X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43264
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Projekt edukacyjny "Spotkania z przyrodą"

Projekt edukacyjny pt. „Spotkania z przyrodą”.

Termin realizacji: 2 tygodnie
Grupa dzieci: 3-4 - latki.

Etapy realizacji projektu edukacyjnego:
Etap I. Przygotowanie projektu:
1.Pojawienie się tematu
2.Przygotowanie koncepcji realizacji
3.Utworzenie siatki tematycznej
Etap II. Realizacja projektu:
1.Analiza wybranych obszarów działań
2.Aktywność badawcza – zajęcia terenowe
3.Wypełnianie zaplanowanych działań przez nauczyciela i dzieci
Etap III. Zakończenie projektu:
1.Uporządkowanie wiedzy i wytworów dotyczących projektu
2.Prezentacja zdobytej wiedzy
3.Ocena projektu- refleksje nauczyciela.

Opis realizacji projektu.
Dzień 1. „Co nas otacza”.
1.„Jaki masz humor?”- zabawa gramatyczna. Dzieci wskazują na planszach
swój nastrój i próbują opowiedzieć o nim.
2.„Tańczmy jak muzyka gra” – krótkie improwizacje ruchowe.
3. Pojawienie się tematu nastąpiło z inicjatywy nauczyciela. Dzieci wysłuchały
opowiadania nauczycielki (zbiór własny) pt. „Smutek Ani”. Analizując treść
doszły do wniosku, że wszystko co nas otacza może być przyjemne i
dostarczać nam wiele radości. Anię rozweseliły kwiaty, zwierzęta, błękitne
niebo, słońce, śpiewające ptaki. Zaproponowałam dzieciom bliższe poznanie
rzeczy i zjawisk które nas otaczają, spodobała im się ta propozycja i ochoczo
przystąpiły do wymieniania szczegółów przyrodniczych, które bardzo lubią.
4.„Ania odzyskuje humor” – zabawa z obrazkami.
5.„Podziwiamy z Anią świat” – opowieść ruchowa.
6. Rozmowa dotycząca sposobów i możliwości bliższego poznawania przyrody.
Planowanie wyjść i wycieczek w celu bezpośredniego kontaktu z przyrodą.
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
7.Malowanie farbami na temat dowolny. Próby omawiania swoich prac oraz
nadawania im tytułów.
8.Utworzenie siatki tematycznej:
Las : Co to jest las? Do czego służy? Mieszkańcy lasu: Jakie zwierzęta? Jak żyją? Powietrze: Gdzie jest? Komu jest potrzebne?
Kwiaty: Jakie? Kolory kwiatów. Rozwój i budowa
Ptaki: Ptaki wiosny Jak żyją?
Wiosna:Kiedy przychodzi? Jej cechy

Dzień 2. „My i przyroda”.
1.”Przyroda i my” – oglądanie kolorowej książeczki. Prowokowanie dzieci do
zadawania pytań.
2.„Słońce, wiatr i deszcz” – zabawa ruchowa.
3.„Chomik szuka wiosny” – ilustracja opowiadania A. Galicy. Dostarczanie
dzieciom wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie w związku
ze zbliżającą się wiosną.
4.„Idziemy szukać przyrody” – wyjście na spacer połączony z obserwacją
przyrody. Zbieranie informacji.
5.Powrót do przedszkola. Rozmowa na temat obserwowanych zjawisk,
porządkowanie i utrwalanie wiadomości.
6.„Leci marzec” – słuchanie piosenki.
7.Malowanie kredkami zainspirowane odbytym spacerem.
8.Zabawy dowolne według pomysłów dzieci.

