X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43027
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Ćwiczenia gimnastyczne z butelkami - ruch sprzyja rozwojowi czynności intelektualnych i nie tylko

Ćwiczenia gimnastyczne z butelkami – ruch sprzyja rozwojowi czynności intelektualnych i nie tylko.
Na stwierdzenie postawione sześciolatkom : Cały jutrzejszy dzień będzie sportowy. Co wy na to? Usłyszałam :Hura! Czy się zdziwiłam ? Nie, gdyż lubię sport i różnorodne działania z nim związane, dlatego też codziennie tworzę wychowankom sytuacje do rozwoju postaw sportowych
i zainteresowania sportem, a rozpoczęłam te działania od 3 roku życia wychowanków.
Nieodzownym elementem rozwoju każdego dziecka jest ruch, który hartuje organizm, tym samym zwiększa odporność dzieci, wzmacnia tężyznę, jednocześnie sprzyja nawiązywaniu kontaktów , buduje odpowiedzialność za drużynę . Prawidłowy rozwój motoryczny przyczynia się również do szybszego przyswajania wielu czynności intelektualnych. Zabawy i zajęcia ruchowe w sali czy na powietrzu są codziennością w mojej pracy. Stosowanie gier ruchowych w różnych porach dnia, ze zmiennością form ruchów ( np. rzucanie, czworakowanie, bieg, ćwiczenia wyprostne, równowagi itp.) powoduje radość
i spontaniczność dzieci oraz uczy ich dbałości o zdrowie fizyczne. Pracując z dziećmi sześcioletnimi , wychodząc naprzeciw ich aktywności i otwartości na zmiany, zastosowałam wielokrotnie
podczas ćwiczeń gimnastycznych metodę stacyjną, Labana, Kissów ,aerobik, dowolne interpretacje ruchowe przy muzyce, gry zespołowe typu: jeden, dwa ognie itp. Wprowadzałam etapami także zabawy ruchowe oparte o rywalizację np. wyścigi rzędów, które dają dużo satysfakcji z rywalizacji oraz uczyły pogodzenia się z przegraną. Zmienność stosowanych metod korzystnie wpłynęła na aktywność wychowanków dzieci , a wykorzystane pomoce gimnastyczne (np. wstążki, gazety, patyki, butelki plastikowe, gumy) wyzwoliły zaciekawienie i radość dzieci. Powszechny trend do podejmowania działań proekologicznych przeniosłam do ćwiczeń gimnastycznych. W jaki sposób? Wspólnie z dziećmi wymyślałyśmy sposoby na wielokrotne wykorzystanie butelek (0,6 l, 1,5 l,5l) po napojach, i tak powstały przyrządy do ćwiczeń (napełnione przez dzieci piaskiem lub wodą): ciężarki, nietuzinkowe krążki hokejowe czy pachołki do slalomów. Tak przygotowane przybory zostały wykorzystane do wyścigu rzędów na boisku przedszkolnym, w późniejszej fazie posłużyły do podlewania krzewów. Do rywalizacji konieczna była tablica z punktacją, dzięki której dzieci kontrolowały swoje sukcesy. Oto przebieg zajęć przeprowadzonych na przedszkolnym boisku:
ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH Z BUTELKAMI, DLA DZIECI 6 LETNICH
METODY • metoda zabawowa, naśladowcza, zadaniowa, instrukcje i objaśnienia, pokaz.
FORMY • zespołowa, grupowa, indywidualna
POMOCE • butelki o pojemności 5 litrów, 1,5 litra, butelki 0,5 litra, piasek, woda, tablica z punktacją, tamburyno, szarfy, kije do hokeja, hula- hop, kosz

OPIS DZIAŁAŃ

Przygotowanie
• zgromadzenie butelek ( przy pomocy rodziców)
• napełnienie butelek wodą, piachem (przez dzieci)
• przypomnienie zasad bezpieczeństwa
• przekazanie informacji o przebiegu oraz zasad punktacji
• wybranie dyżurnych

1. Marsz z butelkami - ćwiczenia mięśni ramion, barków: marsz po kole, zabranie butelki z wyznaczonego miejsca
a. rytmiczny marsz z uderzaniem ręką o butelkę -1 koło
b. podnoszenie butelek nad głowę i uderzanie w rękę-1 koło
c. trzymanie butelek przed sobą na wyciągniętych rękach, wykonywanie ruchów naprzemiennych,
Powtórzenie x 2

2. Znikająca butelka-ćwiczenie bieżne, orientacyjno-porządkowe: dzieci stoją w rozsypce, butelka stoi przy wyznaczonej nodze. Na sygnał tamburinem dzieci biegają pośród butelek , bez potrącania. Na przerwę w grze , stają wyprostowane przy jakiejkolwiek butelce .

3. Trening bokserski: ćwiczenie mięśni rąk, nóg: bieg w miejscu, wyrzucanie na przemian rąk z butelkami przed siebie, do siebie.
Butelki odłożone w wyznaczone miejsce.

4. Wyścigi rzędów - ćwiczenie sprawności ogólnorozwojowej, sprytu ( przypomnienie zasad, podział dzieci na 4 grupy wg. kolorów szarf, rozstawienie butelek 5 litrowych do slalomu, zapoznanie z tablicą punktacyjną):
a. slalom: bieg slalomem wokół butelek, powrót po linii prostej 2 x. Drużyna, która skończy podnosi ręce do góry.
b. wyścig gąsienic: bieg slalomem w rzędach w jedną i drugą stronę, trzymając się za ręce x 2. Drużyna, która skończy podnosi rękę do góry.
c. slalom hokejowy: dzieci stoją w rzędach, na sygnał popychają kijem hokejowym butelkę
(w jedną i drugą stronę) po wyznaczonej 5 litrowymi butelkami trasie. Drużyna, która skończy zadanie podnosi rękę do góry.
d. tunel: dzieci stoją w rzędach, w rozkroku, na sygnał podają sobie butelkę do tyłu między nogami, a z powrotem podają butelkę górą. Drużyna, która skończy podnosi rękę do góry -2 x.
e. rzut do celu: ćwiczenie celności :rzut butelką do koła. Przemarsz do piaskownicy, głowa za głową, podział grupy na 4 zespoły ustawione przed kołami hula-hop leżącymi w piaskownicy. Wygrywa zespół, który do koła wrzuci najwięcej butelek- 3 x.

5. Relaks: ćwiczenia oddechowe: dzieci stoją w rozsypce z butelkami w rękach wznoszą ręce do góry
z wykonaniem wdechu, następnie wydech i opuszczenie rąk. Stawiają butelkę na ziemi.

6. „Cieszynka”: dzieci wykonują cieszynkę -taniec radości.
Zakończenie
Podlewanie krzewów: dzieci podlewają rośliny w ogródku wodą z butelek. Segregacja: puste butelki zgniatamy i wkładamy do worka.

Przygotowanie dzieci do osiągniecia gotowości szkolnej jest nierozerwalnie związane ze osiągnięciem sprawności fizycznej. Różnorodność wykorzystanych metod, pomocy powinna zapewnić dzieciom radość a niekiedy pozwali na odniesienie sukcesu czy pogodzenie się porażką.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.