X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43080
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Przygotowujemy świąteczne kartki. Scenariusz zajęcia

SCENARIUSZ ZAJĘCIA W GRUPIE DZIECI
5 LETNICH

Tematyka : Wykorzystanie odpowiednich metod i form pracy z dziećmi w rozwijaniu zainteresowań artystycznych.
„Przygotowujemy świąteczne kartki”- praca plastyczna z użyciem różnych ozdób; wzbogacanie wyobraźni dziecka, zachęcanie do własnej inwencji twórczej. Uważne słuchanie poleceń n-ki, dbanie o swoje stanowisko pracy. Utrwalanie zdobytej wiedzy. P.P.IV.5,8.
DATA: 27.11.2019
GRUPA: 5 - latki.

PROWADZĄCA: Alicja Przybyła

CEL GŁÓWNY:

Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej.

Cele ukierunkowane na dziecko wyznaczają następujące zadania polegające na:

- odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień artystycznych dziecka;
- rozwijaniu inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej dziecka: plastyka,
- wspieraniu samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka;
- organizowaniu sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku kontakt z różnymi dziedzinami sztuki

Cele szczegółowe:

- rozbudzanie plastycznych zainteresowań,
- rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności w dziedzinie muzyki, plastyki,
- bogacenie czynnego słownictwa dzieci,
zdobywanie umiejętności poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się,
- kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.

POMOCE: płyta cd z piosenkami, obrazki przedstawiające pracę poczty, koperty,znaczki, klej, kartki, ozdobne naklejki itp., list Św. Mikołaja, skrzynka na listy.
Metody:
• SŁOWNA- pogadanka, omówienie obrazków, prezentacja pracy plastycznej
• PRAKTYCZNA- wykonanie pracy plastycznej
• OGLADOWA- pokaz wykonania pracy plastycznej

Formy aktywności: działania intelektualne, działania twórcze, ruchowe, muzyczne,
Formy pracy: z całą grupą, indywidualne.
Literatura: Program autorski: Edukacja artystyczna dzieci w wieku przedszkolnym "Dziecko i jego możliwości artystyczne".
PRZEBIEG ZAJĘCIA.

1. Piosenka powitalna „Dzień dobry”.
Dzieci wykonują taniec powitalny z nauczycielką.

2. Przypomnienie zasad właściwego zachowania się podczas zajęć – piosenka „Siedzę w kole grzecznie”.
Dzieci siedzą w kole i pokazują zgodnie z słowami piosenki.

3. Pogadanka na temat historyki obrazkowej „wędrówka listu”, przypomnienie o zasadach wysyłki listu, omówienie obrazków- utrwalanie już zdobytej wiedzy.

4. Prezentacja listu Św. Mikołaja do dzieci.
Nauczycielka prezentuje list i zwraca szczególną uwagę na zaadresowaną kopertę. Następnie czyta na głos list.
5. Przygotowanie do zajęć plastycznych.
- pokaz wykonania kartki przez n-kę:
• Pokaz różnych ozdób do wykorzystania
• Pokaz jak trzeba opisać kopertę
• Zachęcanie do oszczędnego korzystania z kleju
• Przypomnienie o zakręcaniu kleju
• Zachowanie czystości na stoliku
• Sprzątanie swojego stanowiska pracy po skończonej czynności.

6. Zakończenie zajęć - włożenie listu do skrzynki.
Nauczycielka dziękuję dzieciom za udział w zajęciach i zapewnia, że wszystkie listy trafią do Mikołaja. W nagrodę od Mikołaja dostają naklejki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.