Dzień 3. „My i las”
1.„Podaj pantofelek” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość.
2.„Słońce, wiatr i deszcz” – zabawa ruchowa.
3.„Leci marzec” – zabawa rytmiczna, wspólna nauka piosenki.
4.„Odkrywamy las” – wyjście do lasu.
-omówienie zasad bezpiecznej wyprawy
-obserwacja lasu, otoczenia, słuchanie odgłosów, dotykanie drzew. Powrót do
przedszkola.
5. „Co słychać w lesie?” – rozmowa na temat odbytej wyprawy. Dalsze
utrwalanie wiadomości.
6.Zabawa relaksacyjna- słuchanie z kasety magnetofonowej odgłosów lasu w
różnych porach roku.
7.„Drzewa” – zabawa ruchowa ze skłonami.
8.„Las” - zabawa plastyczna w grupach. Dzieci w grupach wyszukują obrazki
potrzebne do utworzenia planszy lasu a następnie przyklejają je na dużych
kartonach.

Dzień 4. „My i mieszkańcy lasu”
1.„Leci marzec” – ilustracja ruchowa piosenki.
2.„Miś i mieszkańcy lasu” – historyjka obrazkowa według utworu B. Podolskiej.
Wzbogacanie wiedzy dzieci dotyczącej zmian w życiu zwierząt leśnych w
związku z nadchodzącą wiosną.
3.„Miś i dzieci” – zabawa ruchowa z rekwizytami.
4.„Leśne zwierzęta” – zabawa matematyczna. Tworzenie zbiorów 1-3 elementowych, przeliczanie, nazywanie.
5.„Przyszła wiosna do niedźwiedzia”- ćwiczenia muzyczno-ruchowe z elementami metody E. J. Dalcrozea.
6.„Jakim jesteś zwierzątkiem” – zabawa dramowa.
7. Lepienie z plasteliny dowolnego zwierzątka.
8. Utworzenie wystawy zwierząt na przygotowanej wcześniej makiecie.

Dzień 5. „My i powietrze”
1.”Co to jest powietrze? – zabawa problemowa.
2.„Mały i duży wiatr” – ćwiczenia oddechowe.
3.Improwizacje ruchowe przy muzyce z kasety magnetofonowej imitującej
szum wiatru o różnym nasileniu.
4.„Piotruś i powietrze” – słuchanie wiersza L. Kerna.
5. Zabawy badawcze:
-czy potrzebne jest powietrze ludziom,
-czy można złapać powietrze,
-czy w butelce jest powietrze – doświadczenie z wodą,
-dmuchanie baloników.
6.”Latający samolot” – zabawa plastyczna. Składanie kartki papieru według
poleceń.
7. Zabawy dowolne wykonanymi samolotami.

Dzień 6. „My i wiosna”
1.„Wiosna „ – oglądanie książki ilustracyjnej.
2.„Pod dyktando wiosny” – zabawy naśladowcze przy muzyce z
wykorzystaniem rekwizytów.
3.„ Jak wiosenka przyjść chciała” – teatrzyk kukiełkowy na podstawie utworu
własnego. Dostarczanie dzieciom wiedzy o zjawiskach zachodzących w
przyrodzie wczesną wiosną.
4.„Kładka do lasu” – zabawa ruchowa z elementami równowagi.
5.„Kto pomagał wiośnie a kto zimie?” – zgadywanka obrazkowa na podstawie
teatrzyku.
6.„Leci marzec..” – zabawy ze śpiewem w kółeczku.
7.„Pani wiosna” – kolorowanie obrazka.
8.Wspólne utworzenie albumu z wykonanych prac.
9.Zabawy inspirowane pomysłowością dzieci.

Dzień 7. „ My i kwiaty”
1.”Wiosna w domku lalek” – zabawa tematyczna.
2.„Nowiny i nowinki” –słuchanie wierszy M. Kownackiej o pierwszych
kwiatach wiosny (krokus, przebiśnieg, zawilec ). Dostarczanie dzieciom
informacji na temat rozwoju kwiatów wczesną wiosną.
3.„W poszukiwaniu wiosny” – opowieść ruchowa.
4.„Kwiaty wiosny” – oglądanie filmu edukacyjnego. Dowiadywanie się o
potrzebach i warunkach jakie potrzebne są do wzrostu roślin.
5.Założenie kącika z kwiatami
wspólne zasadzenie cebulki kwiatka oraz wysianie nasionek,
przypomnienie warunków wzrostu roślin,
ustalenie zasad dbania o kącik kwiatowy.
6. „Kwiaty” – zabawa słowna z różnym natężeniem głosu.
7. Malowanie palcem pierwszych kwiatów wiosny – wykonanie albumu.
8. Spacer po osiedlu w celu poszukiwania kwiatów wiosny.
9. Słuchanie treści utworu „Jak wiosenka przyjść chciała”.

