X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43233
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Scenariusz zajęć warsztatowych rozwijających samodzielność uczniów

Scenariusz zajęć warsztatowych rozwijających samodzielność uczniów
w zakresie prasowania i składania odzieży w szkole podstawowej
z oddziałami integracyjnymi
I. Data ........
Miejsce: Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Leszczynach –
woj. świętokrzyskie
Czas trwania: 2 x 45 minut
Liczba uczniów: 7 (4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, 2 z zespołem Aspergera, 1 ze spektrum autyzmu)
Prowadząca: Iga Pedrycz
II. Temat zajęć: Prasowanie i składanie odzieży
III. Cele zajęć:
Cel główny: Rozwijanie samodzielności uczniów w zakresie prasowania
i składania odzieży.
Cele szczegółowe:
- Rozwijanie samodzielności działania.
- Wzmocnienie chęci niesienia pomocy mamie.
- Budzenie szacunku dla roli mamy.
- Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
- Kształtowanie poczucia estetyki.
Cele operacyjne: Uczeń:
- zna obowiązki swojej mamy;
- ma poczucie chęci niesienia pomocy mamie;
- potrafi odczytać zalecenia na karcie pracy;
- wykonuje polecenia nauczycieli;
- potrafi samodzielnie prasować niektóre ubrania;
- potrafi samodzielnie składać odzież;
- potrafi utrzymać porządek.
IV. Metody pracy:
- słowna;
- praktycznego działania
Formy pracy:
- indywidualna
V. Środki dydaktyczne: karty pracy z zaleceniami, ubrania, deska do prasowania, żelazko.
VI. Przebieg zajęć:
1. Zajęcia wstępne:
a) Powitanie uczniów.
b) Rozmowa na temat zbliżającego się Dnia Matki.
c) Rozmowa na temat obowiązków mamy w domu.
- Dlaczego powinniśmy pomagać mamie?
- W czym możemy pomóc mamie?
- Jaką niespodziankę możemy przygotować z okazji Dnia Matki?
2. Przygotowanie do zajęć właściwych:
a) Omówienie konieczności prasowania i składania odzieży.
b) Pokaz odzieży uprasowanej i nieuprasowanej:
- Czy ktoś z was chciałby założyć nieuprasowaną bluzkę lub koszulę?
- Dlaczego powinniśmy prasować i składać ubrania? (wyglądają czysto, ładnie, estetycznie, także my wyglądamy w takich ubraniach lepiej).
c) Wysłuchanie instruktażu nauczyciela:
< Prasowanie jest zajęciem trudnym i niebezpiecznym (można się oparzyć), dlatego zawsze zwracamy uwagę na nasze bezpieczeństwo podczas prasowania.
< Uczymy się prasować „proste rzeczy” – ręczniki, ściereczki, tschirt,y.
< Po prasowaniu należy złożyć odzież.
< Po złożeniu chowamy odzież we właściwe miejsce.
d) Odczytanie zaleceń zapisanych na karcie pracy, informujących, o czym należy koniecznie pamiętać przy prasowaniu:
< Prasujemy tylko w obecności osoby dorosłej.
< Zachowujemy szczególną ostrożność przy rozkładaniu deski do prasowania
i włączania żelazka.
< Nigdy nie ciągniemy za sznur od żelazka.
< Zawsze możemy poprosić o pomoc osobę dorosłą.

3. Zajęcia właściwe:
a) segregacja odzieży przed prasowaniem;
b) przygotowanie miejsca do prasowania – rozłożenie deski, włączenie żelazka;
c) pokaz prasownia przez nauczyciela;
d) próby samodzielnego prasowania przez uczniów;
e) pokaz składania odzieży przez nauczyciela;
f) próby samodzielnego składania ubrań przez uczniów;
g) trening samodzielnego prasowania odzieży – pod nadzorem nauczyciela.
h) trening samodzielnego składania uprasowanych ubrań - pod nadzorem nauczyciela;
i) pokaz odzieży własnoręcznie uprasowanej i złożonej.

4. Zakończenie zajęć:
a) Ocena pracy uczniów.
b) Omówienie korzyści płynących z samodzielnego prasowania i układania odzieży:
- Radość z samodzielnie wykonanego zadania.
- Radość z poczucia niesienia pomocy mamie – niespodzianka dla mamy.
- Podniesienie poczucia własnej wartości.
- Podkreślenie wzrostu estetyki uprasowanej odzieży.
c) Podziękowanie dzieciom za wykonana pracę – podkreślenie ich wkładu
w wykonanie dość trudnego zadania.
d) Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.