X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42898
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z II półrocza pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie dzieci czteroletnich

Małgorzata Bucior
Przedszkole Miejskie Nr 2
Zamość

Sprawozdanie z II półrocza pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie
dzieci czteroletnich

Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie podejmowały nowe wyzwania. Codziennie czytana literatura dziecięca sprawiła, że dzieci chętniej wypowiadały się na określony temat, wzbogacały zasób słownictwa, uczyły się koncentracji co sprawiło, że skupiały uwagę na dłuższą chwilę. Zainteresowanie literaturą dziecięcą przyczyniło się również do wzrostu zamiłowania dzieci żywym słowem. Nasi wychowankowie przynosili własne książeczki z domu, które czytałyśmy im w przedszkolu.
Kontynuowałyśmy prowadzenie ćwiczeń słuchowych, oddechowych, artykulacyjnych, ortofonicznych mając na uwadze usprawnianie narządów mowy wychowanków.
Kształciłyśmy u dzieci umiejętności manualne, prowadząc zajęcia plastyczne
urozmaicone różnymi technikami. Dzieci wykazywały duże zainteresowanie różnorodnymi technikami plastycznymi i chętnie wykonywały różne prace w tym zakresie.
Mając na uwadze uczestnictwo w programie Kubusiowi Przyjaciele Natury przybliżałyśmy dzieciom nawyki dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Poprzez zajęcia na temat zdrowego odżywiania zapoznałyśmy dzieci ze zdrowym stylem życia i wartościami
odżywczymi warzyw i owoców.
W dalszym ciągu przypominałyśmy o przestrzeganiu norm i zasad współżycia
w grupie. Dzieci starały się przestrzegać wszystkich ustalonych zasad postępowania, przypominając wspólnie ustalony Kodeks Przedszkolaka.
Zwracałyśmy uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym.
W II półroczu dzieci uczestniczyły w konkursach:
wewnątrz-przedszkolnych plastycznych:
„Pisanki, kraszanki, jajka malowane”
„Portret mamy i taty”
„Dzieci z różnych stron świata”
w Plenerowym Przeglądzie Piosenki „Lato pobaw się z nami”
organizowanych przez inne placówki:
w konkursie plastycznym „ Ja i moja rodzina”
w konkursie recytatorskim „Lokomotywą w świat poezji”
w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Wiosenna przyroda słońcem malowana”
Zdobyły Certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury.
Troje dzieci uczęszczało na koło recytatorskie „Zabawy z poezją”- dla dzieci uzdolnionych
W bieżącym półroczu dzieci zaprezentowały przedstawienie pt. Nadchodzi wiosna
- dla zaproszonych gości: rodziców oraz kolegów z innych grup.
Wszystkie dzieci przygotowały program artystyczny z okazji Dnia Rodziny.
Uczestniczyły w wycieczce z okazji Dnia Dziecka
Wspierały akcję:
„Pomóż zwierzętom ze schroniska”
„Podziel się zabawką”
Dokonując podsumowania frekwencji przedszkolaków stwierdziłyśmy, że najwyższą frekwencją wykazali się kolejno; Kasia, Natalia, Zosia. Najniższą frekwencję uzyskali: Radosław i Ania Dzieci za najwyższą frekwencje otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Dokonując analizy Planu współpracy z rodzicami stwierdzamy, że wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.
Rodzice uczestniczyli w marcu w zajęciu otwartym. Uczestniczyli w przygotowaniu poczęstunku dla przedszkolaków z okazji Dnia Rodziny oraz w uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego.
W dalszym ciągu jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci, przekazujemy na bieżąco informacje dotyczące postępów dziecka bądź zaistniałego problemu związanego z funkcjonowaniem dziecka w grupie.
Podsumowując możemy powiedzieć, że współpraca z rodzicami układała się dobrze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.