X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4308
Dział: Gimnazjum

Regulamin konkursu dla gimnazjalistów: Najciekawsza matematyczna lub fizyczna prezentacja multimedialna

przeprowadzonego w roku szkolnym 2008 / 2009

I. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Zespół Matematyczno-Przyrodniczy Publicznego Gimnazjum obejmujący przedmioty: matematyka,fizyka, informatyka.

II. Skład Komisji Konkursu
W skład Komisji Konkursowej dla Gimnazjalistów wchodzą nauczyciele matematyki i fizyki oraz informatyki Publicznego Gimnazjum

III. Cele konkursu
- zainteresowanie uczniów matematyką i fizyką
- mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy
- podnoszenie poziomu umiejętności wykorzystywania i prezentowania wiedzy matematycznej i fizycznej
- rozwijanie twórczej aktywności
- rozwijanie umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej
- inspirowanie młodzieży do działań kreatywnych

IV. Uczestnicy
onkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

V. Etapy konkursu
Konkurs przebiega na etapie szkolnym (gimnazjalnym)

VI. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności
Tematyka „prezentacji multimedialnych” obejmuje program nauczania matematyki i fizyki w gimnazjum

VII. Zasady udziału w konkursie
- prezentacja multimedialna powinna być opracowana w programie PowerPoint przez co najwyżej dwóch uczniów
- realizacja zadania musi nastąpić w terminie dwumiesięcznym od 15.12.2008 do 16.02.2009
- prezentacja obejmuje wybrany przez uczniów zakres materiału z matematyki lub fizyki
- wszystkie materiały wykorzystane w prezentacji powinny być własnego autorstwa, w przeciwnym wypadku należy podać źródło, z którego pochodzą materiały np.: adres strony internetowej, tytuł i autora książki
- prezentacja powinna zawierać slajd końcowy zawierający imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza autor prezentacji
- prace nagrane na nośnik CD należy oddać do 16 lutego 2009 roku. Nośnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „konkurs”

VIII. Sposób i kryteria oceny prezentacji multimedialnych
Wykonane prezentacje będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej.
Komisja Konkursowa oceniając prezentacje multimedialne będzie miała na uwadze następujące
walory prezentacji:
- bogactwo zawartych treści matematycznych lub fizycznych
- estetykę pracy, pomysłowość, czytelność, oryginalność
- bogactwo zastosowanych w pracach w pracach form wyrazu (obrazy, teksty, komentarze, muzyka, animacje)

IX. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Szkolna Komisja Konkursowa dokona oceny prac i ogłosi wyniki konkursu. Dla zwycięzców przewidziane nagrody, a dla wszystkich dyplomy uczestnictwa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.