X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43350
Przesłano:
Dział: Logopedia

W krainie głoski "sz"

Scenariusz zajęć otwartych zorganizowanych dla nauczycieli i logopedów

Forma:zajęcia grupowe / 5-latki
Czas trwania: 45 min.

Cele główne:
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, prawidłowego reagowania na polecenia
- doskonalenie umiejętności z zakresu kodowania
- doskonalenie poprawnej artykulacji
- stymulacja układu prioprioceptywnego, dotykowego
- doskonalenie percepcji słuchowej/ pamięć słuchowa, słuch fonematyczny
- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej

Cele operacyjne:
dzieci
- prawidłowo wymawiają głoskę "sz" w wyrazach
- wysłuchują głoskę "sz" i określają jej pozycję w wyrazie
- potrafią odczytywać symbole i poruszać się zgodnie z "kodem"
- potrafią realizować rytm słuchanej melodii

Metody: aktywizujące
- elementy metody SI
- "kodowanie na dywanie"
- ćwiczenia logopedyczne ( słuchowe, artykulacyjne )
- elementy Metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Pomoce dydaktyczne:
- "kodowanie na dywanie": obręcze/ "mata","start"- pomarańczowe papierowe kółko, karty z obrazkami ( gł."sz"), etykieta z narysowaną strzałką
- korki plastikowe
- drewniane szczypce
- pojemniki na korki z naklejonymi etykietami ( oznaczenie pozycji głoski w wyrazie)
- płyta CD z muzyką "Zabawa z woreczkami"/ Batii Strauss
- woreczki foliowe

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie: dzieci stoją w parach i witają się dotykając się wskazanymi przez logopedę częściami ciała : palce, łokcie, stopy, kolana, biodra, plecy, dłonie.

2. Wprowadzenie do tematu:
- zaproszenie dzieci do krainy gł."sz"
- rozmowa z dziećmi: z czym kojarzy ci się brzmienie gł."sz"?
( szelest/szum: liści, wiatru, fal, papieru, folii itp.)

3. Gdzie ukryło się "sz"? - zabawa/ "kodowanie na dywanie"
* przygotowanie:
- na środku dywanu logopeda układa obręcze obok siebie: trzy rzędy, po cztery sztuki w jednym rzędzie / "mata"
- w środku każdej obręczy logopeda kładzie kartę odwróconą
obrazkiem do dywanu
- pod "matą" logopeda umieszcza pomarańczowe kółko oznaczając
miejsce "startu"
- obok "maty" leżą : korki, szczypce, trzy pojemniki na korki
* objaśnienie zadania/gry:
- pierwsze dziecko zaczyna od oznaczonego miejsca "startu" a następne dziecko zaczyna od miejsca, w którym stało dziecko wykonujące zadanie przed nim
- dzieci poruszają się po "macie" wg wskazówek logopedy, który mówi cyfrę i pokazuje etykietę ze strzałką ( pokazuje ją tak, aby wskazywała odpowiedni kierunek): cyfra oznacza ilość pól do przejścia , strzałka wskazuje kierunek poruszania się- w lewo, w prawo, do przodu , do tyłu
- dziecko, stojąc na docelowym polu : podnosi kartę i nazywa obrazek, określa pozycję gł."sz" w nazwie obrazka ( na początku, w środku, na końcu), odkłada kartę na miejsce obrazkiem do góry, podchodzi do pojemników na korki i za pomocą szczypiec wkłada korek do odpowiedniego pojemnika (wg etykiety)
* zakończenie- dzieci głośno przeliczają ilość korków w każdym pojemniku i określają, jakich wyrazów było najwięcej/ najmniej ( wg pozycji głoski w wyrazie)

4. "Szumiący taniec" ( muzyka; woreczki foliowe ):
* logopeda prezentuje rytm a dzieci naśladują:

"1-2-3" /-uderzenie o podłogę: prawą dłonią i lewą dłonią,
obiema dłońmi
-tupanie: prawą nogą i lewą nogą, raz jedną raz
drugą nogą
"1-2" /- ruchy okrężne dłonią po dywanie: raz prawa, raz lewa
dłoń
- pocieranie dłońmi
- rozciąganie i ściąganie woreczka trzymanego w
dłoniach

* dzieci otrzymują woreczki foliowe i naśladując logopedę
realizują rytm słuchanej melodii :

I ( dzieci siedzą na dywanie, na obwodzie koła)
4 takty-uderzenie o woreczek:prawa dłoń (1,3),lewa dłoń (2,4)
4 takty-uderzanie o woreczek obiema dłońmi (1-4)
R.4 takty-pocieranie prawą dłonią po woreczku (1-4)
4 takty-pocieranie lewa dłonią po woreczku (1-4) / bis

II ( dzieci stoją 0
4 takty-tupanie w woreczek:prawa noga (1,3),lewa noga (2,4)
4 takty-tupanie w woreczek:raz jedna, raz druga noga (1-4)
R.pocieranie woreczkiem w dłoniach/ marsz do środka koła i na
zewnątrz

III ( dzieci siedzą)
4 takty-uderzanie o woreczek;prawa dłoń (1,3),lewa dłoń (2,4)
4 takty-uderzanie o woreczek obiema dłońmi (1-4)
R.trzymanie woreczka w dłoniach:rozciąganie i ściąganie

zakończenie: "hop" / wyrzucenie woreczka w górę

5. Podsumowanie zajęć:
- rozmowa z dziećmi:co zapamiętałeś z zajęć? co najbardziej ci się podobało?
- nagroda za aktywny udział w zajęciach: logopeda odbija na dłoniach dzieci pieczątkę (każde dziecko wybiera sobie wzór)

6. Podziękowanie za wspólna zabawę- dzieci przybijają "piątkę" z logopedą.

* pomysł na zabawę z woreczkami oraz wykorzystanie korków i szczypiec jako sposobu na dostarczanie wrażeń dotykowych i prioprioceptywnych zaczerpnięty ze szkolenia prowadzonego przez p.E.Konopacką: "Zabawy sensoryczne na cztery pory roku".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.