X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43102
Przesłano:

14 listopada - Światowy Dzień Cukrzycy. Scenariusz lekcji

Temat lekcji: 14 listopada – ŚWIATOWY DZIEŃ CUKRZYCY
Klasa: I

Cele ogólne:
1. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla siebie i innych.
2. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych osób.

Cele szczegółowe (operacyjne):
- uczeń ogląda w skupieniu film
- udziela odpowiedzi na pytania nauczyciela, określając bohatera filmu, nazywając chorobę na jaką cierpiał, określając uczucia, które mu towarzyszyły
- ocenia zachowanie nowej koleżanki chłopca chorego na cukrzycę
- czyta napis CUKRZYCA
- wskazuje rzeczy/przedmioty potrzebne diabetykowi
- wymienia znane choroby i niepełnosprawności
- rozpoznaje i nazywa emocje w czasie zabawy „Kalejdoskop uczuć”

Metody pracy:
- słowne: pogadanka
- oglądowe: film, zdjęcia przedmiotów
- czynne: gra pt. „Kalejdoskop uczuć”
- aktywizujące: burza mózgów, mapa pamięci
- elementy metody czytania globalnego G. Domana

Formy pracy: praca zbiorowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
- film ze strony internetowej https://www.youtube.com/watch?v=SjMQ2ZSdWUQ
- zdjęcia rzeczy/przedmiotów potrzebnych osobom chorym na cukrzycę; np. glukometr, pompa insulinowa, peny, niebieska bransoletka, sok itp.
- karty ze zdarzeniami i karty z rysunkami twarzy do zabawy pt. „Kalejdoskop uczuć”
- napis CUKRZYCA

Przebieg lekcji:
1.Przywitanie uczniów i wprowadzenie w temat – ustalenie aktualnej daty i omówienie, co to za dzień (ŚWIATOWYDZIEŃ CUKRZYCY).
2. Obejrzenie filmu o chłopcu chorym na cukrzycę – strona internetowa https://www.youtube.com/watch?v=SjMQ2ZSdWUQ
3. Rozmowa na temat filmu. Ustalenie, jak miał na imię główny bohater i na jaką chorobę zachorował.
4. Przeczytanie napisu CUKRZYCA – czytanie globalne.
5. Stworzenie mapy pamięci. Uczniowie wokół napisu wieszają zdjęcia rzeczy/przedmiotów potrzebnych osobie chorej na cukrzycę. Wspólne omówienie przeznaczenia owych przedmiotów.
6. Pogadanka na temat tego, jak należy zareagować, kiedy osoba chora na cukrzycę źle się poczuje lub straci przytomność.
7. Rozmowa na temat uczuć, które towarzyszyły bohaterowi filmu oraz ocena zachowania jego nowo poznanej koleżanki.
8. Rozmowa na temat innych chorób i niepełnosprawności, które dotykają ludzi – burza mózgów.
9. Zabawa pt. ”Kalejdoskop uczuć” – nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji (praca indywidualna). Uczniowie otrzymują komplety kart z rysunkami twarzy wyrażających różne emocje. N-l ma karty z opisem zdarzeń. Odczytuje zdarzenie opisujące emocję. Zadaniem uczniów jest uniesienie karty z rysunkiem takiej twarzy, która wyraża opisaną w zdarzeniu emocję i nazwanie tej emocji, np. strach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.