X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43991
Przesłano:

Pożegnanie lata - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
DLA KLASY 2

Blok tematyczny: Kończy się lato
Temat dnia: Pożegnanie lata
Cele ogólne:
- kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i z podziałem na role
- kształtowanie umiejętności logicznego wypowiadania się: poszerzanie zakresu słownictwa
i struktur składniowych, dzielenie wyrazów na sylaby
- wyjaśnianie zależności zjawisk przyrody, w zależności od pór roku
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania kilku lub w zakresie 20, rozwiązywanie zadań tekstowych
- podejmowanie działalności twórczej z zastosowaniem określonego materiału i techniki plastycznych
Cele operacyjne:
- wypowiada się na temat zmian jakie zaszły u schyłku lata, wie, co to jest babie lato
- czyta głośno tekst z podziałem na role
- poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych
- dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia w nich samogłoski
- zna pory roku, miesiące
- wie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie końcem lata
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20, rozwiązuje zadania tekstowe
- samodzielnie wykonuje prace plastyczną „Jesienny pejzaż”- technika frotaż ( odbijanie faktury )
Metody pracy:
Pogadanka, praca z tekstem, metoda stawianych zadań i praktycznego działania
Formy pracy:
Zbiorowa, indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:
-tekst śpiewanki powitanki, opowiadanie „ Baby na polu”, karty pracy, karteczki ze słowami związanymi z latem i jesienią , liczmany, kolorowe kartki, szablony liter, kalendarz, kartki do pracy plastycznej, liście, kredki.

Zapis tematu do dziennika:
Wypowiedzi na temat przyrody i pogody przy końcu lata na podstawie zgromadzonego słownictwa i przeczytanego tekstu „ Baby na polu”. Dopasowanie czynności do pojęć. Podział wyrazów na sylaby – wskazanie samogłosek w sylabach. Przypomnienie nazw pór roku i miesięcy. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20. „ Jesienny pejzaż” – praca plastyczna techniką frotaż.

Przebieg zajęć:
1. Śpiewanka powitanka:
„ Wszyscy już są ,witamy Was, zaczynamy już czas, jestem ja , jesteś ty, raz dwa trzy!”

2. „ Lato czy jesień?” – wyszukiwanie słów i określeń związanych z latem i jesienią, gromadzenie słownictwa . Dzieci losują karteczki z napisami : słońce , deszcz, wiatr...
Na tablicy nauczyciel zawiesza dwa napisy LATO, JESIEŃ. Dzieci przyporządkowują wylosowany napis do danej pory roku. Rozmowa o obecnym czasie – ustne opisywanie cech pogody.

3. Praca ze tekstem M. Strzałkowskiej „ Baby na polu”- głośne czytanie, odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu, dzielenie się spostrzeżeniami związanymi z babim latem, czytanie tekstu z podziałem na role.
Załącznik numer 3.

4. Zmiany w przyrodzie późnym latem i wczesną jesienią- zmiany w przyrodzie jako nazwy czynności, budowanie zdań nt. tego co dzieje się w przyrodzie, w obecnej porze roku? wyłonienie wyrazów odpowiadających na pytania: Co robi? Budowanie modeli wyrazów: słońce, pada, temperatura , pogoda, lato , podział wyrazów na sylaby i wyodrębnienie w nich samogłosek.
Wykonanie ćwiczeń z załącznika numer 2.

5. Praca z kalendarzem - pory roku i miesiące, dzieci poprzez ruch ilustrują
i przyporządkowują pory roku do kolorów wskazanych na kartkach przez nauczyciela, odczytują rebusy, wpisują miesiące we właściwe miejsca,
Wyszukują w kalendarzu daty rozpoczęcia kalendarzowej jesieni.
Wykonanie ćwiczenia z załącznika numer 4.

6. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 – dodawanie i odejmowanie na liczmanach w zakresie 20, rozwiązywanie zadań tekstowych podanych przez nauczyciela:
- Pod drzewem leżało 15 gruszek. Antek podniósł 4, a Jolka 3. Ile zostało gruszek?
- Na płocie siedziało 12 wróbli. Najpierw odleciało 6 wróbli, potem 4. Ile zostało wróbli?
Wykonanie ćwiczeń z załącznika numer 1.

7. Praca plastyczna techniką odbijania: „ Jesienny pejzaż”, wyjaśnienie dzieciom, co to jest grafika, przedstawienie obrazów wykonanych metodą odbijania, wykonanie prac plastycznych tą metodą.

Podsumowanie zajęć:
1. Rozmowa w kręgu na temat aktualnej pory roku.
Próba odpowiedzi na pytania : Dlaczego ludzie uważają koniec lata jeden z najpiękniejszych okresów?
Czy wy lubicie te porę roku?
Co wtedy można zaobserwować w przyrodzie?
2. Organizowanie wystawy prac dzieci pt: „ Jesienny pejzaż”

3. Zaplanowanie jesiennego kącika przyrody - wspólne opracowanie projektu, wyznaczanie miejsca, zaplanowanie zbiorów jakie się pojawią , rozdzielenie zadań.

4. Zgadywanki przyrodnicze : dzieci w zespołach wymyślają zagadki słowne lub pantomimy i prezentują je przed klasą, a innej odgadują.

Ocena aktywności uczni na zajęciach:
Pochwała słowna w czasie zajęć, naklejki kolorowych liści z biedronkami.
Zadanie pracy domowej:
Ułóż 3 zdania stosując czasowniki poznane na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.