X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43489
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy na miesiąc kwiecień w grupie 6-latków

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na miesiąc kwiecień dla grupy 6-latków

Bloki tematyczne: 1. Wiosenne powroty.
2. Wielkanoc.
3. Wiosna na wsi.
4. Dbamy o przyrodę.

Zadania wychowawczo - dydaktyczne:
~ Wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków, rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska i uświadomienie istnienia ochrony gatunkowej.
~ Zapoznanie ze zwyczajem i tradycjami wielkanocnymi, np. malowanie pisanek, Śmigus-dyngus; zachęcanie do czynnego
uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych w domu.

~ Uporządkowanie i poszerzenie zdobytych wiadomości o wiosennych pracach w ogrodzie i w polu, kształtowanie logicznego myślenia.
~ Kształtowanie postaw proekologicznych w kontakcie z poznawanym otoczeniem – uświadomienie dzieciom zagrożeń będących
skutkiem niewłaściwego stosunku człowieka do przyrody, rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.
~ Budzenie szacunku do przyrody i dbania o własne środowisko.

Wiersz pt. „Zielone serce”

Na skwerku rosło drzewo
Szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało korę,
Zielonoszare liście.

Słuchali chętnie ludzie,
Przechodząc koło drzewa,
Jak wietrzyk wśród gałązek
Wesoło piosenki śpiewa.

Lecz przyszedł mały urwis,
Ukradkiem wyjął nożyk,
Bo napis chciał wyskrobać
W srebrzystej, cienkiej korze.

Wycinał powolutku
Literkę po literce,
nie wiedział, że pod korą
zielone płacze serce.

Piosenka: „Kwiecień – plecień”

I. Idzie za kwietniem rowem zielonym
pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym.

Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku,
kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku. / bis

Ref:
Kwiecień, plecień, bo przeplata.
Trochę zimy, trochę lata. / bis

II. Śniegiem sypnęło; gdy kwiaty wschodzą
na pożegnanie ostatnim mrozom?

Uderza wiosna o skrzydła ptaków,
śnieg się poturlał z góry po dachu. /bis

Ref:
Kwiecień, plecień, bo przeplata.
Trochę zimy, trochę lata. / bis

Wielkanoc
Działania edukacyjne Oczekiwane efekty P.p. Uwagi
Językowa
1. Zapoznanie ze zwyczajami ludowymi związanymi z Wielkanocą (śmigus-dyngus, pisanki, mazurki itp.) na podstawie wierszy: H. Metry „Wielkanoc”, T. Ferenc „Pisanki kraszanki” oraz W. Broniewskiego „Dyngus”. Wyjaśnienie pojęcia tradycja. Globalne czytanie wyrazów które są związane z Wielkanocą: baranek, mazurek, baby, palmy, pisanki. Wypowiedzi dzieci na temat zwyczajów świąt kultywowanych w ich domu.
2. Zabawy z literą i głoską „łŁ” w czterech wersjach na podstawie wyrazu „łapa” – praca z książką, pisanie liter po śladzie.
Propozycje do wykorzystania w rankach lub popołudniami
3. Opowiadanie „Przygoda Wielkanocna” J. Kiersta – wyrabianie umiejętności poprawnego budowania zdań, swobodne, logiczne wypowiadanie się na temat treści zawartych w utworze.
4. Słuchanie wiersza „Wielkanocny stół” E. Skarzyńskiej ukierunkowane pytaniem: co znajduje się na wielkanocnym stole; wypowiedzi dzieci na temat przygotowywania potraw świątecznych i przyzdabiania stołu.
5. Zapoznanie z treścią wiersza D. Gellner „Pisanki” – rozmowa na temat treści wiersza, rozwijanie pamięci odtwórczej. Omówienie sposobu zdobienia wielkanocnych jajek – kraszanki, pisanki. - zna obrzędy związane z Wielkanocą,
- potrafi wymienić potrawy znajdujące się na wielkanocnym stole,
- odczuwa nastrój świąteczny przez aktywne uczestnictwo,
- ćwiczy pamięć odtwórczą,
- wie, co to są pisanki, kraszanki i w jaki sposób się je wykonuje,
- zna literę ł,Ł. IV
Matematyczna
1. Odtwarzanie liczebności zbiorów w zakresie 10. Odtwarzanie liczby elementów, dodawanie elementów świątecznych (jaja, baranki, kurczaki). Utrwalanie znanych cyfr znaków. Określanie wielkości przedmiotów w toku wykonywanych czynności manipulacyjnych z użyciem terminów: mały, duży, gruby, cienki, duży-większy-największy, mały-mniejszy-najmniejszy, taki sam. - potrafi posługiwać się poznanymi cyframi, wykonuje manipulacje na przedmiotach,
- posługuje się terminami: mały, duży, gruby, cienki, duży-większy-największy, mały-mniejszy-najmniejszy, taki sam. IV

