X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43818
Przesłano:

ABC dobrego wychowania. Konspekt zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ

Data: 12.12.2017 r.
Krąg tematyczny: Świąteczne nastroje.
Temat zajęć: ABC – dobrego wychowania.
Czas trwania zajęć: 45 min
Osoba prowadząca: Danuta Dobak
Osoby obserwujące: wicedyrektor
Klasa: 3G
Cel główny: propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego.
Cele szczegółowe:
- kształtowanie zasad dobrego wychowania,
- podkreślenie znaczenia kultury i zasad w zachowaniu oraz zachęcanie do używania zwrotów
grzecznościowych,
- kształtowanie wizerunku kulturalnego ucznia w środowisku szkolnym,
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Cele operacyjne: Uczeń:
- rozumie pojęcie „dobre wychowanie”,
- potrafi wskazać zasady dobrego zachowania w szkole,
- zna i stosuje zwroty grzecznościowe,
- wypowiada się posługując się poprawnie językiem ojczystym,
- potrafi współpracować w zespole,
- potrafi bawić się w grupie.
Metody pracy:
- słowne: pogadanka, dyskusja, praca z tekstem
- oglądowe: pokaz, obserwacja
- aktywizujące: burza mózgów, drama
- praktycznego działania

Formy pracy: indywidualna, zespołowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: karty pracy (ZAŁĄCZNIKI 1-5), Ćwiczenia

Przebieg zajęć:
1. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą i nawiązanie do tematyki zajęć oraz ukierunkowanie uwagi uczniów na osiągnięcie wyznaczonych celów.
Dowiecie się za chwilę co będzie tematem dzisiejszego dnia, proszę o skupienie i aktywna prace na lekcjach oraz zapamiętanie jak największej ilości informacji.
2. Wprowadzenie do lekcji.
Słuchanie przez uczniów głośno czytanego tekstu wiersza Jana Brzechwy pt.; „Kwoka” ZAŁACZNIK 1. Rozmowa kierowana na (dywanie):
- Czego kwoka chciała nauczyć inne zwierzęta?
- Jakie zwierzęta zaprosiła?
- Jak powinien zachowywać się gospodarz przyjęcia?
- Czy kwoka, która była gospodynią przyjęcia była miła dla swoich gości?
- Jakie rady dalibyście kwoce?
3. Ustalenie tematu lekcji.
Otóż, tematem dzisiejszej lekcji będzie ABC – dobrego wychowania, aby nigdy nie zdarzyło się wam zachować jak kwoce z wiersza Jana Brzechwy. Z zasadami grzecznościowymi mamy do czynienia w różnych sytuacjach: w szkole, w domu, na ulicy i na podwórku. Powinniśmy zatem wiedzieć jak należy się zachowywać.
4. Podanie tematu lekcji, zapisanie na tablicy „ABC – dobrego wychowania.” i przepisanie przez uczniów do zeszytów. Wklejenie do zeszytu tekstu wiersza.
5. Podanie celów lekcji i zawieszenie na tablicy „NACOBEZU”
Na dzisiejszej lekcji:
- zapamiętacie najważniejsze słowa grzecznościowe,
- będziecie umieli je stosować,
- będziecie zgodnie współpracować w zespole
. . . co oznacza, że po dzisiejszej lekcji”:
- używam słów: (DZIEŃ DOBRY, DOWIDZENIA, PROSZĘ, DZIĘKUJĘ PRZEPRASZAM),
- wiem kiedy używać zwrotów grzecznościowych,
- potrafię współpracować w zespole
6. Uzupełnianie tekstu z lukami. Praca indywidualna ZAŁĄCZNIK 2:
Kiedyś potrącił Andrzej Tomasza, ale powiedział zaraz ... PRZEPRASZAM
Kiedy Markowi książkę dał wujek, Marek powiedział grzecznie ... DZIĘKUJĘ
Ala o zeszyt prosiła Zosię. Zosia podając rzekła jej ... PROSZĘ
Rano, by humor każdy miał dobry, mówię z uśmiechem pani . . . . DZIEŃ DOBRY
Po lekcjach mijając pana Henia, mówię uprzejmie mu . . . DOWIDZENIA
7. Odczytanie uzupełnionych zdań. Czyta jedna osoba, kończy cała klasa.
8. Zabawa edukacyjna.
„ELEGANCKIE I NIEELEGANCKIE GESTY I CZYNNOŚCI”. Jeśli zachowanie jest grzeczne dzieci biją brawo, jeśli nie, zakrywają dłońmi twarz ze wstydu i kręcą głową z dezaprobatą. (ZAŁĄCZNIK 3).
9. Drama – zastosowanie zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych. Dzieci dzielą się na 5 grup. Grupy wybierają liderzy. Każda grupa otrzymuje „kluczyk z magicznym słowem” (ZAŁĄCZNIK 4) i przygotowuje scenkę z wykorzystaniem tego słowa.
10. Podsumowanie i ewaluacja zajęć przez rundę zdań niedokończonych.
- Pamiętam o używaniu magicznych słów . . .
- Gdy rano wchodzę do szkoły, mówię . . .
- Gdy będę miły/a dla innych, to . . .
- Człowiek dobrze wychowany, to inaczej człowiek . . .
11. Podziękowanie za aktywną pracę i nagrodzenie wszystkich uczniów dyplomami „Mistrza dobrych manier” (ZAŁĄCZNIK 5). Wyróżnienie uczniów szczególnie aktywnych punktami zgodnie z Klasowym Systemem Motywacyjnym.
12. Zadanie domowe.
Utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcji. Polecenie wykonania zadania w Ćwiczeniach str. 91 (uzupełnienie tekstu z lukami) i nauka pięknego czytania wiersza „Kwoka” w ramach zadania domowego.
13. Zakończenie zajęć.
przygotowała
Danuta Dobak
04.12.2017 r.

........................................

DYPLOM
ZA AKTYWNY UDZIAŁ
W LEKCJI
„ABC – dobrego wychowania”

Przepraszam, dziękuję, proszę - te słowa codziennie na ustach noszę.

Wychowawczyni:
Danuta Dobak

Rokietnica, 12 grudnia 2017 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.