X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42883
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Świat baśni światem dziecka. Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym

Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym
dla uczniów klasy 6 oraz dzieci przedszkolnych
„Świat baśni światem dziecka”
1. Autorzy:
- mgr Anna Grobelna – wychowawczyni grupy 6-latków „Krasnoludki” w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Gostyniu
- mgr Bogumiła Gano- nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu

2. Uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji:
Dzieciństwo to wyjątkowy czas w życiu człowieka, w którym po raz pierwszy ma miejsce świadome poznawanie świata w jego najprostszych formach i przejawach. To czas , kiedy poprzez obraz w postaci rysunku, przedstawione zostają różne elementy w świecie rozpoznane. To także czas, w którym poznajemy świat i ujmujemy go w języku. Postacie, przedmioty, zdarzenia, rośliny, zwierzęta tworzące otaczający nas świat uczestniczą także w świecie wartości, które stoją po stronie dobra lub zła. Wiedza o życiu może i powinna być przekazywana dzieciom od najmłodszych lat. Jednak, w jaki sposób należy ją im przekazywać, aby zrobić to w sposób dla nich odpowiedni i skuteczny? Od zawsze najlepiej spełniały tę rolę baśnie i bajki. Tak jest do dziś. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych klas 1 -6 zapoznają się z klasycznymi baśniami tworzącymi kanon literatury pięknej, w którym nie może zabraknąć tego typu utworów. Warto zaproponować dzieciom i uczniom szkoły podstawowej tworzenie własnych utworów, własnych baśni lub bajek . Stworzy to wyjątkową i niepowtarzalną okazję do przekazania odbiorcom ich osobistej wiedzy o świecie przez siebie wymyślonym i przedstawionym. W związku z tym postanowiono przeprowadzić innowację pedagogiczną, która pozwoli na wyzwolenie w dzieciach kreatywności poprzez tworzenie własnych utworów literackich i prac plastycznych. Innowacja obejmuje pisanie własnych baśni przez uczniów klasy 6 w ramach lekcji języka polskiego oraz tworzenie ilustracji w formie prac plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym wykonywanych różnymi technikami, które będą oparte o baśnie napisane przez uczniów klasy 6. Innowacja polega na nawiązaniu współpracy pomiędzy szkołą podstawową oraz przedszkolem w tym zakresie. Kluczowe znaczenie będą miały kontrola osiągnięć uczniów i przedszkolaków, prezentacja materiału oraz sposób prowadzenia ewaluacji efektywności nauczania. Uczniowie klasy szóstej napiszą własne baśnie, natomiast przedszkolaki wykonają do tych baśni ilustracje, aby stworzyć wspólnie wybór baśni z ilustracjami do nich.
3. Adresaci: uczniowie klasy 6e ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu oraz dzieci z grupy „Krasnoludki” z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu.

4. Rozmiar przestrzenny:
Miejscem realizacji będzie Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu oraz Przedszkole Miejskie nr 4 w Gostyniu, a także GOK „Hutnik”, Biblioteka Publiczna w Gostyniu oraz biblioteka szkolna SP5 w Gostyniu. Zakłada się wzajemne wizyty w szkole i przedszkolu.
5. Ramy czasowe:
Innowacja trwać będzie od lutego do czerwca 2020 roku.

6. Sposób realizacji:
Innowacja zostanie zrealizowana na zajęciach z wychowawcą, na lekcjach języka polskiego, na zajęciach dydaktycznych w przedszkolu oraz w formie wizyt we wskazanych instytucjach, a także w formie warsztatów dla rodziców.
7. Zakres treści:
Innowacja obejmuje rozszerzenie form pracy nad wypowiedzią pisemną oraz rozszerzenie tematyki prac plastycznych przedszkolaków.
8. Harmonogram działań:
a. Cykl zadań domowych zadawanych klasie 6 w ramach lekcji języka polskiego co tydzień do wykonania w ciągu tygodnia, następującej treści: Wymyśl własnych bohaterów i napisz ich charakterystykę. Opisz czas i miejsce własnej baśni. Ułóż plan wydarzeń wymyślonej przez siebie baśni, biorąc pod uwagę wymyślone i opisane przez siebie wcześniej postacie, czas i miejsce zdarzeń.
b. Spotkanie redakcyjne klasy 6 – dyskusja, wymiana pomysłów, wskazówki nauczyciela na temat pisania baśni.
c. Lekcja powtórzeniowa z języka polskiego : „Jak napisać baśń? - cechy baśni na przykładzie znanych i poznanych baśni”. Zadanie domowe dla klasy 6 na lekcji języka polskiego: Wykorzystując zgromadzone przez siebie notatki zawierające plan wydarzeń, charakterystykę wymyślonych przez siebie bohaterów oraz opis czasu i miejsca zdarzeń, ułóż własną baśń.
d. Wizyta uczniów klasy 6 w przedszkolu, wpisująca się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” – odczytanie ułożonych przez uczniów baśni przedszkolakom.
e. Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami przez dzieci z grupy „Krasnoludki” oraz eksponowanie ich na gazetce.
f. Warsztaty z rodzicami – wykonanie ilustracji do wybranej baśni przez rodziców dzieci przedszkolnych oraz wspólne redagowanie baśni przez rodziców uczniów klasy 6.
g. Pozyskanie sponsora dla wydrukowania baśni i ilustracji do nich w formie broszury.
h. Wernisaż prac w GOK „Hutnik”, w Bibliotece Publicznej w Gostyniu oraz bibliotece szkolnej w SP nr 5 w Gostyniu

9. Oczekiwane efekty:
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w piśmie ( redagowanie baśni, redagowanie charakterystyki postaci, opisu miejsca)
- powtórzenie i utrwalenie wiadomości na temat baśni
- rozbudzanie zainteresowań plastycznych
- wyzwalanie pozytywnych emocji (radość, zadowolenie, poczucie bezpieczeństwa)
- wdrażanie pozytywnych przykładów postaw
- rozwijanie wyobraźni , koncentracji i uwagi
- wyrażanie przeżyć w działalności plastycznej i literackiej
- wzbogacanie słownictwa
- podniesienie poczucia własnej wartości jako autora stworzonej przez siebie pracy ( autora pracy literackiej oraz autora pracy plastycznej)
- wyzwolenie w uczniach i przedszkolakach motywacji do pracy twórczej, kreatywnej
- rozwijanie umiejętności samooceny oraz prezentacji własnej pracy
- umiejętność współpracy starszych i młodszych dzieci w atmosferze szacunku i życzliwości
- współpraca rodziców , ich integracja
- dobra współpraca pomiędzy placówkami i instytucjami.
10. Sprzymierzeńcy:
Rada Rodziców przy SP nr 5 w Gostyniu, GOK „Hutnik”, Biblioteka Publiczna w Gostyniu, dyrekcja SP nr 5 w Gostyniu oraz dyrekcja Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu
11. Sposoby oceny:
Opinie uczniów, przedszkolaków, rodziców, oceny szkolne z języka polskiego za wykonanie poszczególnych zadań domowych.
12. Ewaluacja:
- rozmowa z uczniami
- rozmowa z rodzicami
- ankiety wśród uczniów, przedszkolaków i rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.