X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43426
Przesłano:

Wiosna w sadzie. Scenariusz zajęć w klasie I

Scenariusz zajęć w klasie I Szkoły Podstawowej
Temat: Wiosna przyszła do sadu.

Uczeń:
• wymienia prace wykonywane w sadzie;
• rozpoznaje i nazywa drzewa owocowe;
• rozpoznaje i nazywa pożyteczne zwierzęta występujące w sadzie;
• rozpoznaje i nazywa szkodniki występujące w sadzie;
• wymienia etapy powstawania miodu w oparciu o ilustracje;
• wyjaśnia, co robi pszczelarz;
• wykonuje doświadczenie z miodem;
• bada miód;
• jest świadomy zdrowotnych i smakowych walorów miodu.

Metody pracy:
1. Metody podające ( pogadanka;opis; wyjaśnienie);
2. Metody problemowe (gry dydaktyczne; dyskusja dydaktyczna: burza mózgów);
3. Metody eksponujące (film);
4. Metody programowane (z użyciem komputera; z użyciem tablicy interaktywnej, z użyciem multibooka);
5. Metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne).

Formy pracy:
1. Praca indywidualna;
2. Praca zbiorowa:
- praca w grupach
- praca z całą klasą.

Środki dydaktyczne:
1. ilustracje zwierząt żyjących w sadzie i podpisy;
2. wiersz o wiośnie „Biały sad” Hanny Zdzitowieckiej – przewodnik metodyczny „Oto ja”;
3. ilustracje kwitnących drzew;
4. film pt. „Pszczoły i miód”-multibook;
5. zadania interaktywne na tablicy;
6. piosenka pt. „ Wiosenne porządki” - płyta „Oto ja”;
7. miód, kubeczki, łyżeczki.

Przebieg zajęć

1. Uczniowie wykonują zadanie na tablicy interaktywnej. Z rozsypanki wyrazowej układają zdanie : Wiosna przyszła do sadu. Nauczyciel zwraca uwagę na to, że zdanie zaczyna się wielką literą i kończy kropką.

Po dzisiejszej lekcji chciałabym, abyście potrafili:
• poprawnie odpowiedzieć na pytania związane z treścią tekstów i ilustracjami;
• wskazać pożyteczne zwierzęta przebywające w sadzie i powiedzieć, jaką odgrywają rolę,
• nazwać drzewa owocowe w sadzie;
• opowiedzieć, w jaki sposób powstaje miód, przeprowadzić proste doświadczenie z użyciem miodu.
1. Nauczyciel wspomina o wycieczce do sadu, na której byli uczniowie wraz z wychowawcą kilka dni wcześniej i prosi, aby uczniowie spróbowali podać definicję sadu. Nauczyciel naprowadza uczniów i wspólnie podają znaczenie tego słowa.
Sad – miejsce, gdzie rosną drzewa i krzewy owocowe.
Nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli, czym różni się drzewo od krzewu.
3. Nauczyciel dzieli uczniów na dwuosobowe grupy i rozdaje im zadanie do wykonania – uczniowie otrzymują obrazki zwierząt żyjących w sadzie oraz podpisy do tych ilustracji ( załącznik nr 1). Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie podpisu do odpowiedniego zdjęcia zwierzęcia. Ponadto uczniowie mają zastanowić się, czy dane zwierzę jest pożyteczne w sadzie, czy jest szkodnikiem. Nauczyciel sprawdza wykonanie zadania i omawia je wraz z uczniami.
4. Wybrany uczeń czyta wiersz pt. „Biały sad”, w którym zawarta jest zagadka. Zadaniem uczniów jest rozwiązanie tej zagadki – uczniowie wyjaśniają, o jakiej bieli w sadzie jest mowa w wierszu.
5. Nauczyciel przypomina uczniom, że na plastyce wykonywali prace pt. „Kwitnące drzewa”. Prosi o przypomnienie, jakie kolory mają kwiaty kwitnących drzew owocowych. Nauczyciel pokazuje uczniom ilustracje kwitnących drzew ( załącznik nr 2).
6. Zajęcia ruchowe. Nauczyciel odtwarza piosenkę pt. „ Wiosenne porządki”, uczniowie maszerują w kole, kiedy nauczyciel zatrzymuje muzykę, uczniowie wykonują jego polecenia, np. kopiemy dołki, aby posadzić drzewka; podlewamy drzewka; bielimy drzewka; plewimy; zrywamy owoce; jemy owoce.
7. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej film z multibooka „Oto ja” pt.: „Pszczoły i miód”. Po obejrzeniu nauczyciel zadaje pytania do filmu np.: co zbierają pszczoły?; jakie jest przysłowie wystąpiło w filmie i jest związane z pszczołą?; jakie miód ma właściwości?; dlaczego warto jeść miód?.
8. Uczniowie wykonują zadania związane z życiem pszczół, miodem na tablicy interaktywnej z multibooka „Oto ja” - 2 zadania.
9. Nauczyciel rozdaje uczniom różne rodzaju miodu w słoiczkach. Uczniowie otrzymują patyczki do lodów oraz kubeczki z ciepłą wodą. Uczniowie podają barwę, konsystencję oraz smak miodu – próbują go. Uczniowie wykonują doświadczenie pt. : Czy miód rozpuszcza się w wodzie? Nauczyciel zwraca uwagę na to , że miód powinno rozpuszczać się w ciepłej, ale nie gorącej, bo gdy rozpuścimy go w wysokiej temperaturze, traci swoje właściwości.
10. Nauczyciel podaje ciekawostki o pszczołach,miodzie.

- podaje różnicę między pszczołami, a osami;
- podaje, że męski osobnik to truteń;
- mówi, że pszczoła za całe swoje życie jest w stanie wyprodukować łyżeczkę miodu;
- mówi, że aby powstał 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić 4 miliony kwiatów.

11. Podsumowanie zajęć -kostka interaktywna – uczniowie podchodzą do tablicy interaktywnej i „rzucają” kostką – wciskają w odpowiednim miejscu. Do każdej cyfry jest przyporządkowane pytanie podsumowujące wiadomości zdobyte na lekcji (załącznik nr 3). Uczniowie odpowiadają na pytania.
Nauczyciel prosi, aby każdy uczeń postarał się wymienić dwie rzeczy, które były dla niego najbardziej interesujące podczas lekcji.
12. Zadanie domowe
Nauczyciel prosi uczniów, aby dowiedzieli się jakie drzewa owocowe rosną w ich sadach.
Załącznik nr 1.

zdjęcia tych zwierząt wypisanych poniżej
ROPUCHA
PSZCZOŁA
BIEDRONKA
SZPAK
SIKORKA
DŻDŻOWNICA
ŚLIMAK
KRET
MSZYCE

załącznik nr 2.
zdjęcia kwitnących drzew

załącznik nr 3.
Pytania podsumowujące:
1. Podaj definicję sadu.
2. Wymień 3 pożyteczne zwierzęta żyjące w sadzie.
3. Wymień 3 szkodniki żyjące w sadzie.
4. Czy miód rozpuszcza się w wodzie?
5. Podaj 3 przykłady drzew owocowych.
6. Wymień 3 rodzaje miodu.

Źródła obrazków: Wikipedia, Rynek -Rolny.pl, www.drzewapolski.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.