X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43353
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Rozpoznawanie i wyrażanie emocji w relacjach z innymi. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera, kl.II

Konspekt zajęć rewalidacyjnych
Imię i nazwisko ucznia:
Oddział:
Prowadzący zajęcia:
Data:
Temat zajęć: Rozpoznawanie i wyrażanie emocji w relacjach z innymi.
Cele ogólne:
• podniesienie poziomu funkcjonowania emocjonalnego i społecznego ucznia,
• doskonalenie umiejętności porozumiewania się,
• rozwijanie funkcji poznawczych i percepcyjno - motorycznych.
Cele szczegółowe:
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i innych osób,
• doskonalenie umiejętności dostrajania się do stanu emocjonalnego innych osób i reagowania we właściwy sposób,
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i komunikowania o nich,
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w relacjach z innymi w różnych sytuacjach społecznych w sposób akceptowany społecznie,
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
• rozwijanie motywacji do porozumiewania się z innymi,
• wzbogacanie słownika czynnego i biernego,
• doskonalenie komunikacji niewerbalnej (odczytywanie i interpretacja komunikatów niewerbalnych: mimika twarzy, gesty, postawa ciała),
• rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• doskonalenie umiejętności grafomotorycznych,
• rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej,
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i abstrakcyjnego,
• kształtowanie wyobraźni,
• wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i samooceny ucznia.

Metody i formy pracy:
• trening prawidłowych zachowań w sytuacji społecznej,
• elementy biblioterapii ,
• rozmowa kierowana,
• omawianie treści ilustracji i historyjek obrazkowych.

Środki dydaktyczne:
• Ortograffiti z Bratkiem - Program wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dla kl.II
• Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych - Trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem,
• Folie z obrazkami elementów twarzy,
• Karty z emocjami,
• Karta pracy z ćwiczeniami do bajki,
• lusterko,
• gry relaksacyjne.
Planowany przebieg zajęć:
1. Rozmowa z uczniem o aktualnych wydarzeniach i jego samopoczuciu. Prezentacja celu zajęć i wstępne zapoznanie z przygotowanymi ćwiczeniami.
2. "Trening komunikacji, zabawy i emocji" - rozpoznawanie i okazywanie zrozumienia uczuć innych osób na podstawie historyjek obrazkowych przedstawiających proste sytuacje społeczne i dialogu ich bohaterów.
3. Rozmowa kierowana na temat przeżyć ucznia generujących podobne emocje. Porównanie sposobu zachowania dziecka w osobistych doświadczeniach i bohaterów ćwiczeń. Analiza konsekwencji prezentowanych zachowań.
4. Bajka terapeutyczna "O tym, jak trudno jest dotrzymać tajemnicy, gdy chłopak chodzi w spódnicy". Omówienie treści, analiza i wnioski. Wymyślanie innego zakończenia historii w zależności odmiennych emocji i zachowań bohaterów. Karta pracy.
5. Rozpoznawanie na podstawie mimiki twarzy, sposobu spojrzenia i postawy ciała uczuć i emocji doświadczanych przez bohaterów bajki - Karty z emocjami.
6. Układanie różnego wyrazu twarzy na podstawie rozpoznanych emocji w powyższym ćwiczeniu - folie.
7. Naśladowanie wybranych emocji (smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie) z wykorzystaniem lustra.
8. Podsumowanie zajęć w odniesieniu do celów zajęć i proponowanych zadań.
9. Gra relaksacyjna wybrana przez ucznia.

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska – nauczyciel specjalista, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.