X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43905
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiejskie zwierzęta w grupie dzieci 4-letnich. Scenariusz zajęć

Grupa: Dzieci 4 - letnie
Opracowanie i prowadzenie: mgr Marlena Ściślak
Temat kompleksowy: „Odkrywamy świat – zwierzęta na wsi”.
Temat zajęcia: „Wiejskie zwierzęta”
Cele ogólne:
Stwarzanie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości poprzez dostarczanie bodźców i okazji do samodzielnej działalności badawczej.
Uświadomienie znaczenia przyrody w życiu człowieka.
Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt.
Doskonalenie mowy w zakresie poprawności artykulacyjnej, gramatycznej, fleksyjnej i składniowej.
Rozwijanie procesów poznawczych: myślenia, pamięci oraz koncentracji uwagi.
Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
Cele operacyjne. Dziecko:
Potrafi naśladować gesto – dźwięki do piosenki.
Odpowiada na proste pytania nauczycielki, dotyczące tekstu opowiadania.
Swobodnie wypowiada się na temat cech zwierząt wiejskich.
Sprawnie naśladuje odgłosy i sposób poruszania się wybranych zwierząt wiejskich.
Próbuje umieścić sylwety zwierząt wiejskich w miejscach ich zamieszkania.
Swobodnie wypowiada się na temat źródeł pochodzenia produktów zwierzęcych.
Potrafi wskazać te zwierzęta, które nie zamieszkują wsi.
Potrafi samodzielnie wykonać zadanie na fiszce.
Współpracuje z koleżanką/kolegą w małym zespole próbując sprawdzić poprawność wykonania fiszki.
Potrafi ocenić zajęcie za pomocą wydawanego przez siebie odgłosu.
Metody: czynnościowe (samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających), słowne, oglądowe; techniki C. Freineta (fiszka indywidualna, zabawa badawcza, swobodna ekspresja słowna), elementy ASM wg B. Strauss .
Formy: zespołowa, indywidualna, z całą grupą
Literatura: „Dzieciaki w akcji” – książka nauczyciela cz. 4., E. Stadtmüller: „Kto mój język zna?”, materiały warsztatowe: „Stare i nowe zabawy dywanowe”
Pomoce: tamburyn, krążki gimnastyczne, ilustracje tematyczne: „Wieś”, „Zwierzęta wiejskie”, „Domy zwierząt wiejskich”, sylwety zwierząt wiejskich oraz innych, wybranych zwierząt, typu: słoń, żyrafa, lew, tygrys, itp., magnesy i tablica magnetyczna, przedmioty do zabawy badawczej np.: pióra, jajka, kawałek mięsa, kiełbasy, wełna, szczotka do włosów, mleko, fiszka: „Zwierzęta wiejskie” (pomysł własny), kredki, podkładki, CD „Stare i nowe zabawy dywanowe”
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa w gesto – dźwięki według pomysłu nauczycielki do piosenki: „Miło być barankiem” sł. F. Leszczyńska, muz. B. Lewandowska (CD 2 „Stare i nowe zabawy dywanowe”).
2. Zabawa ruchowa: „Koniki”. Dzieci biegają do rytmu wygrywanego na tamburynie. Na przerwę w grze, wskakują do krążków - stajni. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. Za każdym razem dziecko – konik wraca do tej samej stajni.
3. Słuchanie opowiadania W. Widłaka: „Na wsi” („Dzieciaki w akcji. Książka nauczyciela 4-latki s.165/4). Odpowiedzi na pytania nauczycielki, dotyczące tekstu oraz wybór spośród ilustracji tych zwierząt, które dzieci zobaczyły na wsi (koń, krowa, świnia, kury, kaczki)
4. „Kogo jeszcze można spotkać na wiejskim podwórku?” – wskazywanie i nazywanie zwierząt: gęsi, indyki, króliki, kozy, owce. Swobodne wypowiedzi na temat cech zwierząt.
5. Zabawa ruchowo – dźwiękonaśladowcza: „Wiejski hałas w zagrodzie”. Nauczycielka pokazuje sylwety zwierząt. Dzieci naśladują sposób poruszania się oraz odgłosy danego zwierzęcia, np. kaczka, świnia, koń, gęś, itp. według pomysłów własnych.
6. „Gdzie ty mieszkasz?” – zabawa dydaktyczna. Na tablicy magnetycznej zamieszczone są plansze z pomieszczeniami zamieszkiwanymi przez wiejskie zwierzęta. Dzieci wykorzystując sylwety zwierząt, umieszczają je we właściwych miejscach.
7. Zabawa badawcza: „Kto nam to dał?” – dzieci obserwują, dotykają różne przedmioty i produkty otrzymane od zwierząt. Wypowiadają się na ich temat, próbują powiedzieć od których zwierząt pochodzą, np. mleko może być od krowy, ale też kozy; pióra od kury, kaczki, gęsi, wełna od owcy, itp.
8. Zabawa ortofoniczna z wykorzystaniem wiersza E. Stadtmüller: „Kto mój język zna?”. Dzieci starają się dokończyć wersy wiersza rozpoczynane przez nauczycielkę.
9. „Kto nie mieszka na wsi?” – dzieci spośród sylwet rozłożonych na dywanie muszą odłożyć na bok te, które nie zamieszkują wsi (np. lwa, żyrafę, fokę, itp.)
10. Praca z fiszką indywidualną: „Zwierzęta wiejskie”. Nazywanie zwierząt widzianych na obrazkach. Kolorowanie tylko tych, które zamieszkują wieś.
11. Omówienie zasad bezpiecznej pracy przy stolikach.
12. Samodzielna praca dzieci pod opieką nauczyciela.
13. Omówienie poprawności wykonania fiszek w zespołach 2 – osobowych.
14. Pochwała prac dzieci. Wystawka prac.
15. Wspólne sprzątanie po zajęciach.
16. Ocena zajęć przez dzieci. Jeśli podobały się zajęcia, dziecko rży, jak konik. A jeśli nie, to meczy, jak koza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.