X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43977
Przesłano:

Informacje dla nauczycieli kończących staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje dla nauczycieli kończących staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.
1.Staż rozpoczynaliśmy na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku.
2. Nasz dorobek zawodowy przedstawiamy na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 roku ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019 roku.
3.Obowiązujące nas terminy:
Czas na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego do swojego dyrektora – mamy 7 dni.
Czas na ocenę pracy przez dyrektora –ma nie więcej niż 21 dni.
Złożenie wniosku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – mamy czas do 30 czerwca/ do 31 października.
Rozpatrzenie wniosku przez organ nadzorujący – ma czas do 31 sierpnia/do 31 października.
4.Nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły. Nie jest określona forma sprawozdania, zatem można sprawozdanie napisać w formie tabelarycznej lub opisowej. Ważne aby wykazać, że plan zrealizowano i uwzględnić jego efekty dla nauczyciela i szkoły. To jest bardzo ważne! Plan wszyscy pisaliśmy na podstawie rozporządzenia z 2013 roku, teraz doszło rozporządzenie z 2018 i każdy się zastanawia jak pisać swoje sprawozdanie. Sprawozdanie piszemy na podstawie rozporządzenia z 2013 roku – ale z uwzględnieniem wymagań z rozporządzenia z 2018 roku. Dlatego jest ważne aby uwzględnić swoje działania również według nowego rozporządzenia z 2018 roku. Sprawozdanie może być zbudowane tak:
- wymagania § 8pkt ust.2
- zadanie
- termin/sposób realizacji
- ocena efektywność
I jeszcze raz podkreślam! Bardzo ważne jest, aby uwzględnić w sprawozdaniu zadania wynikające z § 8 ust.1 rozporządzenia z lipca 2018.
5.Dokumentacja (teczka) do komisji kwalifikacyjnej zostaje przygotowana na podstawie rozporządzenia z 2018 roku!!
Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz:
- opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły.
Uwaga:
Wniosek o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego wraz
z kartą informacyjną będący podpisanym wydrukiem przesłanego drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty – pod które należymy.
6.Rozmowa kwalifikacyjna będzie przebiegała według rozporządzenia z 2018 roku §12 pkt.3 ( proszę sobie przeczytać, rozporządzenie jest na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001574/O/D20181574.pdf )

7.A teraz na chłopski rozum! Sprawozdanie do dyrektora piszemy do rozp. z 2013 z uwzględnieniem wytycznych z rozp. z 2018.
W "teczkę" na podstawie rozp.z 2018 roku - opisujemy dwa wybrane punkty i jeden przygotowujemy w głowie.

Powodzenia !

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.