X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43007
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan miesięczny na miesiąc styczeń dla dzieci 4-letnich

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNY
DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020

TEMATYKA:
1.W krainie baśni.
2.Ptaki zimą.
3.Moja babcia i mój dziadek.
4.Zimo baw się z nami.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:
1.Rozwijanie mowy i myślenia.
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i ustalania równoliczności zbiorów.
3.Kształtowanie poczucia rytmu.
4.Rozwijanie sprawności manualnej i percepcji wzrokowej.
5.Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach.
6.Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych możliwości.
7.Rozwijanie umiejętności wokalnych.
8.Rozwijanie sprawności fizycznej.
9.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
1.Kontakty indywidualne z rodzicami – informowanie na bieżąco rodziców na temat pobytu dzieci w przedszkolu.
2.Przypominanie o czytaniu na bieżąco wpisów na stronie internetowej przedszkola dotyczącej grupy III.
3.Zorganizowanie „ Dnia Zdrowego Ząbka”.
4.Przeprowadzenie zabaw badawczych ze sztucznym śniegiem.
5.Przeprowadzenie zajęć pod hasłem „ Matematyka w kuchni – ważymy i mierzymy”.

TREŚCI PROGRAMOWE:
1.Słuchanie wierzy, baśni polskich, opowiadań.
2.Odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
3.Recytowanie indywidualnie i zespołowo krótkich wierszy.
4.Oglądanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne obrazki i ilustracje.
5.Słuchanie czytanych przez nauczyciela fragmentów literatury z odpowiednim natężeniem głosu.
6.Dokarmianie zwierząt w trudnych zimowych warunkach.
7.Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik.
8.Zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami i ptakami.
9.Rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
10.Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny np. mama, ciocia,,,
11.Podawanie powiązań między członkami rodziny.
12.Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.
13.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zima: zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
14.Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu.
15.Poznawanie sytuacji zagrażających niebezpieczeństwu – bawienia się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

PLAN ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "WOKÓŁ PRZEDSZKOLA” MAC EDUKACJA ISBN 978-83-8108-181-8 MAŁGORZATY KWAŚNIEWSKIEJ, WIESŁAWY ŻABY – ŻABIŃSKIEJ, JOANNY LENDZION.

W KRAINIE BAŚNI O: I 5, I 8, III 5, III 9, IV 2 , IV 7, IV 8, IV 15
DZIEŃ 1 – „ Baśniowe postacie”
1.Zabawa „ Jaś i Małgosia”. Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem waty. Chodzenie po torze. Wykorzystanie gazet do zabaw ruchowych.
2.Rozwiązywanie zagadek. Wskazywanie odpowiednich obrazków przypiętych na tablicy. Określanie z jakich bajek pochodzą i czego dotyczą. Opowiadanie zakończenia niektórych baśni. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem wiersza pt. „ Smok szczęśliwy”.
3.Zabawy ruchowe kształtujące szybką reakcję i orientację, z elementem równowagi. Reagowanie na zmianę tempa oraz rytmu.
4.Zabawa orientacyjno – porządkwoa „ Raz dwa trzy Baba Jaga patrzy”. Ćwiczenia w kartach pracy – nazywanie baśni.

DZIEŃ 2 – „ Królewskie samochody”

1.Zabawa „ Czy to prawda”. Reagowanie zmianą pozycji na prawdziwe lub fałszywe zdania. Oglądanie obrazków pochodzących ze znanym dzieciom baśni, poprawne ich nazywanie.
2.Ustalanie równoliczności zbiorów w zabawie „ Królewskie samochody”. Przeliczanie garaży oraz samochodów, ustalanie czy jest wszystkiego po równo, czy brakuje czegoś. Próby odpowiedzi dzieci o ile jest mniej lub więcej.
3.Zabawa ruchowa „ Berek na czworakach”.
4.Zabawy ze śpiewem.

DZIEŃ 3 – „ Tajemniczy taniec”

1.Nauka wyliczanki. Łącznie liniami tych rysunków, które kojarzą się z konkretną baśnią.
2.Zabawa „ Zegary”. Taniec na gazecie przy skocznej melodii. Zabawa „ Uwaga, zmiana”. Zabawy przy piosence „ Ram, pom, pom”. Rozmowa na temat piosenki. Zabawy przy piosence. Zabawy polegająca na samodzielnym odtwarzaniu rytmu oraz reagowania na zmianę rytmu.
3.Ćwiczenia artykulacyjne: różnicowanie głosek s – sz. Powtarzanie za nauczycielem sylab oraz wyrazów z ćwiczonym głoskami w nagłosie wyrazu.
4.Zabawa orientacyjno – porządkowa „ raz dwa trzy Baba Jaga patrzy”.

