X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43795
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja - Biblioteka młodego człowieka

Cele innowacji:
• Kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i rodziców,
• Wyrabianie szacunku do literatury,
• Kształtowanie umiejętności wykorzystywania poznawczej funkcji literatury,
• Rozwijanie ciekawości świata i poznawania interesujących ludzi,
• Rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci: recytatorskich, plastycznych i aktorskich,
• Rozwijanie wiary we własne możliwości,
• Propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych,
• Kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki.

Cele ogólne (wynikające z podstawy programowej):
• rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
• słuchanie opowiadań, baśni, wierszy,
• rozwijanie umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego w oparciu o ilustracje zawarte w książkach,
• odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem i ruchem, rekwizytami,
• wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych,
• wzbogacanie słownictwa dzieci, poszerzanie zasobu słów, poprawności gramatycznej, fleksyjnej i składniowej,
• wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych

Opis:
Dzieci uczą się przez naśladownictwo, obserwują osoby z najbliższego otoczenia i biorą z nich przykład. Moim celem jest stworzenie dzieciom warunków do naśladowania dobrych zachowań.
Czytanie dziecku pomaga w budowaniu relacji, wzmacnia poczucie wartości, rozwija umiejętności językowe dziecka, pomaga w poszerzeniu wiedzy i zbudowaniu mocnego systemu wartości, zapewnia wszechstronny rozwój.
Założeniem innowacji jest nawiązanie współpracy między przedszkolem a domem rodzinnym dziecka.
Kolejnym celem jest też współpraca z różnymi instytucjami.

Podjęte działania:
- Wspólne ułożenie kodeksu postępowania z książką - zaobserwowałam, że dzieci dbają o kącik czytelniczy i pełnią dyżury w układaniu książek na półkach.
- Prowadzenie zajęć tematycznych.
- Zorganizowanie półki ogólnodostępnej „biblioteka młodego człowieka” funkcjonującej na zasadzie bookcrossingu – przenośna biblioteka/książka w podróży/wędrująca książka. Uzupełnianie na bieżąco książkami przyniesionymi przez dzieci oraz z biblioteki z regału „od czytelnika dla czytelnika”, od sponsorów. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci mają możliwość wypożyczenia książki do domu.
- Uzupełnianie biblioteki podręcznej przez cały okres trwania innowacji według bieżących potrzeb.
- „Tydzień z moją książką” - co tydzień inne dziecko może przynieść swoją książkę z domu i opowiedzieć o ulubionym bohaterze i wybranej przygodzie.
- Codzienne czytanie dzieciom w grupach 20 minut - czyta nauczyciel, rodzic lub zaproszony gość.
- „Czytankowo” – poranek z książką - czytanie bajek dzieciom które przychodzą bardzo wcześnie i chcą jeszcze poleżeć.
- Kącik czytelniczy „tu się czyta” - ciche miejsce w sali do samodzielnego spotkania z książką.
- „Czytam wszędzie” - raz w miesiącu szukanie ciekawych miejsc w których można czytać (ogród, schody, kuchnia, autobus).
- Praca z grupą.
- Praca indywidualna.
- Zabawy w teatr.
- Wystawy plastyczne – ilustracje do książek, praca z książkami kreatywnymi.
- Rozwijanie kultury czytelniczej poprzez:
- reklamowanie książek, ekspozycję nowości
- udzielanie porad i wskazówek w wyborach książek dzieciom i rodzicom
- umieszczanie cytatów na gazetce
- wysyłanie rodzicom mailem artykułów
- organizowanie warsztatów „z książką za pan brat”
- organizowanie konkursów wiedzowych, plastycznych, fotograficznych:
* ile wiesz o ulubionych bohaterach bajek
* zakładka do książki
* okładka do książki
* „czy tu, czy tam, czytam - książka w podróży”

Zapraszanie gości:
- karawana opowieści
- Małgorzata Swędrowska – czytanie wrażeniowe
- pisarze literatury dla dzieci
* Wojciech Widłak
* Joanna Krzyżanek
- ilustratorzy
* Katarzyna Bajerowicz

Organizowanie imprez w przedszkolu:
- 29.09 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
- 05.11 Dzień Postaci z Bajek
- 23.04 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
- 08.05 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
- 03-10.06 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

- uczestnictwo w Targach Książki

- nadzorowanie kiermaszu książek w przedszkolu

- Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Współpraca:
- Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury:
* lekcja biblioteczna
* zwiedzanie biblioteki
* udział w spektaklach
* udział w konkursach
m.in. „Przerwa na wspólne czytanie”

- Szkoła Podstawowa - dzieci ze szkoły czytały książki dzieciom w przedszkolu.

Wycieczki:
- biblioteka
- księgarnia
- wydawnictwo
- introligatornia

Samorozwój - przeprowadzenie zajęć koleżeńskich, udział w konferencjach, warsztatach, kursach, szkoleniach,

Ewaluacja
Efektem wprowadzonej innowacji - upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci, rozbudzenie zamiłowania do czytania książek, dla rodziców czytanie książek dzieciom jako alternatywa spędzania czasu wolnego.

Bibliografia
1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
2. E. Tokarska i J. Kopała „Zanim będę uczniem” – Program wychowania przedszkolnego,
Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2011 r.
3. J. Bałachowicz, I. Kowalska „Wczesna edukacja dziecka”- Warszawa, 2006 r.
4. D. Emiluta-Rozya, „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”-
Warszawa, 1994 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.