Artystyczna
1. ” Świąteczna pisanka” – wykonywanie małych kulek z bibuły, wyklejanie nimi sylwet jaj z różnymi wzorkami – rozwijanie poczucia kolorystyki, rozwijanie inwencji twórczej.
2. Wykonywanie kartki świątecznej techniką kolaż -kształcenie inwencji twórczej i technicznej podczas zastosowania różnorodnych materiałów
3. Osłuchanie z piosenką pt. „Pisanki” – rozwijanie elastyczności podczas poruszania się w rytm melodii, zabawy ruchowe przy piosence.
4. Zabawy i ćwiczenia muzyczne: „Taniec kurcząt w skorupkach” z cyklu „Obrazki z wystawy” Musorgskiego – reagowanie na frazę muzyczną i zmianę tempa, rozwijanie słuchu, poczucia rytmu
i pamięci, usprawnianie elastycznego poruszania się w rytm muzyki. - potrafi dysponować odpowiednią kolorystyką,
- rozwija aktywność twórczą,
-poznaje nową technikę,
- rozwija elastyczność podczas poruszania się w rytm melodii,
- reaguje na frazę muzyczną i zmianę tempa, rozwija słuch, poczucie rytmu i pamięć. IV

Społeczno - przyrodnicza
1. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – obserwowanie wiosennych kwiatów na rabatkach oraz pąków na drzewach i krzewach w ogrodzie przedszkolnym; oglądanie bazi wierzbowych nad rzeką.
2. Założenie hodowli hydroponicznej i ziemnej fasoli. Przypomnienie czynników potrzebnych do wzrostu rośliny. - dostrzega piękno budzącej się do życia przyrody,
- wie, jak założyć hodowlę
- zna czynniki konieczne do wzrostu roślin
IV
Ruchowo - zdrowotna
1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wzmacniających mięśnie grzbietu, obręcz barkową oraz ćwiczenia przeciw płaskostopiu (zb. wł.).
Ćwiczenia poranne – zestaw nr XII
2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zajączki”, „Porządki”,
- z elementami śpiewu „Kurczątka”,
- z elementami czworakowania „Baranki”,
- z elementami toczenia „Jajko”
- orientacyjno- porządkowa „Kury i kurczęta”, „Kraszanki w koszyku”.
3. Spacery i wycieczki po okolicy-obserwacja przygotowań do świąt. - rozwija sprawność ruchową,
- stosuje się do poleceń nauczyciela I
II
III
Wiosenne powroty
Działania edukacyjne Oczekiwane efekty P.p. Uwagi
Językowa
1. Odkrywanie litery „g G” małej i wielkiej w wersji pisanej i drukowanej. Układanie schematów i modeli wyrazów „gniazdo,globus”. Praca w kartach edukacyjnych związanych z literą.
2. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Co słychać panie Bocianie?” -Wzbogacanie wiadomości na temat różnorodnych ptaków, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata, rozwijanie umiejętności czytania. - rozwija umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie
i nazywanie liter dotychczas poznanych w czterech wersjach,
- rozumie znaczenie ptaków dla środowiska,
- wie o ochronie gatunkowej. IV