Dzień 8. „My i ptaki”
1.”Gdzie ukryła się melodia” – ćwiczenia słuchowe.
2.”Wiosna idzie” – ilustracja sylwetami utworu E. Szelburg – Zarembiny.
Poznanie pierwszych ptaków zwiastujących wiosnę.
3.”Ptaszki” – zabawa ruchowa z rekwizytami.
4.”Jaki to ptaszek” – zagadki obrazkowe.
5. Praca plastyczna – sklejanie z kilku części sylwet poznanych ptaków –
bocian, jaskółka, skowronek.
6.”Słońce i ptaki” – zabawa ruchowa.
7.”Zwiastuny wiosny” – oglądanie i słuchanie książeczki. Prowokowanie dzieci
do zadawania pytań.
8. Wyjście na spacer – obserwacja i słuchanie ptaków.

Dzień 9. „Z przyrodą za pan brat”
1.Zagadki z przedszkolnej szufladki – zgaduj zgadula. Utrwalanie wiadomości
dotyczących przyrody, jaj zjawisk, pierwszych oznak wiosny.
2.”Jak wiosenka przyjść chciała” –powtórzenie treści,
-wspólne przygotowanie prezentacji wiedzy i umiejętności,
-wybór ról, rekwizytów.
3.”Wiosna” – słuchanie utworu A. Vivaldiego.
4.Opowieść ruchowa – „W poszukiwaniu wiosny”.
5.Dalsza część przygotowań do prezentacji, uporządkowanie wytworów.
-przygotowanie albumów, ozdabianie
-pomoc dzieci w przygotowaniu scenerii do przedstawienia.
6. Zabawy dowolne według pomysłów dzieci.

Dzień 10. „Wiosenny bal”
1. „Co nas otacza” – uporządkowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.
Pogadanka, oglądanie własnych wytworów, obserwacja kącika kwiatowego.
2.”Wiosenny bal” – zabawy przy muzyce.
3.Prezentacja własnego dorobku:
-pokaz starszej grupie albumów,
-prezentacja pracy w grupach,
-przedstawienie krótkiej inscenizacji o wiośnie.
4.Przygotowanie gazetki ściennej dla rodziców,
-prezentacja przedstawienia o wiośnie.

Metody pracy zastosowane podczas realizacji projektu:
obserwacja
metody aktywizujące
ćwiczeń praktycznych
problemowe
podające

Formy pracy:
zbiorowa
grupowa
indywidualna

Formy działalności dziecka:
zabawa
wiersz
opowieść ruchowa
opowiadanie
rysowanie
malowanie
klejenie
zagadka
lepienie
spacer

Środki dydaktyczne:
Nagrania muzyczne, nagrania odgłosów lasu, utwór „Wiosna” A. Vivaldiego, film edukacyjny, plansze przedstawiające nastroje dzieci, sylwety i ilustracje do wierszy i opowiadań, obrazki do planszy lasu, opaska niedźwiedzia, sylwety zwierząt leśnych, ptaków – jaskółka, bocian, skowronek; kwiatów – zawilec, przebiśnieg, krokus; książki: Przyroda i my, Wiosna, Zwiastuny wiosny; kapelusz wiosny, kartony, kredki, farby, klej, pocięte sylwety ptaków, plastelina, balony, słomki do picia, butelka, ziemia, sadzonka kwiatka, nasiona, pozytywka.
Literatura: „Piotruś i powietrze” – L. Kern
„Razem ze słonkiem” – M. Kownacka
„Chomik szuka wiosny” – A. Galica
„Miś i mieszkańcy lasu” – B. Podolska
„Wiosna idzie” – E. Szelburg-Zarembina.

