X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43638
Przesłano:
Dział: Języki obce

Past Simple i Past Continuous. Konspekt lekcji języka angielskiego

Konspekt lekcji języka angielskiego
Past Simple i Past Continuous
Nauczyciel : Paweł Rutkowski
Klasa : VI
Podręcznik : Steps Plus 3
Wydawnictwo : Oxford
Temat :Utrwalenie i powtórzenie czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous
Czas : 45 minut
Środki dydaktyczne : zbiór zadań, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, tablica multimedialna
Cele ogólne :
- powtórzenie i utrwalenie wiadomości o czasach Past Simple i Past Continuous
- poznanie różnic między czasami przeszłymi Past Simple i Past Continuous
- kształtowanie i doskonalenie umiejętności rozróżniania czasów
- umiejętność rozróżniania dwóch czasów przeszłych w zależności od intencji wypowiedzi
Operacyjne :
Uczeń :
- stosuje czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple;
- tworzy zdania pytające w czasie Past Simple i Past Continuous
- tworzy zdania przeczące w czasie Past Simple i Past Continuous
- tworzy zdania twierdzące w czasie Past Simple i Past Continuous
- dąży do przetłumaczenia zdania na język polski
- wykształcenie umiejętności samodzielnego formułowania zdań w czasach przeszłych
- potrafi dostosować odpowiedni czas przeszły do konkretnej sytuacji oraz uzasadnić jego użycie

Formy pracy :
- indywidualna
- w parach
Przebieg lekcji :
I. Część wstępna
- powitanie uczniów
- zapisanie tematu na tablicy
II. Część właściwa lekcji
- omówienie tematu
- wspólne przypomnienie wiadomości na temat Past Simple i Past Continuous
- wspólne wyszukiwanie różnic w czasach na podstawie 5 przykładów wykonach na tablicy
- praca z zestawami zadań – zastosowania czasu Past Simple i Past Continuous (uzupełnianie luk, zmiana formy czasownika)
- nauczyciel wypisuje na tablicy i tłumaczy kluczowe słowa z tekstu, niezbędne do jego zrozumienia
- uczniowie czytają zdanie, uzupełniają właściwym czasem, a następnie próbują przetłumaczyć zdanie
- nauczyciel zapisuje na tablicy nowe słownictwo ze zdań i podaje polskie tłumaczenie
- uczniowie samodzielnie podkreślają słówka określeń czasu w zdaniach w czasie Past Simple i Past Continuous, jeśli takowe się znajdują
- nauczyciel na bieżąco koryguje i wyjaśnia różnice powstałe w zdaniu
- jako zadanie domowe, uczniowie proszeni są o dokończenie zdań z zestawu zadaniowego
III. Podsumowanie lekcji
- nauczyciel podsumowuje przerobiony materiał
- wraz z uczniami przegląda zadania, prosząc o podanie tych które są dla nich nadal nie zrozumiałe
- nauczyciel podsumowuje lekcję za pomocą pytań
a) Dziś nauczyłem się......
b) Zrozumiałem że......
c) Przypomniałem sobie że......
- nauczyciel nagradza aktywnych uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.