X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 436
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian wiadomości z fizyki

1.O właściwościach pierwiastków decydują
A) Jądro
B) Powłoki walencyjne
C) Elektrony walencyjne
D) Protony i neutrony
2. Jak zmieni się wartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch naładowanych kulek, jeżeli zbliżymy je do siebie na odległość równą jednej drugiej odległości początkowej?
A) Zwiększy się czterokrotnie
B) Zmniejszy się czterokrotnie
C) Zwiększy się dwukrotnie
D) Zmniejszy się dwukrotnie
3.Nie jest prawdą że:
A) atomy mogą być elektrycznie obojętne.
B) każde ciało można naładować dowolnie małym ładunkiem,
C) nazwa "elektryczność" pochodzi od greckiej nazwy bursztynu.
D) ładunek ciał naelektryzowanych jest wielokrotnością ładunku
elementarnego
e=1,6 1019 C
4. W wyniku pocierania pałeczki ebonitowej o sukno, pałeczka i sukno elektryzują się różnoimiennie. Zjawisko to wyjaśniamy
A) zamianą pracy na ładunki elektryczne,
B) przemieszczaniem się elektronów pomiędzy tymi ciałami,
C) przemieszczaniem się jonów dodatnich pomiędzy tymi ciałami,
D) wytwarzaniem elektronów.
5 Ciała w których nie występują elektrony swobodne
to.............................Dokończ.
6. Nośnikami ładunku elektrycznego w zjonizowanych gazach są
A) elektrony swobodne,
B) wyłącznie jony dodatnie.
C) zarówno jony dodatnie jak i ujemne,
D) jony dodatnie i ujemne oraz elektrony swobodne.
7. Jaki będzie ładunek każdej z trzech takich samych kuł metalowych obdarzonych ładunkami: +2 mC,-6 mC, +10 mC po ich jednoczesnym zetknięciu?
A) 2mC. B) 5mC. C) 8mC. D) 18 mC.
8. Obojętna elektrycznie kropla wody rozpadła się na dwie. Jedna z nich posiada ładunek elektryczny -g. Jaki jest ładunek drugiej?
A) -Q. B) +0. C) +2Q D) Zero.
9.Przestaw treść zasady zachowania ładunku
10. Od czego zależy napięcie elektryczne między dwoma punktami pola elektrostatycznego?
11Oblicz napięcie panujące między dwoma punktami pola ,jeżeli w czasie 4 sekund , ładunek o wartości 0,1 C uzyskał prędkość 8 m/s pod działaniem siły o wartości 10 N .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.