X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43210
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

I. Grupa Krasnale to grupa mieszana 5,6,7l. Z początkiem roku szkolnego liczyła 25 dzieci. W listopadzie z przedszkola zrezygnowała Ines K. - wyprowadziła się do innego miasta. Do grupy uczęszcza 9 chłopców i 15 dziewczynek; 2 siedmiolatków (2012r.), 8 sześciolatków (2013), 14 pięciolatków (2014).
Realizowane programy:
- „Wokół przedszkola” – program wychowania przedszkolnego,
- „Już przedszkolak nawet wie, co jest dobre, a co złe” – pogram profilaktyki uzależnień,
- „Nauka myślenia i współdziałania – zabawy w kodowanie i programowanie” – innowacja pedagogiczna,
- „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami,
- Program Eko-szkoły „Zielona Flaga” – Międzynarodowy program ekologiczny,
- „Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski pogram profilaktyczny
- „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli”: M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska;
II. Uwzględniając kierunki pracy wynikające z obserwacji wstępnej i wnioski z końca roku 2018/2019 nasza praca w I semestrze skierowana była na:
• Ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami.
• Adaptację dzieci nowoprzybyłych oraz ich integrację z dziećmi kolejny rok uczęszczającymi do przedszkola.
• Budowanie wiary we własne siły i możliwości dzieci nieśmiałych, wycofanych.
• Rozwijanie mowy poprzez różnego rodzaju ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne.
• Rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej (analiza i synteza).
• Kształtowanie poprawności językowej oraz wzbogacaniu słownictwa.
• Zainteresowanie nauką czytania i pisania.
Powyższe działania zawarłyśmy w opracowanym przez nas planie pracy indywidualnej z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz planie rozwijania zainteresowań. Nasza zindywidualizowane działania w codziennej pracy przyniosły pozytywne rezultaty w postaci osiągnięć indywidualnych każdego dziecka.
III. Osiągnięcia:
1. Dydaktyczne: poprawa wymowy, sprawniejsza mała motoryka, lepsza koordynacja wzrokowo-ruchowa, chętne spożywanie posiłków (owoców i warzyw), coraz więcej dzieci interesuje się czytaniem i pisaniem, kilkoro czyta (Ala, Aniela, Agata, Maciej, Laura) lub zaczyna czytać (Ania, Maja, Mikołaj), zainteresowanie dzieci zabawami w kodowanie i programowanie, otwartość na procesy poznawcze i ciekawość świata (zajęcia i zabawy zorganizowane);
2. Wychowawcze: zdyscyplinowanie grupy, integracja grupy (dzieci pierwszy rok uczęszczających do przedszkola, dzieci z różnych grup oraz w różnym wieku), chęć i swoboda podczas występów na forum (Dzień Edukacji Narodowej, Dzieciaki-Talenciaki, prezentacja umiejętności przed młodszymi dziećmi), opiekuńczość 6l w stosunku do dzieci młodszych, nieśmiałych i chęć niesienia im pomocy, łagodność interpersonalna (fizyczna) wśród dzieci;
3. Opiekuńcze: pełna adaptacja dzieci pierwszy rok uczęszczających do przedszkola, zwiększone poczucie bezpieczeństwa dzieci wycofanych, nieśmiałych (szczególnie Paulina Z.);
IV. Nasze sukcesy:
• Udział w konkursie ekologicznym – „Przyjaciel przyrody” (Przedszkole nr 6 „Stokrotka”): Aniela P, Agata M.
• Udział w międzynarodowym konkursie plastyczno-literackim „Ten dywan ma moc”: Hanna W.
• Udział w konkursie plastycznym „Magiczna choinka”: Aniela P., Agata M.