Matematyczna
1. „Leśny koncert” - zajęcia matematyczne z elementami ćwiczeń artykulacyjnych- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, w celowo stworzonych sytuacjach. Porównywanie liczebności zbiorów, ćwiczenia logicznego myślenia. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego poprzez naśladowanie głosu ptaków. - liczy elementy zbioru, podaje prawidłowy wynik,
- poprawnie stosuje nazwy liczebników porządkowych
w zakresie 10,
- układa zadania z treścią do samodzielnego ułożenia zapisu matematycznego,
- poprawnie artykuluje podane głoski. IV
Artystyczna
1. Wycinanie sylwet ptaków z dostępnych materiałów (gazety, czasopisma, broszury, ulotki...) naklejanie ich na kartkę i dorysowywanie naturalnego środowiska, rozwijanie kreatywności
i wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych
2. Lepienie z plasteliny gniazd dla ptaków (zapoznanie z ich rodzajami) -ćwiczenia manualne na materiale plastycznym -glina plastelina, ciastolina...
3. Nauka piosenki „Kwiecień-plecień” -wykorzystanie instrumentów perkusyjnych podczas śpiewania refrenu-ćwiczenia emisji głosu i pamięci odtwórczej
4. Zabawy rytmiczne przy piosence „Bocianek” -reakcja na sygnał dźwiękowy, kształcenie poczucia rytmu - wycina i nazywa sylwety ptaków,
- potrafi umieścić ptaki w naturalnym środowisku (las, pole, łąka itp.),
-potrafi ulepić gniazdo i przyporządkować je odpowiedniemu ptaszkowi,
-wie o rozmiarach i przeznaczeniu gniazd.
IV
Społeczno - przyrodnicza
1. Doświadczenia z jajkiem- zabawy badawcze, zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków,
-Zanurzenie surowego jajka w occie,
-Analiza budowy jajka gotowanego,
-Zabawa z surowym jajkiem. - zna budowę jajka,
-zna właściwości białka i żółtka,
-wie z czego składa się skorupka,
-wie co to jest zarodek i jak rozwija się nowe życie.
IV
II

Ruchowo - zdrowotna
1. Zabawy ruchowe z elementami współdziałania „Podaj jajko”,
- Zabawy ruchowe z elementami równowagi „Czapla”, „Bocian”,
- Zabawy ruchowe z elementami biegu „Ptaszki do gniazda”,
- Zabawy ruchowe z elementami skoku „Wskocz i wróć”,
- Zabawy ruchowe z elementami równowagi „Jaskółka”,
- Zabawy ruchowe z elementami czworakowania „Koty i ptak”.
2. Zabawy na świeżym powietrzu orientacyjno-porządkowe „Ptasie podróże”.
3. Spacery po okolicy w celu zdrowotny oraz obserwacyjno-badawczym.
4. Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw XV-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, przeciwdziałanie wadom postawy x2. - potrafi obserwować zmiany w przyrodzie, zauważa powroty ptaków, ich gniazda oraz rozwój roślin,
-wie, że ruch na świeżym powietrzu służy zdrowiu,
-potrafi precyzyjnie wykonać ćwiczenia zapobiegające wadom postawy,
-czepie radość z zabaw ruchowych. I
II
III

