X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43037
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Zadań matematycznych kilka wróbelka Milka"

Innowacja „Zadań matematycznych kilka wróbelka Milka” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Zawiera elementy, które wprowadzają dzieci w świat najbliższego środowiska przyrodniczego.
.
Cel główny:
nabywanie podstawowych umiejętności matematycznych w trakcie zabaw i organizowanie sytuacji zadaniowych
rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez: utrwalenie stosunków przestrzennych, rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10, pogłębianie intuicji geometrycznej
poznanie ciekawostek przyrodniczych z życia ptaków i innych zwierząt leśnych
Treści ułożone są w kręgi tematyczne nawiązujące do tytułu innowacji. Każdy z nich swoją nazwą inspiruje dziecko do poszukiwania i odkrywania. Przedszkolaki będą rozwiązywały różne zadania matematyczne, które będą powiązane z jednoczesnym poznaniem ciekawostek przyrodniczych. Pogram innowacji jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i ma charakter otwarty - jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci. Treści programu obejmują następujące kręgi tematyczne :
1. Orientacja przestrzenna.
2. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
3. Intuicje geometryczne - kształty i figury.
4. Klasyfikacja.
5. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
6. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem rożnych kształtów i figur geometrycznych.
7. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru.
8. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
9. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości, szerokości i wysokości.
10. Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH

Tytuł zadania -Zadania wykonywane przez dzieci - Nabyte umiejętności i wiadomości
1. „Słów kilka o miejscu życia wróbelka Milka”(luty)
- rysują po śladzie drogę lotu ptaszka
- dorysowują elementy według instrukcji słownej nauczyciela
- zabawa ruchowa „Leśna dróżka” - orientacja w przestrzeni
- umiejętność używania zwrotów wyżej, niżej, lewo, prawo, nad, pod, obok, za
- potrafi ustawić się względem drugiej osoby z lewej i prawej strony
- rozróżnia prawą i lewą stronę
2.„Budujemy karmnik dla ptaszków” ( luty)
- segregują figury geometryczne według instrukcji nauczyciela
- tworzą zbiory wg kształtu, wielkości koloru
-przeliczają elementy w zbiorach
- układają z figur karmnik dla ptaszków
- przyklejają figury na kartkę papieru
- pokazują innym swój karmnik, opowiadają z jakich figur go zbudowały
- wystawa prac - rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)
- organizuje przestrzeń płaską
- nabywa umiejętności konstrukcyjnych
i manipulacyjnych z wykorzystaniem
różnych kształtów i figur geometrycznych
3.„Na tropie ptasich śladów” (marzec)
- oglądają tropy różnych ptaków
- układają wzory z podanych obrazków oraz elementów
- koduje i dekoduje na różne sposoby
4.„Jeden, dwa, trzy-liczę ja i liczysz ty” (marzec)
- słuchają opowiadania o tym co dzieje się wiosną w lesie
- przeliczają szablony drzew, ptaków, zwierząt leśnych
- rozwiązują proste zadania z pomocą liczmanów - rozpoznaje cyfry od 1 do 9
- przelicza elementy do 10
- porównuje , o ile więcej, o ile mniej
- wie, ile jest elementów w zbiorze, porządkuje elementy i określa ich miejsce
5.„Leśni przyjaciele wróbelka Milka” (kwiecień) -słuchają opowiadania o zwierzątkach leśnych
- układają na stolikach obrazki zwierząt według instrukcji nauczyciela
- porównują liczbę zwierząt, liczbę drzew liściastych i iglastych
- spotkanie z leśniczym, sadzenie drzewek - dodaje, odejmuje, porównuje, zapisuje
6. „Skarby wróbelka Milka”
(kwiecień) - przeliczają piórka, patyczki, ziarenka, kamienie
- segregują przedmioty
- tworzą i nazywają zbiory - segreguje i definiuje
- posługuje się liczebnikami głównymi od 1 do10
- przelicza w zakresie 10

7.„Wróbelkowy zawrót głowy” (maj)
-słuchają opowiadania o zmianach pór roku w lesie
- wymieniają pory roku i ich cechy charakterystyczne
- kolorują gotowy obrazek lasu, zmieniając kolory w zależności od pory roku
-zabawa ruchowa „Dni tygodnia” - dostrzega stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy
- dostrzega rytm następstwa po sobie dni tygodnia z zachowaniem poprawnej kolejności
- zna nazwy pór roku, dni tygodnia i niesięcy

8.„ Leśne miary i ciężary” (maj)
- wyjście do parku, przeliczanie krokami i stopami odległości miedzy drzewami i innymi obiektami
- mierzenie dłonią długości znalezionych patyków itp.
- wspólnie mierzą z pomocą nauczyciela przy użyciu metrówki
- w sali ważą przy mocy wagi ziarna pszenicy i kukurydzy - dokonuje pomiarów długości, ciężaru

9.„Ptasie zakupy” (czerwiec)
- dzieci losują nazwy różnych ptaków, a następnie przyjmują ich nazwy
- zabawa w sklep
- zna polskie monety i banknoty
- potrafi obliczyć ile musi zapłacić za dana rzecz i ile otrzyma reszty
1o.„Przygody wróbelka Milka ” (czerwiec)
- wykonują grę planszową w parach z użyciem gotowych elementów
- wspólna gra w parach
- podsumowanie - sam konstruuje gry
- potrafi przyjmować porażki jeśli przegra w grze

EWALUACJA DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH

NARZĘDZIA BADAWCZE WYKORZYSTANE DO EWALUACJI DZIAŁAŃ:
• rozmowa z dziećmi;
• bieżąca obserwacja dzieci w warunkach naturalnych oraz podczas działalności praktycznej w trakcie realizacji założeń innowacji;
• analiza wytworów dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.