X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42958
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy badawcze z wodą

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Temat zajęcia: Zabawy badawcze z wodą.

Grupa wiekowa: dzieci 4-letnie

Cele ogólny:
- zapoznanie z właściwościami wody, budzenie zainteresowania oraz poszerzanie wiedzy dzieci.

Cele operacyjne - dziecko:
- zna podstawowe właściwości wody;
- z zainteresowaniem i aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych;
- w zakresie dostępnym dla siebie wykonuje z pomocą doświadczenia, analizuje zaobserwowane reakcje i wyciąga wnioski;
- przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych przez N.;
- stara się współpracować w grupie podczas zabaw badawczych;
- poszerza swoją wiedzę nt., obiegu wody w przyrodzie;
- słucha czytanego utworu, stara się odpowiedzieć na pytania do wiersza;
- określa, czy zajęcia się podobały czy nie.

Metody:
- słowna: rozmowa, wyjaśnienie;
- poszukująca: samodzielne doświadczenia, zadania;
- oglądowa: pokaz doświadczenia, bezpośrednie spostrzeganie;
- praktycznego działania: zabawa ruchowa, eksperymenty.

Formy:
praca indywidualna, praca grupowa, praca z cała grupą.

Środki dydaktyczne:
treść wiersza o wodzie, plakat przedstawiający obieg wody w przyrodzie, długa niebieska folia, utwór z płyty CD, magnetofon, materiały do zabaw badawczych (kubki plastikowe, słoiki, szklanki, woda, olej, ręczniki papierowe, monety, spinacz, kamyk, plastelina, piórko, klocek, ołówek, farby, ryż, cukier, guziki, pędzle), papierowe kwiaty ze złożonymi płatkami.

Treści programowe: I 5, I 8, II 7, III 7, III 8, IV 1, IV 2, IV 5, IV 9, IV 11, IV 13.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie: “Na dywanie już siadamy, bo zajęcia zaczynamy, cicho sza, cicho sza, cicho sza”.

2. Wysłuchanie wiersza Michała Jankowiaka „Woda”:
Mała chmurka zapłakała, kropelkami świat zalała,
zasiliła rzeki w wodę, ożywiła nam przyrodę.
Dzięki wodzie wszystko żyje, każdy ją na świecie pije,
mały kwiatek, wielkie drzewo, które rośnie aż pod niebo.
Wodę, piją także dzieci, taką co ze źródła leci,
bo by rosnąć, aby żyć, trzeba czystą wodę pić.
- Pytania do utworu: o czym opowiada wiersz? Do czego potrzebna jest woda?

3. Zabawa dydaktyczna “Obieg wody w przyrodzie” - N. prezentuje plakat i wraz z dziećmi omawia etapy krążenia wody w przyrodzie. Pytania N.:
- Co się dzieje z wodą z jeziora, kiedy świeci słońce i ogrzewa ją? Paruje i tworzą się chmury.
- Co dzieje się później z wodą w chmurach? Para wodna tworząca chmury ochładza się.
- Pod jaką postacią może spadać woda z chmur na ziemię? Deszcz, śnieg, grad.

4. Ustalenie zasad bezpieczeństwa przed przystąpieniem do eksperymentów. Każde zjawisko zostanie dzieciom wytłumaczone podczas doświadczenia.

5. Zaproszenie dzieci do stolików, gdzie będą eksperymentować indywidualnie - poznanie właściwości wody – każde dziecko otrzymuje swój kubek plastikowy:
- czy woda ma zapach, smak, kolor, jaka jest (mokra);
- czy ma kształt – przelewanie do różnych słoików i butelek – woda przybiera kształt naczynia.

6. Zabawa ruchowa „Strumień wody” - N. podaje dzieciom długi niebieską folię - dzieci trzymają ją w ręce jak wąż z wodą i poruszają się w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce i hasło „oszczędzamy wodę” dzieci naśladują zakręcanie kranu i stoją w bezruchu. Przed rozpoczęciem zabawy N. przypomina, że musimy oszczędzać wodę, gdyż jej zasoby się wyczerpują.

7. Badanie rozpuszczalności wody – wrzucanie do słoików ryżu, cukru, guzików, monet, farby, oleju. Ustalenie, że np. cukier rozpuszcza się, to znaczy, że cząsteczki wody wnikają pomiędzy cząsteczki cukru. Zwrócenie uwagi na powiększenie obrazu przedmiotów znajdujących się w wodzie.

8. Zabawa badawcza “Inwersja optyczna” - obrazek przyklejony taśmą do ściany słoika ulega odwróceniu do nalaniu do słoika wody. Woda tworzy soczewkę.

9. Zabawa badawcza “Co pływa, co tonie” - umieszczanie różnych przedmiotów w miskach wypełnionych wodą: piórko, ołówek, plastikowy klocek, kamyk, moneta, spinacz.
Na koniec eksperymentu N. prosi dziecko o wrzucenie kulki z plasteliny - dzieci obserwują co się z nią dzieje, a następnie tę samą plastelinę rozpłaszcza (tworzy z niej łódkę) i kładzie ostrożnie na wodzie - plastelina nie tonie. Dzieci wyciągają wnioski, dlaczego tak się dzieje:
- zależy to od powierzchni, na którą działa siła wyporu, niektóre przedmioty lekkie toną, ponieważ mają małą powierzchnię (spinacz);
- ważny jest nie tylko materiał, z którego zrobiony jest przedmiot, ale też jaki ma kształt (kulka z plasteliny lub plastelina spłaszczona).

10. Zabawa badawcza w formie pracy indywidualnej z rodzicami – N. rozmieszcza materiały na 4 stołach (po 2 badania na 2 stołach) oraz wydaje instrukcje do doświadczeń . Po przeprowadzeniu doświadczeń N. prosi rodziców o wytłumaczenie zjawiska:
- “Kolorowa kaskada” - 3/4 szklanki wody, kilka kropli kolorowych barwników wymieszanych z 3 łyżkami oleju – barwnik przenika przez olej i stopniowo opada na dno.
- “Wędrująca woda” - 3 szklanki, co druga zostaje napełniona kolorową wodą (zabarwioną barwnikami) w 3/4 wysokości. Szklanki zostają połączone paskami ręcznika papierowego, przez który woda zaczyna wędrować do kolejnych szklanek.

11. Ewaluacja – każde dziecko wybiera papierowy kwiat ze złożonymi płatkami. jeśli podobały mu się zajęcia wybiera kwiat w kolorze żółtym lub pomarańczowym, jeśli nie – w kolorze brązowym. Umieszcza je wraz z rodzicem w misce z wodą, kwiat otwiera płatki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.