X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43649
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Majowa łąka - zajęcia matematyczne

Scenariusz zajęć otwartych

Grupa wiekowa: 5,6 latki

Temat zajęć: Majowa łąka – zajęcia matematyczne.

Zrealizowano obszary podstawy programowej:
- wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną
- tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka
- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci

Cele etapowe:
- Wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 podczas liczenia na zbiorach zastępczych.
- Prawidłowe posługiwanie się liczebnikami głównymi.
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami: najmniej, najwięcej.
- Rozwijanie koncentracji uwagi na słowie mówionym.
- Rozbudzanie zainteresowania czytaniem.
- Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.

Cele szczegółowe operacyjne:
Dziecko:
- porządkuje liczby rosnąco
- odczytuje i dopasowuje wyrazy do obrazków (mucha, komar, biedronka)- dzieci 7 letnie, chętne dzieci młodsze
- dokonuje podziału wyrazów na sylaby (wiosna, mucha, komar, biedronka)- - dzieci młodsze
- wyodrębnia głoski w wyrazach (mucha, komar, biedronka)- dzieci 7 letnie
- układa krótkie zdania z wyrazami (wiosna, mucha, biedronka, komar)- dzieci 7 letnie, chętnie dzieci młodsze
- przelicza elementy zbioru w zakresie własnych możliwości
- dopasowuje odpowiednie cyfry do zbiorów różnoelementowych
- wskazuje gdzie jest więcej, gdzie mniej (dzieci młodsze) o ile więcej, o ile mniej (starsze dzieci)
- posługuje się pojęciami: najmniej, najwięcej
- klasyfikuje według podanych kryteriów
- samodzielnie ustala wynik dodawania i odejmowania
- współpracuje z innymi dziećmi w sytuacji zadaniowej
- zwraca się bezpośrednio do nauczyciela utrzymując z nim kontakt wzrokowy
- odpowiada na zadane pytania
- dostosowuje i wykonuje płynne ruchy do tempa utworu muzycznego
Metody: wspomagania rozwoju umysłowego wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Kinezjologii edukacyjnej, operatywna (ćwiczenia), waloryzujące (ekspresyjna), poszukujące (zabawy dydaktyczne).
Formy: indywidualna, zbiorowa.
Pomoce: kamienie wykonane z papieru, żabki 15 szt., szkatułka, papierowe żabki – 11 szt., makieta stawu, płyta CD „Wio koniku ruszaj z nami. Łatwe tańce z piosenkami”- utwór Hawiarska koliba, wstążki na patyczkach, obrazki muchy, komara, biedronki( dla każdego dziecka i na tablicę w większym formacie), napisy do obrazków, płyta CD z nagraniem utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku- wiosna”, duża sylweta tulipana, buźki dla każdego dziecka z umieszczonym od spodu rzepem, dywaniki, tacki z kartonowymi tulipanami (4 żółte i 4 czerwone), pacynka krasnala.
Przebieg zajęć:
1. „Szukamy hasła”- wprowadzenie do tematu zajęć.
Dzieci siedzą na dywanie, mają prze sobą koperty ze znakami liczbowymi i literami z drugiej strony . Nauczyciel przywiesza do tablicy znaki liczb ( 0, 1, 3, 5, 7, 8) z literami na odwrotnej stronie ( WIOSNA). Zadaniem dzieci jest ułożenie liczb rosnąco i odczytanie ukrytego hasła. Chętne dziecko przypomina datę pierwszego dnia wiosny. Nauczyciel wyjaśnia, że dzisiejsze zajęcia będą związane z obecną porą roku.

2. „Żabki na kamieniu”- przeliczanie elementów zbioru.

Na tablicy umieszczone są trzy sylwety kamieni z papieru, a na nich siedzą żabki w kolejności - 9, 5, 3. Dzieci przeliczają elementy poszczególnych zbiorów i wskazują: gdzie jest więcej, gdzie mniej, o ile więcej, o ile mniej, gdzie jest najwięcej, gdzie najmniej żabek. Chętne dzieci umieszczają na tablicy kartoniki z obrazem graficznym liczb.

3. „Co w trawie piszczy”-nauczyciel umieszcza na tablicy sylwety: biedronki, muchy, komara. Dzieci otrzymują na tackach te same obrazki oraz karteczki z nazwami: biedronka, mucha, komar, osa. Dopasowują odpowiednie wyrazy do obrazków. Wskazują wyraz niepasujący. Na koniec dokonują analizy i syntezy wyrazów. Nauczyciel umieszcza na tablicy wyrazy w większym formacie pod obrazkami.

4. Liczenie tulipanów z krasnalem- zadania na dodawanie i odejmowanie.

Dyżurni rozkładają dla każdego dziecka dywaniki na podłodze i kładą tacki z kartonowymi tulipanami (4 żółte i 4 czerwone).
Krasnal prosi o sprawdzenie zawartości tacek i ułożenie kwiatów w szeregu i policzenie od pierwszego do ostatniego. Dzieci wskazują każdy kwiatek palcem. Ustalają liczbę swoich kwiatów.

Treść zadania:
• W ogrodzie żabki Gosi zobaczyłem 4 tulipany żółte i dwa czerwone. Ile kwiatów zobaczyłem?- dzieci układają odpowiednie obrazki tulipanów na swoich dywanikach.
Nauczyciel umieszcza większe obrazki na tablicy. Pyta także jakiego koloru kwiatów jest więcej.

• Gdy przyszedł żuczek to żabka dała mu 1 żółty kwiat. Ile jej zostało? Dzieci odkładają jeden kwiat i określają ile kwiatów zostało żabce. Nauczyciel zdejmuje z tablicy jeden tulipan.
• Uwaga: Dzieci starsze otrzymują kartoniki z cyframi (6, 9, 5, 4)w celu ustalenia wyniku zadania, a dzieci młodsze kartoniki z kropkami.

5. Taniec ze wstążkami rozwijający kreatywność dzieci.
Dzieci otrzymują wstążki na patyczkach. Mają za zadanie wytworzyć improwizacje ruchowe do utworu Vivaldiego „Cztery pory roku- wiosna”.

6. Zabawa dydaktyczna doskonaląca liczenie „Żabki w stawie”.

Dzieci siedzą w kole. Podają sobie przy muzyce szkatułkę (z papierowymi żabkami w środku). Co jakiś czas nauczyciel zatrzymuje muzykę i prosi, aby dziecko, które trzyma w ręku szkatułkę zdecydowało ile „żabek” wskoczy do stawu umieszczonego w środku koła (początkowo w stawie jest jedna żabka) i podało ilość żabek w stawie.
Uwaga: w szkatułce mieści się 10 żabek.

7. Ewaluacja zajęć- rozdanie dzieciom emblematów w postaci buźki uśmiechniętej i smutnej. Nauczyciel zadaje pytanie: Czy podobały się Wam dzisiejsze zajęcia? Oceńcie je za pomocą „buziek”. Dzieci przyczepiają „minki ” do szablonu kwiatka. W ten sposób pokazują swoje odczucia. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach, udzielenie pochwał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.