Dbamy o przyrodę
Działania edukacyjne Oczekiwane efekty P.p. Uwagi
Językowa
1. Nauka wiersza R. Pisarskiego „Zielone serce” - rozmowa na temat treści utworu – wysunięcie wniosku, że brak wiedzy, bezmyślność prowadzi do niszczenia przyrody; rozwijanie pamięci odtwórczej.
2. Odkrywanie litery J,j- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozpoznawanie i nazywanie poznawanych liter- ćwiczenia w czytaniu. Układanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej z nowo poznaną literą. Układanie modelu wyrazu „jajko”, „Jola”.
Propozycje w rankach i popołudniami
3. Rozmowa kierowana na temat „Czy nasz dom – Ziemia – lubi śmieci?” – uświadomienie dzieciom niszczącej roli odpadów, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń. Oglądanie fotografii z akcji sprzątanie świata, podsumowanie akcji przynoszenia i segregowania odpadów w przedszkolu, zachęcanie do dalszej ochrony ziemi.
4. Słuchanie wiersza T. Ferenc „Matka Ziemia” ukierunkowane pytaniem: Dlaczego autorka wiersza nazywa Ziemię matką? – wyszukiwanie cech określających mamusię i „Matkę Ziemię”, rozmowa na temat obchodzonego Międzynarodowego Dnia Ziemi – kształtowanie postaw proekologicznych Budzenie szacunku do przyrody i dbania o własne środowisko.
- rozróżnia poznane litery,
- potrafi wyrecytować poznane wiersze stosując odpowiednie pauzy,
- wie, jak powinien zachować się wobec przyrody,
- wie, na czym polega akcja Sprzątania Świata,
- rozumie znaczenie czystego środowiska dla człowieka
i zwierząt,
- potrafi dostrzec piękno przyrody oraz zagrożenia dla środowiska,
- wypowiada się na temat ochrony naszej planety na podstawie własnych doświadczeń, utworów literackich,
- zna zasady ochrony przyrody i przestrzega je,
- zna znaczenie słów ekolog, recykling,
- rozumie znaczenie segregacji śmieci,
- wie, jak należy oszczędzać energię, wodę i w oparciu o utwory literackie i doświadczenia własne,
- potrafi dobrać cechy określające „Matkę Ziemię” IV
Matematyczna
1. „Poznajemy rozwój żaby” - historyjka obrazkowa połączona z ćwiczeniami matematycznymi, wzbogacenie wiadomości na temat żab i ich pożyteczności, poznanie cyklu rozwojowego, rozwijanie rozumowania przyczynowo skutkowego, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia,dodawania i odejmowania, utrwalenie określeń związanych z położeniem przedmiotów . - zna cykl rozwojowy żaby,
-potrafi sprawnie liczyć w zakresie 10,
- rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe.
IV
Artystyczna
1. W krainie muzyki – przygoda z orkiestrą, czyli zabawy i gra na różnych instrumentach - rozwijanie
u dzieci świadomości percepcji muzyki oraz wykorzystania tych umiejętności w zabawie
z dźwiękiem, dostrzeganie zagrożeń środowiska. Osłuchanie z piosenką „Dbajmy o przyrodę”.
2. Zabawy muzyczne o tematyce ekologicznej „Ziemia wyspa zielona”, „Las to jest zwierząt dom”, itp. Kształcenia poczucia rytmu. Zachęcanie do tworzenia tekstów ekologicznych do poznanych melodii, ćwiczenie inwencji twórczej.
3. „Ziemia przyszłości” - kolaż. Praca w zespołach- wzbogacenie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki kolażu, kształcenie wyobraźni, uświadomienie przyczyn zagrożenia środowiska.
4. Projekt torby ekologicznej- malowanie na płótnie. Rozwijanie umiejętności manualnych w kontakcie z materiałem plastycznym- tkaniną. - kształtuje świadomość muzyczną, słuch poczucie rytmu,
- ilustruje ruchem treść piosenki,
- dostrzega zagrożenia dla środowiska,
- potrafi zastosować technikę plastyczną – kolaż,
- dąży do ukończenia pracy, rozwija manualność, wyobraźnię.

IV
Społeczno - przyrodnicza
1. Znaczenie czystości wody w życiu zwierząt i człowieka na podstawie opowiadania J. Papuzińskiej „Chora rzeka” – kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego (oszczędność wody), aktywizacja procesów myślowych.
2. Zabawa dramowa „Rozmowa dwóch lasów” - rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody oraz zwrócenie uwagi na przyrodę zniszczoną, zaśmieconą, zaniedbaną. - rozumie rolę czystego powietrza i wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt,
- wie o szkodliwej dla przyrody działalności człowieka
- zna przyczyny zanieczyszczenia wody,
- wymienia sposoby zapobiegania zanieczyszczeniu wód. IV

Ruchowo - zdrowotna
1. Wycieczka po okolicy – dzielenie się uwagami, np. brak koszy na śmieci, wydeptane trawniki, połamane gałęzie, porozrzucane śmieci itp. – kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska.
2. Zab. ruch. orient. Porządk. „Ziemia, woda, powietrze”, z elementami skoku” Drzewa i zajączki”, „Żabki”, z elementami skłonu „Zbieramy śmieci”, Sprzątamy świat”, z elementami czworakowania ,,Czyścimy naszą planetę”
3. Ćw. gimnast. p / płaskostopiu ( zb, wł)- ćw. z laskami gimnast. – zapobieganie nieprawidłowościom wykształcania krzywizny stopy.
4. Ćwiczenia gimnastyczne wg W. Sherborne- ćwiczenia z gazetami rytmizowanie słów związanych z ochroną środowiska. - ćwiczy różne grupy mięśniowe, precyzyjnie wykonuje ruchy, rozwija sprawność ruchową.
- poprawnie rytmizuje wyrazy,
- czerpie radość z pobytu na świeżym powietrzu. I
II
III

