X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43214
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć z języka angielskiego na podstawie autorskiej bajki "The rainbow"

Scenariusz zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem autorskiej bajki pt.”The Rainbow”

Autor bajki: Katarzyna Pracka
Opracowała: Katarzyna Pracka

Cele zajęć:
• poznanie słownictwa związanego z tematem zajęć;
• uczestnictwo w zabawach muzycznych, ruchowych i plastycznych;
• śpiewanie piosenek w grupie;
• rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek
opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane
np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką,
gestem;

Metody/techniki nauczania:
• metoda komunikatywna;
• metoda TPR;
• storytelling;

Środki dydaktyczne:
płyta CD z piosenkami wykorzystywanymi na zajęciach; historyjka obrazkowa do bajki; karty pracy dla dzieci; flashcards; klamerki; papierowe talerze; farby;
pędzle; nożyczki.

Piosenka na powitanie „Hello, can You clap” (Super Simple Songs).

Przebieg zajęć
Część wstępna zajęć:
1. Utrwalenie słownictwa z poprzednich zajęć. Nauczyciel prezentuje dzieciom obrazki w formie flashcards przedstawiające zjawiska atmosferyczne. Zadaniem dzieci jest wypowiadanie nazw pokazywanych przez nauczyciela obrazków.
Nauczyciel zwraca uwagę na poprawną wymowę
dzieci.

2. Prezentacja słownictwa występującego w bajce.
Dzieci powtarzają za nauczycielem nowe wyrazy.
Omówienie pojęcia „best friend”: pytamy dzieci, jaki
jest „najlepszy przyjaciel”.

Część główna zajęć:

1. Story time: nauczyciel opowiada (czyta) dzieciom bajkę i prezentuje ilustracje przedstawiające treść bajki. W celu lepszego zrozumienia bajki nauczyciel
może wypowiadać wybrane zdania w języku angielskim, polskim i jeszcze raz angielskim.

THE RAINBOW

Once upon a time, far, far away
There were two strong Someones : The Sun and The Rain.
They lived on the sky, which was big and blue,
And fortunately enaugh for these crazy Two.
They didn’t like each other and didn’t want to play,
And when they saw each other, they seemed to be insane...
The Sun was thinking about, how be a bad to Rain,
and Rain was thinking how made to Sun the creepy same.
One day, this crazy Someones had really badly time...
And when the Rain was raining, the Sun thought to came out...
It wasn’t good idea, it was a truly baaaad...and when they’ve met in the sky
They hurry go to mad.
They started scream and argue and even say not nice...
And then one cloud said something and gave them an advice.

- Hey crazies! – said the cloudy – You crazy, crazy two! You’re making a war but don’t see what’s going on!Shame You!
Stop scream and shout and look there, what’s going on the sky, cause when You met together the beauty start to shine.
S omany different colours are make a bow – look there!
So let’s be friends You Crazies and stop to be so mad.

And since that day have changed and bad days had the end, they made the beauty Rainbow which was their sign of friend.

2. Story sequencing cards: po wysłuchaniu bajki nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy, na których znajduje się historyjka obrazkowa, którą należy ułożyć w
odpowiedniej kolejności wpisując w okienka liczby od 1-6. Po wykonaniu zadania nauczyciel sprawdza poprawność, a dzieci mogą pokolorować obrazki.

3. Action song „How’s the weather? (Super Simple Songs)”: nauczyciel osłuchuje dzieci z piosenką, pyta dzieci jakie zwierzęta wystąpiły w piosence; następnie razem z dziećmi ilustruje piosenkę ruchem.

How’s The Weather?
Lyrics
How’s the weather? How’s the weather?
How’s the weather today?
Is it sunny?
Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?
How’s the weather today?
Let’s look outside.
How’s the weather?
Is it sunny today?
Let’s look outside.
How’s the weather?
Is it rainy today?
Let’s look outside.
How’s the weather?
Is it cloudy today?
Let’s look outside.
Is it snowy today?
How’s the weather? How’s the weather?
How’s the weather today?
Is it sunny?
Is it rainy?
Is it cloudy?
Is it snowy?
How’s the weather today?

4. „Counting”- dzieci losują karty z obrazkami
przedstawiającymi chmury, krople deszczu, tęcze i słońca, głośno przeliczają elementy na obrazku, mówią głośno sumę i nazwę pokazanego obrazka. (one sun, three clouds, five drops)Klamerką zaznaczają poprawną cyfrę.

Końcowa część zajęć:
1. „Sun”- praca plastyczna. Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku okrągły papierowy talerz, pędzel i „oczy” do przyklejenia. Na stolikach są rozłożone farby i
woda. Zadaniem dzieci jest pomalowanie talerza, przyklejenie oczu i domalowanie nosa i buzi. Na koniec dzieci nacinają nożyczkami brzegi talerza, które imitują promienie słońca Dzieci zabierają swoje prace do domu.

2. Ewaluacja: siedząc w kręgu dzieci przyklejają smutne lub wesołe słońce, w zależności od tego czy zajęcia podobały im się.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.