X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43882
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Bajki tworzymy i się nie nudzimy. Scenariusz zajęć rozwijających inteligencję językową w przedszkolu

Scenariusz zajęć rozwijających inteligencję językową
w grupie dzieci 5-letnich

Temat: Bajki tworzymy i się nie nudzimy.

Realizowane obszary Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego:
I.5. Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami, lub bez nich, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.
III.5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.
III.9. komunikuje się z dziećmi i innymi osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania wobec innego dziecka, grupy.
IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach.

Kompetencje kluczowe:
- komunikowanie się w języku ojczystym;
- umiejętność uczenia się;
- świadomość i ekspresja kulturalna.

Cele zajęć:
- rozwijanie logicznego myślenia;
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
- kształtowanie umiejętności przedstawiania swoich wypowiedzi za pomocą sztuki.

Cele sformułowane w języku dziecka:
- będziesz umiał wymienić wyrazy o przeciwnym znaczeniu;
- wymyślisz inne zastosowanie dla różnych przedmiotów;
- stworzysz własną bajkę razem z innymi dziećmi;
- wykonasz mini książeczkę.

„NaCoBeZu”:
- wymienisz przynajmniej jedną parę wyrazów przeciwstawnych;
- wymyślisz, inne zastosowanie do przynajmniej jednego przedmiotu;
- wymyślisz fragment naszej bajki;
- narysujesz wybrany element ułożonej historyjki kredkami.

Metody:
- słowne: opowiadanie, instrukcja
- oglądowe: pokaz, obserwacja
- czynne: ćwiczenia

Formy:
- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa

Przebieg zajęć:
Wprowadzenie:
Przedstawienie celów zajęć dzieciom.
Wstęp
Tajemnicza koperta - Nauczyciel pokazuje dzieciom kopertę, otwiera ją i czyta zdania. Prosi dzieci o pomoc, bo brakuje ostatnich wyrazów w zdaniach.
Dzieci kończą zdania:
Co nie jest małe, jest ... duże,
Kto nie jest chudy, ten jest... gruby,
Co nie jest brzydkie jest ...ładne itp.
Okazuje się że w kopercie jest jeszcze jedna kartka - to mapa.

Zajęcia główne:
Poszukiwanie skarbu - Nauczyciel zachęca dzieci do poszukiwania skarbu ukrytego w sali - dzieci odczytują mapę. Kiedy dzieci odnajdą skrzynię skarbów nauczyciel zachęca dzieci do odkrycia jej tajemnicy.

Skrzynia skarbów – Nauczyciel wyciąga ze skrzyni zgromadzone w niej przedmioty i pokazuje dzieciom. Mogą to być np. przedmioty, których nazwy zaczynają się daną głoską lub skojarzenia z określonym tematem.Zadaniem dzieci jest odgadnąć, do czego służy każdy przedmiot. Następnie dzieci wymyślają inne zastosowanie znanych, na co dzień przedmiotów. Pokazują to zastosowanie ruchem a pozostałe dzieci je odgadują np. głaszczą piłkę (kotek), udają,że chcą ją ugryźć (jabłko) itp. Na samym końcu wyciąga ze skrzyni postać czarodzieja na sznurku i różdżkę i zachęca w ten sposób do następnej zabawy.

Czarodziejska ślizgawka – na sznurku (około 30 cm) umieszczamy postać czarodzieja wyciętego z kartonu. Mocno naciągając sznurek przechylamy go raz w prawo, raz w lewo. Czarodziej będzie się przemieszczał z jednej strony na drugą. Jednocześnie nauczyciel opowiada krótką historyjkę o nim. Kogo spotka na ślizgawce? Kogo zaczaruje? Komu spełni marzenia? Czy to jest dobry, czy zły czarodziej? Dzieci wymieniają swoje propozycje, próbują tym samym stworzyć bajkę o czarodzieju. Nauczyciel podpowiada, że można wykorzystywać przedmioty ze skrzyni do stworzenia opowiadania.

Magiczne ruchy – Nauczyciel prosi, żeby dzieci wykonały magiczne zadania. Wybiera w tym celu jedno z dzieci, które "zamienia się" we wróżkę, która czaruje z pomocą magicznej różdżki. Zadaniem dzieci jest poruszać się po dywanie w sposób podany przez wróżkę.

Mini książeczki-bajeczki – Nauczyciel dzieli dzieci na grupy(wykorzystuje w tym celu przedmioty ze skrzyni). Każda grupa ma za zadanie narysować wybrany element opowiadania. Nauczyciel zbiera prace i łączy je zszywaczem w całość. Następnie dzieci umieszczają swoje mini książeczki w kąciku czytelniczym. Nauczyciel zachęca dzieci, żeby odwiedzały ten kącik i opowiadały wymyśloną przez siebie bajkę innym dzieciom (np. tym,które były dzisiaj nieobecne np. z powodu choroby)lub przedszkolnym zabawkom.

Podsumowanie zajęć: Próba odpowiedzi na pytanie kluczowe.
Pytanie kluczowe: Czy bajki są nam potrzebne?

Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?
Dzieci otrzymają po dwa kolorowe patyczki (czerwone – jeszcze poćwiczę i zielone – udało mi się).

Materiały i pomoce dydaktyczne:
Papierowa postać wróżki na sznurku, kartki, kredki, kuferek rozmaitości, różdżka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.