X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43387
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Arkusz indywidualnej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ARKUSZ OCENY EFEKTYWNOŚCI
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
udzielonej w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

1. Imię i nazwisko dziecka: Jan K. ( lat 6), w przeszkolu 3 rok.
2. Stwierdzone opóźnienia, zaburzenia (będące podstawą objęcia tą forma pomocy):
Chłopiec ma problemy z koncentracją uwagi, przejawi wolne tempo pracy, ma problem z analiza i syntezą głoskowa, wykazuje słabą sprwność grafomotryczna.
3. Nazwa formy/sposobu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
zajęcia indywidualne, korekcyjno-kompensacyjne (2x w tygodniu po 0,5 godz.);
4. Dane dotyczące realizacji danej formy pomocy (systematyczność, skuteczność, efektywność, realizacja celów itp.):
Celem prowadzonych zajęć korekcyjno-kompensacyjny z Jasiem jest wyrównanie szans edukacyjnych, poprawianie koncentracji uwagi, wdrażanie do skupiania się na zdaniu, doskonalenie percepcji wzrokowej ( w tym analizy i syntezy głoskowej i sylabowej), koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.
5. Uwagi nauczyciela/specjalisty:
Zajęcia wpłynęły na znaczną poprawę koncentracji uwagi, i sprawności manualnej, Jaś lepiej skupia się na zadaniu i stara się doprowadzać pracę do końca. Duży postęp zrobił w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10.
W czasie zajęć wykonywano ćwiczenia, które poprawiły płynność oraz precyzję ruchów dłoni, palców oraz nadgarstków.
6. Wnioski:
doskonalenie ogólnej sprawności manualnej i grafomotorycznej,
doskonalenie percepcji wzrokowej ( Mateusz ma jeszcze problem z syntezą i analizą głoskową i sylabową).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.