X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43444
Przesłano:
Dział: Internat

Wiosenny turniej w tenisa stołowego: wersja dla dziewcząt

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH
DATA:
PROWADZĄCA:
ADRESAT: wychowanki bursy
MIEJSCE ZAJĘĆ: ŚWIETLICA Bursy nr 2 w Bydgoszczy
TEMAT:
„ Wiosenny turniej tenisa stołowego”: wersja dla dziewcząt – zajęcia ogólnobursowe.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: ok. 1,5 h
CELE ZAJĘĆ:
• rozwijanie integracji oraz współpracy między wychowanków;
• stwarzanie możliwości do zdrowej rywalizacji oraz rozładowania energii i napięć;
• dbanie o sprawność fizyczną młodzieży;
• promocja zdrowego stylu życia;
• rozwijanie zainteresowań wychowanków;
• popularyzacja gry w tenisa stołowego;
• wdrażanie do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.
ZADANIA WYCHOWAWCZE wynikające z planu:
 organizacja czasu wolnego wychowanków;
ZASADY WYCHOWAWCZE:
 dobrowolności;
 samodzielności;
 aktywności;
 aktywności.
METODY PRACY:
metoda wpływu osobistego - wyrażanie aprobaty i dezaprobaty, instruowanie;
metoda wpływu sytuacyjnego - organizowanie doświadczeń wychowanków;
metoda aktywizująca – gra w tenisa , ankieta ewaluacji po zajęciach, karta barometr nastroju.
FORMY PRACY:
pod względem organizacyjnym - praca grupowa; indywidualna.
pod względem przedmiotowym – zabawowo – rozrywkowa, ruchoma.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE / MATERIAŁY POTRZEBNE DO ZAJĘĆ: stół do tenisa, piłeczki, paletki do gry, dyplomy, plakietki sędziego, gwizdek sportowy, listy uczestników, harmonogram rozgrywek, losy, nagrody, aparat fotograficzny, karta ewaluacyjna, karty ewaluacyjne, słodkie upominki, woda mineralna.
1. Czynności organizacyjne:
a. powiadomienie wychowanków o turnieju – przygotowanie i wywieszenie na piętrach ogłoszenia, informowanie indywidualne młodzieży;
b. przygotowanie listy zapisów, dyplomów i innych środków do zajęć oraz zakup nagród;
c. sprawdzenie sprzętu przed przystąpieniem do zajęć;
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie uczestników turnieju i podanie tematu zajęć.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Przypomnienie wychowankom o zasadach gry oraz BHP obowiązujących podczas zajęć.
4. Zaproszenie uczestników do losowania numerku z kolejnością gry.
5. Przystąpienie wychowanków do rozgrywek.
6. Zakończenie eliminacji: ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród, wspólne zdjęcie.
7. Podziękowanie za udział w zajęciach i poproszenie o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.
8. Koniec.
BIBLIOGRAFIA:
1. Barankiewicz Jerzy, Leksykon Wychowania fizycznego i sportu szkolnego, Warszawa, 1998.
2. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2011.
Opracowała: Wioletta Kozłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.