DZIEŃ 4 – „Znamy te baśnie”

1.Zabawy z kolorowymi spinaczami. Przypinanie kolorowych spinaczy do pasków kolorowego papieru. Tworzenie własnego łańcuszka ze spinaczy z wykorzystaniem dostępnych spinaczy w określonym rytmie.
2.Słuchanie wiersza Doroty Gellner „ Bajkowa zgadywanka”. Dopowiadanie słów rymujących się z jego tekstem. Zabawa ruchowa – chodzenie po torze ułożonym z gazet.
3.Zabawa bieżna „ Berek Czarodziej”. Zabawa z wykorzystaniem obrazków „ O jakiej postaci mówię?” Opowiadanie o wybranej postaci i wskazywanie prawidłowego obrazka.
4.Budowa zamków z wybranych klocków.

DZIEŃ 5 – „ Oczy smoków”

1.Zabawa „ Moje dłonie prowadzą”. Malowanie swoimi dłońmi w powietrzu wymyślonych wzorów. Taniec w parach na dwóch połączonych gazetach, przy nagraniu wybranej piosenki dla dzieci.
2.Zabawa z wykorzystaniem rymowanki „ Smok”. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy: „ Miny smoków”. „ Żarłoczne smoki”. „ Smoczki smoków”. Słuchanie opowiadania I. Landau „ Oczy smoków”. Rozmowa na temat opowiadania. Rysowanie smoków. Opowiadanie o swoim obrazku.
3.Zabawa „ Jestem w studni”.

PTAKI ZIMĄ O: I 5, I 8, III 5, III 9, IV 2, IV 8, IV 18

DZIEŃ 1 – „ Zmarznięte wróbelki”

1.Zabawa „ Ptaki kwa – kwa”. Rysowanie po śladach kresek tak, jak wskazują strzałki do góry lub na dół połączone z oddychaniem.
2.Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki do karmnika”. Zabawa „ Zmarznięte ptaszki”. Ćwiczenia w książce – określanie co jest przedstawione na obrazku. Próby nazywania ptaków, które odwiedziły karmnik. Liczenie wróbli. Wyjaśnienie, dlaczego należy dokarmiać ptaki.
3.Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej pt. „ Wróbelek”. Ćwiczenia warg na dźwiękach ćwir, ćwir. Układanie sylwety karmnika z przygotowanych wcześniej papierowych elementów. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki do gniazd”.
4.Zabawa ruchowa z elementem równowagi „ Ślady niedźwiedzia”.

DZIEŃ 2 – „ Ptaki w karmniku”

1.Ćwiczenia ortofoniczne. Naśladowanie dźwięków wybranych ptaków z różnym natężeniem głosu – cicho, głośno. Łączenie liniami zdjęć ptaków z ich cieniami. Nazywanie ptaków.
2.Zabawa „ Zmarznięte ptaszki”. Ćwiczenia tułowia i równowagi „ Kto tak potrafi?” Słuchanie wiersza F. Kobryńczuka „ Mój karmnik”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa dydaktyczna „ Ptaki przyleciały, ptaki odleciały”. Zabawy matematyczne „ Ptaki w karmniku”.
3.Zabawa ruchowa z elementami skoku i podskoku „ Spłoszone wróbelki”. Spacer – obserwowanie ptaków, które pozostały u nas na zimę.
4.Słuchanie piosenki „ Gawron”.

DZIEŃ 3 – „ Gawron, gawron, gawronie”.

1.Ćwiczenia w kartach pracy – rysowanie drogi ptaków do karmnika. Określanie, który ptak ma najkrótsza drogę do karmnika, a który najdłuższą. Nazywanie ptaków.
2.Ćwiczenia oddechowe. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaki do karmnika”. Zabawa „ Policz do czterech”. Słuchanie piosenki „ Gawron”. Rozmowa na temat piosenki. Opisywanie wyglądu gawrona. Zabawy przy piosence.
3.Zagadki słuchowe – z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Rysowanie na temat dowolny.

DZIEŃ 4 – „ Papierowy karmnik”

1.Zabawa ze śpiewem „ A ty ptaszku śpiesz się, śpiesz”. Kończenie rysowania karmników – ćwiczenie graficzne. Rysowanie w nich ziaren dla ptaszków.
2.Rozmowa na temat gości z karmnika zza okna. Przypomnienie nazw ptaków przylatujących do karmnika. Dzielenie ich nazw na sylaby. Określanie cech ptasich na przykładzie wróbla. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „ Zmarznięty ptaszek”.
3. Praca plastyczna – „ Karmnik z ptaszkami”. Kończenie kolorowania rysunku jednoczesnym naklejaniem ptaszków. Wycinanie obrazka. Zabaw orientacyjno – porządkowa „ Wróbelki i kot”.

