X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43985
Przesłano:

Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie IV - Nazywam uczucia, których doświadczają inni

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ
NAUCZYCIEL: Katarzyna Sztul
KLASA: IV b
DATA: 03.03.2017 r.
TEMAT: Nazywam uczucia, których doświadczają inni.

CELE:
Uczeń:
• potrafi współpracować w grupie;
• potrafi nazywać uczucia, których doświadcza i których doświadczają inni;
• potrafi korzystać ze słownika języka polskiego, encyklopedii.

UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE:
- Umiejętność efektywnego działania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.

Uczeń:
• umie się znaleźć w różnych zespołach;
• umie podejmować decyzje;
• jest świadomy odpowiedzialności za pracę grupy;
• umie negocjować z kolegami.

METODY PRACY:
• pogadanka;
• burza mózgów;
• problemowa;
• pantomima.

FORMY INTERAKCJI:
• praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela;
• praca w grupach.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
• prezentacja multimedialna;
• „Słownik języka polskiego”;
• encyklopedia;
• szary papier;
• karteczki z zapisanymi nazwami uczuć;
• małe karteczki do zapisywania swoich uczuć;
• odtwarzacz CD;
• fragmenty utworów muzycznych;
• karta ewaluacyjna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Podział na grupy – Uczniowie ustawiają się przed klasą. Każde dziecko losuje karteczkę. Dzieci dzielone są na grupy wg obrazków na karteczkach. Następnie uczniowie siadają przy stolikach oznaczonych odpowiednimi obrazkami. (2 min.)

II. Powitanie i sprawdzenie obecności. (1 min.)

III. Przedstawienie tematu lekcji:
1) Nauczyciel wyświetla uczniom serię zdjęć. Zadaniem uczniów jest odgadnąć temat, motyw przewodni lekcji (uczucia, emocje). (2 min.)
2) Nauczyciel przedstawia cele lekcji. (1 min.)

IV. Faza właściwa:
1) Uczniowie próbują własnymi słowami zdefiniować pojęcie: uczucia. (2 min.)
2) Uczniowie w parach wyszukują w słowniku języka polskiego / encyklopedii pojęcie: uczucia. Wybrane osoby odczytują głośno odnalezione hasła. (4 min.)
3) Burza mózgów: Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło: uczucia. Dzieci podają przykłady uczuć, następnie podchodzą do tablicy i je zapisują.(7 min.)
4) Nauczyciel rozdaje każdej grupie arkusz szarego papieru i karteczki z nazwami uczuć. Uczniowie segregują podane uczucia na pozytywne i negatywne, przyklejają karteczki w odpowiedniej kolumnie. Wskazane osoby głośno odczytują swoje odpowiedzi.(8 min.)
5) Pantomima: Chętni uczniowie wychodzą na środek klasy, losują karteczkę z nazwą uczucia i za pomocą gestów prezentują hasło. Dzieci próbują odgadnąć zagadki. (5 min.)
6) Uczniowie wysłuchują fragmentów kilku utworów muzycznych. Ich zadaniem jest zapisać na karteczkach, które wcześniej rozdał im nauczyciel uczucia, których doświadczali słuchając poszczególnych melodii. (5 min.)

V. Podsumowanie:
• Ewaluacja lekcji: Uczniowie oceniają pracę w grupie : zaangażowanie swoje i innych, atmosferę oraz tempo pracy w grupie (2 min.)
• Zakończenie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.