X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43205
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W zdrowym ciele zdrowy duch

Temat dnia: W zdrowym ciele zdrowy duch
Cele ogólne:
• przygotowanie do nauki czytania i pisania;
• kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Cele operacyjne:
• dziecko:
- potrafi ocenić zachowania wpływające na zdrowie,
- koncentruje uwagę na słuchanym tekście literackim;
- próbuje określić główną myśl utworu;
- bogaci słownictwo;
- rozumie potrzebę ograniczenia spożywania niektórych produktów (głównie słodyczy, chipsów),
- doskonali sprawność rąk,
- rozumie związki przyczynowo – skutkowe,
- rozwija słuch fonematyczny,
- doskonali umiejętność dokonywania analizy i syntezy zgłoskowej wyrazów,
- doskonali umiejętność dokonywania analizy wyrazowej,
- doskonali spostrzegawczość wzrokową i sprawność manualną,
- rozwija pamięć muzyczną, ruchową i słowną;
- rozwija myślenie w trakcie dochodzenia do sposobu wykonania zadania,
- nabywa umiejętność orientacji na kartce papieru,
- utrwala umiejętność liczenia w zakresie jemu dostępnym,
- rozumie informację przedstawioną w formie symbolu.
Metody pracy: podająca, problemowa, eksponująca, praktyczna.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: szmaciany kotek, fasola, naczynie, kubeczki plastikowe, CD (muzyka do marszu, biegu), kredki, karty pracy, instrumenty.

PRZEBIEG

1. Powitanie. Dzieci siedzą w półkolu. N. gestem ręki wita dzieci i mówi, np.: Witam dziewczynki, które lubią witaminki. Witam chłopców, którzy wolą marchewkę od chipsów. Witam wszystkie dzieci. dzieci na powitanie machają.
2. Słuchanie utworu czytanego przez nauczyciela „Chory kotek”.
3. Rozmowa na temat utworu.
4. N. prosi, aby dzieci pomogły choremu zmienić sposób odżywiania i narysowały dla niego receptę, która będzie mu przypominała, co ma zrobić, gdy będzie chciał sięgnąć po niezdrowe produkty. Ćwiczenie graficzne: rysowanie na kratkowym papierze wg instrukcji nauczyciela.
5. Zabawa ruchowa „Fasolka pyszna i zdrowa”. Dzieci stoją w dwóch rzędach i wykonują to samo zadanie. Pierwsze dziecko nabiera plastikowym kubeczkiem 1 fasolkę i podaje następnemu dziecku. Gdy kubek trafi do końca rzędu, ostanie dziecko w rzędzie wyrzuca z kubeczka fasolkę do naczynia i biegnie na początek rzędu, aby nabrać fasolkę i podać kubek dalej. Zabawa trwa do czasu, aż wszystkie dzieci z rzędu wykonają zadanie.
6. Zabawa dydaktyczna „Odżywcza orkiestra”. Dzieci siedzą w kole. Każde z nich wybiera instrument. N. wypowiada zdania, a dzieci dokonują podziału tych zdań na wyrazy, wygrywając na instrumentach (jeden wyraz to jeden dźwięk), np. Jedz + wiele + owoców.
7. Śpiewanie piosenki oraz odtwarzanie układu ruchowego do piosenki „Witaminki”.
8. Zabawa dydaktyczna „Zaklaszczmy”. Dzieci biegają po całej sali w rytm muzyki. Na sygnał nauczyciela, np. marchewka, dobierają się parami i uderzając w dłonie kolegi , dzielą usłyszane słowo na sylaby: mar-chew-ka.
9. Zabawa dydaktyczna „Produkty zdrowe i niezdrowe” – kreślenie leniwych ósemek, zakreślanie zdrowych produktów kolorem zielonym, niezdrowych – czerwonym.
10. Zakończenie. N. podaje początek wypowiedzi, a dzieci kończą, wyliczając czynności higieniczne i wskazując prawidłowe zachowania: Żeby zdrowym być...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.