X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43880
Przesłano:
Dział: Przedszkole

What’s for lunch Today? - lekcja powtórzeniowa

Temat kompleksowy: ,, Food”
Temat zajęcia: ,,What’s for lunch Today?”- lekcja powtórzeniowa.
Grupa wiekowa: 5,6-latki

Cel ogólny:
• osłuchanie się z językiem angielskim;
• kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zabawową formę zajęć;
• poznawanie i utrwalanie słownictwa związanego jedzeniem;
• kształtowanie i rozwijanie sprawności ruchowo-motorycznej.

Cele szczegółowe: (dziecko...)
• Zna i rozpoznaje produkty jedzeniowe, poprawnie wymawia ich nazwy;
• potrafi użyć poznane słownictwo w zabawach słownych i zgadywankach;
• rozumie proste wypowiedzi nauczyciela;
• rozwija umiejętność samodzielnego uczenia się;
• współpracuje z kolegami;
• rozwija ogólną sprawność fizyczną: szybkość, spostrzegawczość, koordynację ruchową i umiejętności kojarzenia;
• segreguje wg. kolejności produkty- jedzenie
• wypowiada zwrot I like.....
• doskonali spostrzegawczość i pamięć;
• integruje się z grupą;
• jest aktywne podczas zajęć.

Metody: czynna, oglądowa i słowna
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne: płyta Cd, odtwarzacz Cd, tamburyno, rymowanka, obrazki – jedzenie, woreczek, piłka. karteczki- memory, karty pracy

Przebieg zajęć

I. ,,Przywitanie”- wprowadzenie dzieci do tematyki zajęć. Nauczycielka przynosi ze sobą kilka produktów do jedzenia. Nauczyciel chodzi po sali przedszkolnej trzyma się z brzuch udając, że czegoś szuka. Zadowolony znajduje wcześniej schowaną torbę i wyciąga z niej produkty spożywcze. Udaje, że je. Następnie zadaje pytanie dzieciom ,,Co to jest?. Dzieci odpowiadają , ze jedzenie. Nauczyciel to potwierdza. Na tablicy wiesza słowo FOOD. Następnie przechodzi po sali z magicznym pudełkiem. Zadaniem dzieci jest wrzucenie polskich słówek i schowanie ich do pudełka. Rozpoczyna się lekcja w j. angielskim.

II. ,,Hello”- powitanie piosenką. Integracja grupy.

,,Hello”

Hello! Hello!
How are you?

Hello! Hello!
How are you?

Hello! Hello!
How are you?

I’m fine, thank you.

III. ,,Words”- powtórzenie wcześniej poznanych słówek związanych z jedzeniem FOOD , utrwalenie. Dzieci siedzą w kole. N-lka podchodzi do tablicy na której znajdują się obrazki- jedzenie przykryte kartką. Nauczycielka okrywa powoli obrazek zadając pytanie . ,,What is his”. Dzieci odpowiadają: It is a pizza, , It is a fish, It is a rice , It si a salad itp.

IV. ,,What picture is missing?”- zabawa ćwicząca spostrzegawczość. Dzieci siedzą w kole. Na dywanie rozłożone są obrazki - flashcarts przedstawiające jedzenie. Dzieci zapamiętują obrazki. Następnie zamykają oczy. Na sygnał N-lki otwierają oczy. Zadaniem dzieci jest wskazanie w języku angielskim jakiego produktu brakuje.

V. ,, Jup on”- zabawa orientacyjno-porządkowa. Na dywanie rozmieszczone są produkty- jedzenie. Dzieci poruszają się dowolnie w rytm muzyki. Na sygnał stop zatrzymują się
i skaczą na wybrany produkt wskazany przez n-la. Podają jego nazwę poprzez klaskanie w dłonie, tupanie stopami.

VI. ,,Food”- zabawa dydaktyczna. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel mówi tekst rymowanki.(plik –teksty piosenek i rymowanek str.9 )

,,Tasty, tasty food”

Food, food, food.
Tasty, tasty food.
I like apples.
I like bananas.
I like eggs and salad, too.
Food, food, food.
Tasty, tasty food.
I like pizza.
I like rice.
I like fish and chicken, too.

Każde z dziecka ma obrazki przedstawiające jedzenie- obrazki: apples, bananas, eggs, salad,pizza, rice, fish and chicken .Zadaniem dzieci jest ułożenie obrazków przedstawiających jedzenie w odp. kolejności (na odrębnych kartkach) zgodnie ze słyszanym tekstem. Sprawdzenie poprawności poprzez nazwanie produktów przez dzieci.

VIII. ,,I like...”- zabawa rozwijająca szybką reakcję . Dzieci siedzą w kręgu podając sobie piłkę, w tle słychać muzykę. Gdy muzyka przestanie grać, dziecko, które trzyma w ręku piłkę losuje z woreczka karteczkę z danym produktem. Następnie wypowiada dany zwrot ( za pomocą N-la ) z danym produktem: I like a salad, I like apples itp.

IX.,, Food -memory”- zabawa rozwijająca spostrzegawczość i szybką reakcję.
Zadaniem dzieci jest połączyć obrazki w pary apples-apples, pizza-pizza itp. Obrazki odwrócone są na zewnątrz , następnie zostają odwrócone. Dzieci rozpoczynają grę.

X. ,,Mach the dots”- karta pracy. Łączenie kropek po śladzie- jabłko. Pokolorowanie.

XI. ,,Bye, bye song”- zakończenie zajęć. Dzieci siadają w kole . Razem z N-lką śpiewają piosenkę, wykonując odpowiednie gesty. Płyta My Little Island.

,,Bye, bye song”-
It’s time to say good bye
It’s time to say good bye
Bye, bye, bye, see you soon

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.