Przykładowy scenariusz sytuacji edukacyjnej realizowanej
podczas projektu w grupie dzieci 3-4 letnich.

Temat: „Pod dyktando wiosny” – zabawy naśladowcze przy muzyce.

Cele ogólne:
usprawnianie narządów mowy,
rozbudzanie wyobraźni i inwencji twórczej,
ćwiczenia reakcji na sygnały dźwiękowe,
czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Cele szczegółowe:
naśladuje ruchy nauczycielki,
potrafi ruchem i głosem naśladować zwierzęta,
umie dopasować ruch ciała do rytmu muzycznego,
śpiewa z grupą znaną piosenkę,
rozróżnia dźwięk trójkąta, bębenka i dzwonków.

Metody pracy:
słowne,
oglądowe
aktywizujące.

Formy pracy:
zbiorowa,
grypowa.

Środki dydaktyczne: opaski zwierząt dla każdego dziecka, przebranie lub kapelusz dla wiosny, rysunek ze słońcem, utwory muzyczne o różnym rytmie,
utwór A. Vivaldiego „Wiosna”, obręcze, trójkąt, dzwonki, bębenek.

Przebieg:
1. Nauczycielka przebiera się za wiosnę i zaprasza dzieci do zabawy. Opowiada o słońcu, które wstało smutne, nie wiadomo dlaczego. Dzieci snują domysły dlaczego słońce jest smutne. Wiosna proponuje dzieciom zabawy wiosenne, może w ten sposób uda się rozweselić słoneczko.
2. Przy skocznej muzyce zaprasza dzieci do wspólnej zabawy, sugerując aby bacznie obserwowały ruchy wiosny i próbowały je naśladować.
3. Wiosna czaruje dzieci w różne zwierzęta – zające, bociany, niedźwiedzie, wiewiórki, jaskółki, rozdając opaski. Przy muzyce zaprasza do tańca dzieci wywołując je nazwami np. teraz tańczą bociany, pozostałe dzieci stoją na dywanie, teraz muzyka gra dla zajączków, itp.
4. „Wiosenny spacer”. W tle słychać fragment utworu A. Vivaldiego „Wiosna”. Dzieci wyruszają na spacer naśladując zwierzęta, które mają na opaskach , na swojej drodze spotykają:
kwiaty – nauczycielka gra na trójkącie, dzieci witają się z kwiatkiem, kłaniając się i naśladując zdmuchiwanie pyłku z kwiatów,
wróble – wiosna gra na dzwonkach a dzieci witają się naśladując świergot – ćwir, ćwir,
żabki – słychać dźwięki bębenka, dzieci witają się i naśladują rechot żab. Nauczycielka powtarza zabawę kilkakrotnie
5. „Zwierzątka w swoich domkach”. Na dywanie leżą duże obręcze, wiosna prosi aby dzieci same podzieliły się na grupy według swoich nazw. Przy szybkiej muzyce ptaki wylatują ze swoich domków i krążą po dywanie. Na zmianę muzyki na wolniejszą, ptaki wracają, teraz zwierzęta leśne wędrują po dywanie. Zabawa trwa kilka razy.
6. Wiosna zaprasza do siebie kolejno wszystkie zwierzęta, zmieniając za każdym razem rodzaj muzyki. Przybyłe zwierzątka tańczą dla wiosny i naśladują swoje głosy, następnie oddają opaski.
7. Wiosna zaprasza do wspólnego śpiewania, uważa, że słonko na pewno się rozweseli, gdy usłyszy piosenkę. Wszyscy śpiewają piosenkę pt. „Wiosna i pszczoły”.
8. Dzieci leżą na dywanie przy bardzo spokojnej muzyce, zamykają oczy i słuchają wiosny, która opowiada że słoneczko na pewno jest już wesołe, tylko gdzie się ukryło? Sugeruje dzieciom pewne miejsca w szli, gdzie może być słońce. Dzieci poszukują a kiedy odnajdą uśmiechnięte słoneczko wieszają je wysoko na tablicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.