X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43784
Przesłano:

Patriotyzm na co dzień. Scenariusz na godzinę wychowawczą - klasa IV

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ
Klasa: 4
Rok szkolny 2019/2020
Przygotowała: Marlena Borowska

TEMAT: ,,Patriotyzm na co dzień"
Cele lekcji :
• ogólny:
- Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
• szczegółowe:
Uczeń :
- rozumie i potrafi skutecznie wdrażać w określonych sytuacjach zagadnienia związane z postawą patriotyczną.
- potrafi przedstawić swoje stanowisko w sprawie bycia patriotą, prawdziwym Polakiem.
- potrafi prowadzić debatę w sposób merytoryczny i zgodny z zasadami.
- potrafi skutecznie argumentować oraz wnioskować.
- doskonali umiejętność formułowania opinii.

Metody kształcenia: burza mózgów, debata, pogadanka, dyskusja, metoda eksponująca.
Formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna, praca na forum.
Środki dydaktyczne: plansze z symbolami narodowymi, kartki i pisaki, komputer, internet.

Przebieg lekcji
1. Czynności organizacyjne.
2. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.
3. Realizacja:
- Nauczyciel pyta uczniów z czym kojarzy im się słowo ,,Patriotyzm" i ,,Ojczyzn". Wyjaśnienia dotyczące pojęć.
- ,,Być fajnym Polakiem...". Nauczyciel pyta uczniów co to znaczy być ,,fajnym Polakiem?'', następnie dzieli klasę na 2 grupy. Jedna to Polacy mieszkający w kraju, druga Polacy mieszkający za granicą. Każda grupa zastanawia się co powinien robić Polak w kraju, a co za granicą, żeby być ,,fajnym Polakiem''. Następnie wspólnie ustalają, gdzie łatwiej jest być „fajnym Polakiem”.
- W jaki sposób szanujesz symbole narodowe? Przypomnienie symboli narodowych - prezentacja filmu.
4. ,,Moja walizka patriotyczna" - Nauczyciel prosi uczniów, aby wyobrazili sobie, że wyjeżdżają za granicę na 10 lat. Pyta: Które swoje „patriotyczne przyzwyczajenia” zabierzesz ze sobą? (uczniowie maja to narysować). Następnie chętni uczniowie omawiają swoje propozycje. Pod koniec rozmowy nauczyciel prosi, aby uczniowie wybrali tylko jedno „patriotyczne przyzwyczajenie” niezbędne za granicą i uzasadnili swój wybór.
5. „Nie ten więc jest dobrym patriotą, kto ma najgorętsze uczucia patriotyczne, ale ten, kto potrafi najlepiej swój obowiązek patriotyczny spełnić, innymi słowami – ten, kto ma najsilniejszą po temu wolę” - analiza cytatu.
6. Pytanie o wątpliwości i problemy związane z tematem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.