DZIEŃ 5 – „ Kolorowy gil”.

1.Lepienie z plasteliny ptaszków cudaczków. Opowiadanie o swoich ptaszkach. Zabawa paluszkowa „ Sroczka”. Ćwiczenia i podskoki oraz marsz przy piosence śpiewanej przez nauczyciela.
2.Słuchanie opowiadania D. Ślepowrońskiej pt. „ Zimowe jabłuszko”. Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami gila. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat jak wygląda gil. Słuchanie kilku informacji na temat wyglądu i trybu życia gila. Zabawa ruchowo – naśladowcza „ Co robi gil?”
3.Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „ Zmarznięty ptaszek – wesoły ptaszek”.

MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK O: I 5, I 8, III 5, III 9, IV 2, IV 12, IV 8, IV 20

DZIEŃ 1 – „ Dla babci i dziadka”

1.Słuchanie piosenki „ Babcia ma święto”. Zabawa przy piosence. Podczas zwrotek swobodna improwizacja ruchowa. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Witamy się”.
2.Ćwiczenia równowagi „ Przynieś babci śniadanie”. Wyjaśnienie, kim dla rodziców dzieci sa babcia i dziadek. Nauka wiersza dla babci. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa ruchowo – naśladowcza „ Pomagam babci i pomagam dziadkowi”.
3.Ilustrowanie wiersza ruchem. Porównywanie rysunków z tekstem wiersza. Nauka wiersza, fragmentami, metodą ze słuchu. Marsz przy muzyce. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ chwyć piłkę”. Ćwiczenia tułowia „ Skłony z piłką”.
4.Dowolny taniec przy piosence „ Babcia ma święto”.

DZIEŃ 2 – „ Kolorowe kredki”

1.Ćwiczenia zwalniające napięcie stawowo – mięśniowe dłoni i palców. Nauka wiersza i. Salach „ Życzenia”. Ćwiczenia tułowia „ Powitanie kolan głową”. Zabawa „ Witamy się”
2.Zabawa z elementami czworakowania „ Kotek babci”. „ kolorowe kredki” tworzenie prostych kolekcji. Każde dziecko określa kolor swojej kredki. Segregowanie kredek według koloru i długości. Nazywanie kredek. Określanie ich cech.
3.Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Jaki to kolor”. Słuchanie piosenki „ Babcia ma święto”. Nauka piosenki metodą ze słuchu, fragmentami.

DZIEŃ 3 – „ Babcia ma święto”

1.Rozmowa na temat „ Jak możemy pomóc babci i dziadkowi?” Wypowiedzi dzieci na temat” Jak możemy pomagać babci i dziadkowi?”Opowiadanie treść obrazka. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – „ Toczenie piłki”.
2.Ćwiczenia słuchowe. Rozpoznawanie znanych piosenek. Słuchanie piosenki pt. „ Babcia ma święto”. Rozmowa na temat piosenki. Zabawy dowolne przy piosence. Nauka piosenki i jej wspólny śpiew.
3.Zabawa orientacyjno porządkowa „ Duże kroki – małe kroki”. Rysowanie w wazonie tulipanów dla babci i dziadka. Określanie, gdzie jest tulipanów więcej, a gdzie mniej. Wykonanie laurek dla babci i dziadka.

DZIEŃ 4 – „Serduszko dla babci”.

1.Wykonywanie karty pracy – segregowanie w kolejności zdjęć babci i dziadka od najwcześniejszych lat do starości. Ćwiczenia wzroku. Zabawa z elementami czworakowania „ Kotek babci”.
2.Ćwiczenia chwytu „ rzuty piłki”. Zabawa „ Gdzie jest moje serduszko?” „ serduszko dla babci” – wyklejanka z czerwonego papieru i ozdabianie serduszka wierszykiem z okazji Dnia Babci. Zabawa „ Powiedz co znajduje się na obrazku”.
3.Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Duże kroki – małe kroki”. Kolorowanie wybranych rysunków.

