X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42909
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kodowanie na macie edukacyjnej. Scenariusz zajęć dydaktycznych

Temat: „Podróż na biegun północny”

Grupa: dzieci 5,6 - letnie

Prowadząca: Julia Kępa

Cele ogólne:
• Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i życiem ludzi na dalekiej północy;
• Poszerzanie wiadomości dzieci o biegunie północnym oraz wzbogacenie słownika czynnego;
• Ćwiczenie umiejętności tworzenia kodów na macie edukacyjnej;
• Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi;
• Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów.

Cele operacyjne:
Dziecko:
• Rozpoznaje i nazywa zwierzęta charakterystyczne dla Arktyki, opisuje sposób życia mieszkańców koła podbiegunowego;
• Tworzy kod - drogę za pomocą odpowiednich strzałek kierunkowych;
• Rozumie komendy: „w prawo”, „w lewo”, „w górę”, „w dół”;
• Potrafi odczytać symbole graficzne;
• Chętnie pracuje w parach lub zespołach.

Metody: poszukujące, podające, praktycznego działania.

Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne.

Środki dydaktyczne:
- mapa fizyczna, szary papier i flamaster,
- wyrazy do globalnego czytania: Arktyka, mors, lis polarny, niedźwiedź polarny, foka, renifer, sowa śnieżna, mors, wilk polarny, wół piżmowy, leming, Innuici, igloo,
- obrazki zwierząt polanych i zagadki, historyjka obrazkowa,
- nagranie odgłosów wielorybów i odgłosu oceanu;
- mata edukacyjna, strzałki kierunkowe, cyfry 1-4, obrazki zwierząt polarnych, dywaniki na parę,
- nagranie skocznej muzyki,
- zakodowane obrazki do pokolorowania dla każdego dziecka.

Przebieg zajęć"

Część wstępna
1. Powitanie dzieci powitanką. Zaproszenie do zajęć.

Pięknie witam dzisiaj Was!
Na zabawę nadszedł czas.
Bardzo dobry humor mamy.
W cudną podróż wyruszamy!

2. Wprowadzenie do zajęć – „Mapa”. Wskazanie na mapie bieguna północnego i południowego. Nauczyciel opisuje najzimniejsze miejsca na kuli ziemskiej. Opowiada o zwierzętach zamieszkujących te tereny oraz ludzi żyjących na Grenlandii.

3. Burza mózgów - zabawa „Skojarzenia” – dzieci podają skojarzenia związane z omawianym tematem „Podróż na biegun północny”. Nauczyciel zapisuje pomysły dzieci na szarym papierze.

4. Budujemy igloo – układanie historyjki obrazkowej. Nauczyciel opowiada na temat życia ludzi na biegunie północnym. Rozkłada obrazki przedstawiające etapy budowania lodowego domku. Zadaniem dzieci jest ułożenie w odpowiedniej kolejności ilustracji.

5. Zabawa ruchowa „Psie zaprzęgi”. Dzieci dobierają się w pary tworząc psie zaprzęgi. Poruszają się po dywanie do muzyki. Na przerwę w muzyce następuje zmiana ról.

Część właściwa na macie do kodowania

1. Zagadki „Jakie to zwierzę?” – Na macie nauczyciel układa cyfry 1 - 4, które odpowiadają liczbie sylab. Wybrane dziecko losuje zagadkę i wskazuje odpowiedni obrazek zwierzęcia polarnego. Zadaniem dziecka jest również podzielenie wyrazu na sylaby i umieszczenie na macie edukacyjnej przy odpowiedniej cyfrze wskazującej liczbę sylab. Starsze dzieci dodatkowo dzielą wyraz na głoski.

2. Zabawa „Znajdź drogę do domu”. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie skryptu oraz przypomina komendy: „w prawo”, „w lewo”, „w górę”, „w dół”. Nauczyciel układa na macie na kratownicy obrazki: igloo, zielone kółko (start) i czerwone kółko (meta). Pokazuje rozpisany na kartce skrypt (układ strzałek). Dzieci wspólnie z nauczycielem odczytują kod. Następnie dzieci wyznaczają trasę bohatera do celu ( od zielonego kółka do czerwonego) – układając na macie niebieskie kartoniki tworzące trasę.

3. Zadanie w parach „Bezpieczna droga do domu” - wyznaczenie trasy pod pewnym warunkiem. Nauczyciel układa na macie obrazki – igloo, zielone kółko (start) i czerwone kółko (meta) oraz obrazki zwierząt polarnych. Zadaniem dzieci jest ułożenie drogi do igloo, pod warunkiem ominięcia po drodze zwierząt polarnych. Dzieci w parach rozpisują na dywanikach zadanie za pomocą odpowiednich strzałek kierunkowych. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania przez inne pary.

Część końcowa

1. Relaksacja na dywanie. Słuchanie odgłosów wielorybów i oceanu.

2. Zakodowany obrazek. Praca przy stoliku. Dzieci kolorują odpowiednie pola na kratownicy, który tworzy obrazek zwierząt polarnych.

3. Ewaluacja zajęć. Rozmowa na temat tego czego dzieci nauczyły się na zajęciach. Dopisanie na szarym papierze poznanych nowych słów. Umieszczenie napisów do globalnego czytania na gazetce ściennej. Wspólne odczytanie wyrazów.

4. Podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.