X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43710
Przesłano:

Sukienka Wiosny - zajęcia plastyczno-techniczne. Scenariusz do zajęć świetlicowych w SOSW dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Scenariusz do zajęć świetlicowych w SOSW dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Temat: „Sukienka Wiosny”- zajęcia plastyczno- techniczne
Czas trwania: 60 min
Miejsce: świetlica
Uczestnicy: wychowanki niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
Prowadzący: mgr Elżbieta Żeliszewska

Cele ogólne:
• rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie związanych ze zmianą pory roku
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie
• rozwijanie sprawności manualnej

Cele szczegółowe:
Wychowanek:
• posiada ogólną wiedzę o aktualnej porze roku,
• rozpoznaje podstawowe kolory wiosny,
• zna i potrafi wymienić kilka nazw wiosennych kwiatów,
• potrafi wykonać pracę plastyczną metodą „Collage” według wskazań nauczyciela,
• potrafi pracować w zespole,
• porządkuje własne stanowisko pracy.

Metody pracy:
- metody asymilacji wiedzy - uczenie się przez przyswajanie: pogadanka
- metody praktyczne – uczenie się przez działanie
- instruktaż
- metoda pokazu

Formy pracy:
• zespołowa
• indywidualna

Środki dydaktyczne:
- wycięte ilustracje kilku wiosennych kwiatów i ptaków, ilustracje wiosennych kwiatów, podpisy do kwiatów, różnokolorowe kartony, farby plakatowe, gąbki, kredki, duży arkusz szarego papieru, płyta CD, ilustracja marcowej pogody, papier kolorowy, klej, kilka kwiatów z krepiny i bibuły, sucha gąbka do kwiatów owinięta krepiną,

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Wprowadzenie.
1. Przywitanie z wychowankami
- zapoznanie z tematyką zajęć

II. Część zasadnicza.
1. Pogadanka na temat „Wiosenne zmiany w przyrodzie”
- jaki jest dzień? /długi-krótki, ciepły-zimny, słoneczny-deszczowy/
- wiosenna pogoda – rozmowa na temat charakterystycznej wiosennej pogody
- pokaz wiosennych kwiatów (wyciąganie z wiosennego worka kwiatów z krepiny, odgadywanie nazwy kwiatu, dopasowanie ilustracji do kwiatu, przyklejenie podpisu)
- wykonanie wiosennej kompozycji kwiatowej
2. Zabawa ruchowa
- „Wiosenne kwiaty budzą się do życia” – zabawa ruchowa do muzyki
- wychowanki naśladują ruchy nauczyciela
2. Wykonanie pracy plastycznej „Wiosenny krajobraz” metodą collage (praca przy piosenkach wiosennych)
- podział wychowanek na 2 grupy
- przygotowanie farby i miejsca do pracy
- wybór kartonu – po 1 dla grupy, (1 osoba z grupy maluje trawę i niebo na kartonie za pomocą gąbki maczanej w farbie)
- wybór wyciętych ilustracji kwiatów i zwierząt
- naklejanie na kartonie wiosennych kwiatów i zwierzątek

III. Zakończenie.
1. Podsumowanie zajęć
- wystawienie wykonanych prac
- ocena pracy wychowanek
- pochwał i podziękowanie wychowankom za wspólną pracę.

2. Sprzątanie miejsca pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.