DZIEŃ 5 – „ Odwiedzili nas Babcia i Dziadek”
1.Wykonanie karty pracy – kończenie rysowania serwetki dla babci. Rysowanie po śladach frędzli i serduszek. Kolorowanie serduszek, kończenie kolorowania kwiatów.
2.Spotkanie z babciami i dziadkami. Przygotowanie krótkiego programu artystycznego, śpiewanie piosenek, recytowanie wierszy. Wręczanie upominków i laurek. Prezentowanie życzeń dla solenizantów. Wspólny taniec z dziadkami i babciami przy muzyce o zmiennym tempie. Pożegnanie babci i dziadków rymowanką.
3.Rozmowy indywidualne na temat spotkania z babcia i dziadkiem. Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

ZIMO BAW SIĘ Z NAMI O: I 5, I 8, III 5, III 9, IV 2, IV 7, IV 8, IV 12

DZIEŃ 1 – „ Lubimy śnieg”

1.Ćwiczenia ruchowo – graficzne – kreślenie w powietrzu kształtów kul śniegowych. Doklejanie brakujących elementów na obrazków, posługiwanie się przyimkami przed, za, pod, obok.
2.Zabawa orientacyjno – porządkowa „ płatki śniegu”. Zabawa ruchowa „ Jazda sankami”. Słuchanie wiersza S. Grabowskiego „ Śnieg i dzieci”. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa ruchowa „ Uwaga zaspa!”
3.Zabawa muzyczno – ruchowa „ zabawy na śniegu”. Kończenie rysowania bałwanków według wzoru. Dowolny taniec przy piosence „ Zimowa wyliczanka”.

DZIEŃ 2 – „ Zimowe zabawy”

1.Opracowanie wspólnie z dziećmi kodeksu postępowania podczas zabaw na śniegu. Głośne czytanie i utrwalanie dzieciom zasad bezpiecznej zabawy na śniegu. Zabawa ruchowo – naśladowcza „ Toczymy śniegowe kule”.
2.”Zabawy z bałwankami” – ćwiczenia matematyczne. Przeliczanie sylwet bałwanków, segregowanie bałwanków według liczby kół z których są zbudowane, według nakryć głowy i tego co trzymają w dłoni. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Bałwanki”.
3.Malowanie białą farbą na niebieskiej kartce. Rozwiązywanie zagadek i wskazywanie odpowiednich obrazków. Dzielenie nazw obrazków na sylaby. Opowiadanie o zabawach na śniegu.
4.Ćwiczenia językowe – „ Jaki, jaka jest?”

DZIEŃ 3 – „Śniegowy bałwanek”

1.Oglądanie obrazków, opowiadanie historyjki. Zabawa ruchowa „ Jazda sankami”.
2.Zabawa „ Ale zimno, ale mróz”. Słuchanie piosenki „ Zimowa wyliczanka”. Rozmowa na temat piosenki. Zabawy przy piosence. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: co robi zimą?
3.Zabawy na śniegu w ogrodzie przedszkolnym. Oglądanie śladów na śniegu, porównywanie ich, wydeptywanie różnych wzorów i ścieżek. Rzucanie kulkami śniegowymi w wyznaczone miejsce. Wspólne lepienie rodziny bałwanków. Nadawanie im imion.

4.Improwizacje melodyczne.

DZIEŃ 4 – „Kolorowe bałwanki”.

1.Ćwiczenia pantomimiczne – „Co to za dyscyplina sportowa”. Oglądanie obrazków przedstawiających zimowe sporty i próby ich naśladowania. Wymienianie nazwisk znanych sportowców.
2.Zabawa ruchowo – naśladowcza – „ Toczymy kule śniegowe”. Wypełnianie rysunku bałwanka kulkami z plasteliny. Rozmowa na temat : co by było, gdyby śnieg był kolorowy? Wypowiedzi dzieci, pobudzanie fantazji i kreatywności. Zabawa orientacyjno - porządkowa „ Bałwanki”.
3. Szukanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami zimowymi. Zabawa ruchowa „ Uwaga zaspa”. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

DZIEŃ 5 – „ Zabawy na śniegu”

1.Zabawa „ Prawda to czy plotka”. Określanie zdań prawdziwych i fałszywych i reagowanie odpowiednim ruchem.
2.Ćwiczenia ruchowo – graficzne – kreślenie w powietrzu kształtu chmury, drzewka iglastego, bałwanka itp. Mówienie rymowanki o ziemie w różnych pozycjach. Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej pt. „ Zabawy na śniegu”. Rozmowa na temat opowiadania. Wyciąganie wniosków i wskazywanie niebezpiecznych zabaw i sytuacji, jakie spotkały dzieci.
3.Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Uwaga zaspa”. Zabawy badawcze – „ Czy śnieg jest czysty?” Określanie właściwości śniegu. Próby określania, dlaczego śnieg jest brudny.
4. Zabawa „ Jazda na sankach”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.