X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43816
Przesłano:

Pogoda w różnych porach roku. Konspekt lekcji

KONSPEKT ZAJĘĆ

Data: 16.01.2012r.
Temat bloku: Pogoda w różnych porach roku
Temat lekcji: Zimowe zabawy
Osoba prowadząca: Danuta Dobak
Osoba obserwująca: dyr. Anna Sobczak
Klasa: 1a
Cel główny:
Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- posługuje się poprawnie językiem ojczystym,
- odpowiada na pytania dotyczące sytuacji, tekstu, ilustracji,
- swobodnie wypowiada się na dany temat w formie zdania.
- słucha ze zrozumieniem czytanego tekstu i opowiadania nauczyciela,
- potrafi ułożyć i zapisać zdanie z rozsypanki wyrazowej,
- potrafi wykonać obliczenia w zakresie 8,
- potrafi rozwiązać zadanie tekstowe i ułożyć zadanie do ilustracji,
- zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
- zna numery telefonów alarmowych,
- uwrażliwia się na piękno przyrody,
- zna zmiany w przyrodzie zachodzące zimą,
- potrafi wymienić pory roku i nazwy miesięcy,
- zachowuje prawidłową postawę siedzącą w ławce,
- potrafi zachować porządek na ławce,
- potrafi współpracować w zespole,
- potrafi bawić się w grupie.

Metody:
- pogadanka
- pokaz
- obserwacja
- praca z książką z wykorzystaniem podręcznika multimedialnego
- działań praktycznych

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa

Pomoce:
Prezentacja „Zimowe pejzaże”, płyta z utworem muzycznym „Zima” z cyklu „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego, list od Pani Zimy, plansza z trzema najważniejszymi zasadami bezpiecznej zabawy, plansza z numerami telefonów alarmowych, płyta z piosenką „Zła zima”, Egzemplarz lektury „Jacek, Wacek i Pankracek”, kartoniki ze znakami interpunkcyjnymi, plansze z trzema rodzajami zdań, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, wykorzystanie tablicy interaktywnej, kolorowe kartoniki (zielone i czerwone), papierowy szablon narciarza, kolorowanki.

Zapis w dzienniku:
Zima jako jedna z czterech pór roku. Zmiany zachodzące w przyrodzie. Wypowiedzi dzieci na temat: „Dlaczego dzieci lubią zimę?”. Słuchanie ze zrozumieniem. Ćwiczenia w pisaniu. Znaki: . ! ?. Określanie niebezpieczeństw i sposobów ich unikania w czasie zabaw na śniegu i lodzie. Dodawanie i odejmowanie oraz porównywanie liczb w zakresie 8. Zabawa ruchowa „Zabawy i sporty zimowe”. Wykonanie pracy przestrzennej „Papierowy narciarz”, kolorowanki.

Przebieg zajęć:
1. Przedstawienie planu zajęć i ukierunkowanie uwagi uczniów na osiągnięcie wyznaczonych celów.
2. Wprowadzenie w tematykę zajęć – wysłuchanie utworu muzycznego „Zima” z cyklu „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego połączone z oglądaniem zimowych pejzaży.
3. Wspólne ustalenie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
4. Pory roku i miesiące – powtórzenie wiadomości.
5. Wypowiedzi dzieci na temat „Dlaczego dzieci lubią zimę?”
Czytanie listu od pani Zimy do dzieci.
6. Rozmowa na temat „Bezpieczeństwo zabaw na śniegu i lodzie”.
7. Słuchanie ze zrozumieniem fragmentu książki „Jacek, Wacek i Pankracek” i ustalenie kolejności wydarzeń. Wymyślanie zakończenia historyjki.
8. Wprowadzenie znaków interpunkcyjnych ( . ! ? )
9. Układanie i pisanie zdania z rozsypanki wyrazowej.
10. Przerwa śródlekcyjna – śpiewanie z elementami ruchu piosenki „Zła zima”.
11. Ocenianie sytuacji przedstawionych na ilustracjach „Zimowe zabawy”. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych.
12. Zabawa „TAK – NIE” – utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
13. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 8 (rozwiązywanie zadania z treścią, układanie treści zadania do ilustracji.
14. Zabawa ruchowa „Zabawy i sporty zimowe”
15. Wykonanie pracy przestrzennej z papieru „Narciarz”
16. Podsumowanie zajęć.
17. Praca domowa.

przygotowała

Danuta Dobak
12.01.2012 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.