X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43481
Przesłano:

O wiośnie i Wielkanocy - scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach IV-VIII

Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach IV-VIII
,,O wiośnie i Wielkanocy’’
Cele zajęć:
- ćwiczenia w poprawnym pisaniu poprzez wzrokowe zapamiętywanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi, ich przepisywanie z pamięci;
- ćwiczenia ortograficzne dotyczące pisowni rz i ż;
- doskonalenie techniki czytania i rozumienia tekstu poprzez systematyczne treningi;
- ćwiczenia sprawdzające umiejętność układania wyrazów według alfabetu;
- ćwiczenia mające na celu rozwój pamięci i logicznego myślenia poprzez dopisywanie pytań przypadków do podanej odmiany.

1.Przepisz wyrazy z rz i ż.
,,W marcu jak w garncu’’
Marzec to dziwny miesiąc. Ludzie i zwierzęta myślą już o wiośnie. On jednak nie może pożegnać się z zimą. Zachmurzy się i sypnie śniegiem. Powieje zimnym wietrzykiem. Ściśnie przymrozkiem. Potem nagle rozpogodzi się. Ogrzeje ziemię słonkiem. Pozwoli zakwitnąć przebiśniegom i śnieżyczkom. Zimę odeśle na lodowej krze do morza.
D. Krzyżak, E. Polański, R. Starz, D. Zarębska ,,Ortografia i interpunkcja w klasach IV-VIII’’
........................................
2. Wpisz rz lub ż w lukoteksty.
,,Nareszcie wiosna’’
P...yszła upragniona wiosna. Zakwitły p...ylaszczki, śnie...yczki i zawilce. D...ewa i k...ewy pokryły się świe...ymi listkami. P...yleciały pierwsze ptaki. Pracowite p....czoły krą...ą ju... nad obszernym polem ...epaku. Na polnych drogach i bezdro...ach pojawili się amato...y wiosennych p...echadzek. Bez ...alu ....egnają zimę. Z radością oddychają świe...ym powiet...em. Ich pierwsze wiosenne wra...enia są wspaniałe.
D. Krzyżak, E. Polański, R. Starz, D. Zarębska ,,Ortografia i interpunkcja w klasach IV-VIII’’
3. Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na trzy pytania.
NIEDZIELA PALMOWA
Jest wstępem do Wielkiego Tygodnia. Wprowadza ludzi w atmosferę wydarzeń bezpośrednio poprzedzających śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tego dnia wierni uczestniczą we mszy, podczas której ksiądz święci palmy- symbol odradzającego się życia.

WIELKI TYDZIEŃ
Był czasem porządkowania nie tylko domów, ale i własnego wnętrza poprzez liczne posty i umartwienia. Podczas wielkotygodniowych nabożeństw wierni Kościoła katolickiego rozpamiętywali wydarzenia z ostatnich dni życia Chrystusa. Tak dzieje się do dziś.

TRIDUUM PASCHALNE
Podczas Wielkiego Tygodnia kościół staje się domem żałoby, w którym panuje cisza i ciemność: w Wielką Środę gasi się świece na ołtarzu, a w Wielki Czwartek klekotanie kołatek zastępuje głos dzwonów. Nadchodzi dzień Męki Pańskiej. Według Ewangelii, Jezus został ukrzyżowany na skalistym wzgórzu koło Jerozolimy, zwanym Miejscem Czaszki. W języku aramejskim nazwa ta brzmi Golgota, a jej łacińskim odpowiednikiem jest calvaria. Od XV wieku wznoszono w Europie tzw. kalwarie symbolizujące miejsce, gdzie dokonała się męka Syna Bożego. W Polsce pierwszą z nich była Kalwaria Zebrzydowska koło Lanckorony, ufundowana w XVII wieku przez Mikołaja Zebrzydowskiego. Inne polskie kalwarie to m. in. Góra Kalwaria pod Warszawą. Wierni pielgrzymują do nich przez cały rok, lecz największe tłumy pątników uczestniczą w misterium Męki Pańskiej.

WIELKANOC
To najradośniejsze święto w kościelnym roku liturgicznym. W niedzielę wielkanocną dzwony kościelne brzmią w szczególny sposób, oznajmiając zmartwychwstanie Chrystusa.
R. Hryń-Kuśmierek, Z. Śliwa ,,Encyklopedia tradycji polskich’’

1.Czego symbolem są palmy?
........................................
2. Jak nazywa się skaliste wzgórze koło Jerozolimy, gdzie ukrzyżowano Jezusa?
........................................
3. Jak nazywa się pierwsza kalwaria wybudowana w Polsce?
........................................

4.Ułóż podane wyrazy według alfabetu:
Wielkanoc, palmy, święconka, jajka, zając, pisanki, babka, baranek, śmigus.
........................................
5. Dopisz pytania przypadków:
Mianownik ( ........................................ ) Wielkanoc
Dopełniacz ( ........................................ ) Wielkanocy albo Wielkiejnocy
Celownik ( ........................................) Wielkanocy albo Wielkiejnocy
Biernik ( ........................................) Wielkanoc rzad. Wielkąnoc
Narzędnik ( ........................................) Wielkanocą, rzad. Wielkąnocą
Miejscownik ( ........................................) Wielkanocy albo Wielkiejnocy
Wielki słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.