V. Współpraca z rodzicami przebiegała pomyślnie i efektywnie.
W I semestrze odbyły się dwa zebrania z rodzicami: ogólne we wrześniu oraz w listopadzie dot. udzielanej w przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podczas którego odbyły się konsultacje indywidualne z nauczycielami oraz specjalistami. Odnotowano kilka rozmów indywidualnych z rodzicami, podczas których zwrócono uwagę na mocne i słabe strony dziecka. W ciągu I semestru udostępniłyśmy na grupowej tablicy dla rodziców dwa artykuły z w ramach pedagogizacji. W listopadzie odbył się dzień otwarty (prowadząca: M. Madej), podczas którego obecnych było siedmioro rodziców. Rodzice byli otwarci na współpracę. Przygotowywali dzieci do uroczystości i ważnych wydarzeń- stroje, nauka ról, słodki poczęstunek. Wzbogacali bazę dydaktyczną przedszkola- pan Zakrzewski podarował monitor, pani Kasperowicz zabawki. Aktywnie uczestniczyli w pojekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury- czytali dzieciom i Milusiowi w domu, czytali dzieciom w sali (p.Kujawiak-Fiałkowska, p. Nul- babcia). Ponadto p.Skuza wraz z nauczycielkA z SP1 przeprowadziły z dziećmi zabawy z wykorzystaniem robotów Dash i Dot. Rodzice razem z dziećmi z gupy Krasnale reprezentowali przedszkole podczas Miejskiej Wigilii- wykonali i zawiesili ozdoby na miejskiej choince oraz wspólnie zaśpiewali na scenie kolędę „Przybieżeli do Betlejem”.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
• dzieci uczestniczyły w wycieczce do:
- EPLiE „Mozycówka”- lekcja z leśnikiem;
- sklepu warzywno-owocowego – praca ekspedientki
- Powiatowej Komendy Policji: prelekcja dot. profilaktyki uzależnień
• składały świąteczne życzenia – wyjście do OREW, WCK, Muzeum;
• oglądały dwa przedstawienia teatralne w WCK; w tym w wykonaniu podopiecznych OREW – przekazały słodki upominek w podziękowaniu za zaproszenie;
• gościły w swojej sali dwukrotnie wolontariuszy z SP5- wykonały gąsienicę z liści oraz bałwanki- wspólnie zaśpiewały pastorałkę.
• współpraca z SP1- zabawy z wykorzystaniem robotów Dash i Dot.
• malowanie obrazu na bal charytatywny dla Promyka z malarką nieprofesjonalną.
VI. Ciekawe wydarzenia: sadzenie drzewa oraz tulipanów na placu przedszkolnym, malowanie obrazu pod kierunkiem malarki nieprofesjonalnej, wprowadzenie zabaw z ozobotami oaz robotami; zabawy z robotami prowadzone przez nauczyciela z SP1.
VII. Wnioski do dalszej pracy
1. Dydaktyczne: ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, dalsze usprawnianie małej motorki, wzmożona praca indywidualna niwelująca słabe strony (szczególnie Fabian S., Paulina Z., Sebastian K. oraz 5l: Iga, Emilia, Hania S., William, Jaś), utrwalanie wyglądu poznanych liter i cyfr (5l), doskonalenie prawidłowego kreślenia liter i cyfr (6l), rozszerzanie zakresu zabaw w kodowanie i programowanie, organizowanie więcej kącików tematycznych sprzyjających poznawaniu specyfiki kolejnych zawodów, wzbogacanie kącików zainteresowań, prowadzenie częstszych zabaw i zajęć na powietrzu przy sprzyjającej pogodzie;
2. Wychowawcze: dalsze wdrażanie do dbałości o zabawki i salę zabaw oraz zachowania porządku w trakcie i po zakończonej pracy, rozwijanie łagodności interpersonalnej słownej (Mikołaj, Sebastian, Nikodem, Igor, Ania);
3. Opiekuńcze: dalsze integrowanie z grupą dzieci wycofanych, nieśmiałych- zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, zaspokajanie potrzeb (Jan W., Amelia S., William R., Hania D.);

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.