Wiosna na wsi
Działania edukacyjne Oczekiwane efekty P.p. Uwagi
Językowa
1. Z wizytą na wsi, słuchanie opowiadania M.Strękowskiej-Zaręby „Kaczęta, prosięta...konięta?”, utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych), rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień oraz umiejętności układania rymów; rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu za pomocą przymiotników
2. Odkrywanie litery „fF” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie schematów i modeli słów „fotel”, „Franek”. Układanie wyrazów z sylab zawierających nowo poznaną literę.
Propozycja w rankach lub popołudniami
3. „Na wiejskim podwórku” - teatrzyk cieni na podstawie wiersza A. Widzowskiej „Kogutek”. Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych na wsi- ćwiczenia artykulacyjne, odgłosy zwierząt.
- wie jakie są zwierzęta hodowlane,
- potrafi wymienić dorosłe zwierzęta i ich młode,
- rozumie rolę pracy rolnika, odczuwa szacunek do jego zajęć,
- rozróżnia literę f,F spośród innych,
- zna sposób pisania litery dużej i małej w liniaturze,
- dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów podst.,
- układa wyrazy z sylab.
IV
Matematyczna
1. „Na wiejskim podówrku”- zajęcia matematyczne inspirowane wierszem W. Chotomskiej „Kaczki siedmioraczki”- utrwalenie nazw liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym, rozwiązywanie prostych zadań matematycznych, układanie i rozwiazywanie działań matematycznych z zastosowanie znaków +, -, <, >, =. - zna liczbę 10, potrafi ją zapisać, posługuje się liczebnikami porządkowymi,
- potrafi zastosować znaki matematyczne w zapisie działań,
IV

Artystyczna
1. W magicznym zielonym świecie, rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej z kolorem zielonym. Wykonywanie techniką origami, kolażu i malowania farbami różnorodnych prac według upodobań dzieci.
2. Łaciata krówka- praca techniczna- rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych
3. Osłuchanie z piosenką „Podwórkowa awantura” - zabawa ruchowa wysnuta z jej treści, umuzykalnienie dzieci.
4. Słuchanie wybranych fragmentów utworów F. Chopina, określenie nastroju wysłuchanych utworów. Pokaz obrazków. Zdjęć przedstawiających różne instrumenty klawiszowe, np. fortepian, pianino, organy, akordeon – rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki. - rozwija wyobraźnię plastyczną, kreatywność,
-dostrzega odcienie zieleni,
- potrafi złożyć model przestrzenny krowy,
- dąży do ukończenia pracy, jest z niej zadowolone,
- określa nastrój utworów muzyki poważnej, potrafi wymienić inst. klawiszowe.
IV
Społeczno – przyrodnicza
1. Co nam dają zwierzęta? -rozmowa inspirowana wierszem E. Stadtmuller „Śniadanie”. Zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka. Rozwijanie wrażliwości dotykowej- usprawnienie narządów mowy. - potrafi wymienić korzyści wypływające z hodowli zwierząt. IV
Ruchowo - zdrowotna
1. Ćwiczenia dramowe: Pokazywanie ruchem czynności wykonywanych wiosną w ogrodzie: obcinanie gałęzi, przekopywanie grządek, grabienie, sadzenie, podlewanie, wyrywanie chwastów itp. - zachęcanie dzieci do działań praktyczno-użytecznych,
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXI – według K. Wlaźnik „Wychowanie...” – ćw. różnych grup mięśniowych, ćw. motoryki dużej,zapobieganie wadom postawy.
3. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XXVII.
4. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Gdzie ukrył się kot?”, zabawa bieżna „Lis i kury”, zabawa zręcznościowa „Złap ogonek”, zabawa z elementami czworakowania „Sprytny piesek”, zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Sprytny kotek”, zabawa z reakcją na ustalony sygnał „Gąski i lis”, zabawa z elementami skoku i podskoku „Kury na grzędach”. - rozwija naturalną sprawność ruchową,
- ćwiczy różne grupy mięśniowe.
I
II
III

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.