X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44008
Przesłano:
Dział: Logopedia

Sprawozdanie z zajęć logopedycznych

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH PROWADZONYCH Z ................................... NR ORZECZENIA ........................ ROK SZKOLNY 2019/2020

Zajęcia logopedyczne z ............................ prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu. Program i metody pracy dobrane zostały z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu nr ...................... po uprzednim przeprowadzeniu badania poziomu rozwoju mowy. Chłopiec przebadany został „Kwestionariuszem badania mowy” autorstwa G. Billewicz i B. Zioło oraz z wykorzystaniem publikacji „Afa-skala” A. Paluch, E. Drewniak-Wołosz, L. Mikosza. Sprawdzono również budowę i sprawność narządów artykulacyjnych.
Na podstawie badania stwierdzono sygmatyzm – dziecko nie realizowało głosek szumiących, zamieniało je na głoski syczące: sz-s, ż-z, cz-c, dż-dz. W mowie spontanicznej występowały liczne uproszczenia grup spółgłoskowych. Budowa i ogólna sprawność narządów mowy była prawidłowa. Uczeń wypowiadał się spontanicznie, jednak czasami jego mowa była niezrozumiała. Chłopiec dość poprawnie formułował pytania i odpowiedzi, choć jego wypowiedzi najczęściej były krótkie.
Dziecko uczęszczało na zajęcia regularnie, chętnie pracowało i z ochotą brało udział w ćwiczeniach. Na początku pracy z uczniem skupiłam się na usprawnianiu mięśni języka, warg i pierścienia zwierającego gardło, kształtowaniu prawidłowego toru oddechowego i pogłębianiu oddechu, rozwijaniu słuchu fonemowego, wyrabianiu właściwej tonacji, rozwijaniu uwagi słuchowej. Następnie wprowadziłam ćwiczenia wspomagające pojawienie się głosek szumiących. Ponadto cały czas utrwalałam prawidłową wymowę pozostałych głosek. Na zajęciach z ..................... prowadziłam również ćwiczenia wzbogacające mowę bierną i czynną oraz rozwijające umiejętność poprawnego budowania zdań.
Po każdych ćwiczeniach chłopiec otrzymywał materiał do utrwalania w domu, który wklejany był do zeszytu i przekazywany był mamie. Mama dziecka otrzymywała wskazówki do pracy z chłopcem w domu.
Dziecko poczyniło postępy w zakresie rozwoju mowy. Chłopiec stara się wypowiadać poprawną polszczyzną, budować zdania rozwinięte, zwraca uwagę na prawidłową atrykulację. U ucznia udało się wywołać głoskę “sz”. Prawidłową wymowę tej głoski utrwalano w izolacji, sylabach, wyrazach i parach wyrazowych.

Wnioski do dalszej pracy:
- wskazane jest kontynuowanie zajęć logopedycznych w formie indywidualnej
- konieczne jest dalsze usprawnianie mięśni języka i warg
- rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań, prowadzenia dialogu oraz udzielania odpowiedzi adekwatnej do pytania
- utrwalać należy stosunki przestrzenne, kierunki prawo-lewo oraz doskonalić motorykę małą i dużą, co pośrednio wpływa na rozwój mowy
- rozwijać należy mowę niewerbalną
- konieczne jest dalsze utrwalanie wymowy głoski “sz”
- wywołać należy pozostałe głoski szumiące; ż, cz, dż.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.