X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43572
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawa dydaktyczna "Ubieramy choinki" - scenariusz zajęć dla dzieci 4-letnich

Temat zajęć: Zabawa dydaktyczna „Ubieramy choinki”

Cele:
- poznawcze: zapoznanie z tradycją ubierania choinki;
zapoznanie z różnymi sposobami ozdabiania choinki;
- kształcące: klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych (kolor, wielkość)
kształtowanie umiejętności odczytywania symboli;
- wychowawcze: wyrobienie nawyku segregowania przedmiotów wg pewnej zasady, w celu utrzymania porządku i przejrzystości;
uważne słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela;
bezpieczne zachowywanie się podczas zajęć;

Metody nauczania:
- czynne: zadań stawianych dziecku, własnych doświadczeń
- słowne: polecenia, objaśnienia i instrukcje
- percepcyjne: pokaz, obserwacja

Formy: zbiorowa, indywidualna zróżnicowana
Pomoce dydaktyczne:
Sylwety choinek, sylwety bombek (w różnych kolorach, wielkościach i wzorach), kartoniki z cechami bombek, CD z nagraniami świątecznej melodii, laptop z prezentacją multimedialną.
Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w temat zajęć- prezentacja multimedialna „Choinka”

Nauczycielka ukazuje dzieciom różne możliwości przystrojenia choinki. A następnie mówi, iż za chwilę w podobny sposób spróbujemy przystroić nasze papierowe choinki.

2. Segregacja bombek ze względu na kolor.

Nauczyciel rozkłada na dywanie 3 choinki, obok na dywaniku (‘w kartonie’) są bombki. Obok każdej choinki kładzie kartonik określający kolor (czerwony, niebieski, żółty) i wyjaśnia: Na tej choince będziemy wieszać bombki czerwone (pokazuje choinkę pod którą kładzie czerwony kartonik). Na tej będą wisiały bombki niebieskie (pokazuje choinkę pod którą kładzie niebieski kartonik) itd. 
Nauczyciel wspólnie z dziećmi układa bombki.
Nauczyciel sprawdza wykonanie ćwiczenia (gestem grodzenia) i mówi: Tu mieliśmy powiesić bombki w kolorze czerwonym. Sprawdźmy, czy wszystkie bombki na tej choince są czerwone. Podobnie sprawdzane są pozostałe choinki.

3. Segregowanie bombek ze względu na wielkość.

Nauczyciel kładzie pod choinkami po kartoniku określającym wielkość (duże i małe). Na tej choince powiesimy duże bombki  (pokazuje choinkę pod która kładzie kartonik z dużą strzałką), a na tej małe bombki (pokazuje choinkę pod którą kładzie kartonik z małą strzałką). Teraz nie jest waży kolor. Istotna jest wielkość. Segregujemy według wielkości.
Nauczyciel wspólnie z dziećmi układa bombki.
Nauczyciel sprawdza wykonanie ćwiczenia (gestem grodzenia) i mówi: Tu mieliśmy powiesić bombki duże. Sprawdźmy, czy wszystkie bombki na tej choince są duże. Podobnie sprawdzana jest druga choinka.

4. Przejście do definiowania.

Nauczyciel rozkłada przed choinką dwa kartoniki określające dwie dowolne cechy bombek. Zadanie dzieci polega na poprawnym odczytaniu symboli, a następnie odpowiednim dobraniu bombek i umieszczeniu ich na choince.

5. Zabawa ruchowa „Bałwanki i śnieżynki”

Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy- chłopców, którzy będą bałwankami i dziewczynki, które będą śnieżynkami. Chłopcy będą poruszali się przy niskich i wolnych dźwiękach udając bałwanki (duży brzuch, wolne ruchy, ciężko stąpając). Dziewczynki zaś będą poruszały się przy dźwiękach wysokich i skocznych udając śnieżynki (lekko poruszając się, skaczą z nogi na nogę). W momencie gdy tańczą chłopcy (bałwanki) dziewczynki (śnieżynki) stoją nieruchomo i na odwrót.

6. Podsumowanie zajęć

Na zakończenie zajęć dzieci wyrażają swoją opinię. Nauczycielka pyta dzieci: Czy podobały się dzisiejsze zajęcia?, jeśli tak to dzieci pokazują kciuki do góry, jeśli nie to do dołu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.