X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42868
Przesłano:
Dział: Logopedia

Konspekt diagnozy i terapii logopedycznej wybranego zaburzenia mowy

Konspekt diagnozy i terapii logopedycznej wybranego zaburzenia mowy.

Rozpoznanie zaburzenia mowy:
Podczas prowadzenia badania przesiewowego przy użyciu „Instrumentu testowego do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym” u 6 letniego chłopca rozpoznano kappacyzm i gammacyzm – trudność z prawidłową wymowę głosek „k” i „g”. Problem z wypowiadaniem prostych wyrazów np. kot, gra.
Zaburzenie spowodowane było zbyt krótkim wędzidełkiem. Po podcięciu wędzidełka przez chirurga wymagana jest pomoc indywidualna w postaci terapii logopedycznej.

Indywidualny programu terapii logopedycznej:
Cel główny:
- doskonalenie podstawowych funkcji aparatu artykulacyjnego,
- stymulowanie prawidłowego rozwoju językowego dziecka
- korygowanie wymowy zaburzonych głosek,
Cele szczegółowe:
- doskonalenie prawidłowego toru oddechowego,
- zainteresowanie dziecka słowem mówionym, śpiewanym i czytanym,
- zaciekawienie dziecka sposobem wymawiana wszystkich głosek,
- zmotywowanie do wzbogacenie słownictwa nie tylko czytanego, ale i biernego,
- wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonych na zajęciach,
- doskonalenie mowy już ukształtowanej,

Metody:
- ćwiczenia logopedyczne usprawniające motorykę artykulatorów,
- pokaz oraz wyjaśnienie ułożenia narządów artykulacyjnych,
- odczytywanie mowy z ruchu ust,

Forma pracy:
- grupowa,
- indywidualna,

Program terapii:
1. Ćwiczenia logopedyczne:
oddechowe: wyrabianie prawidłowego oddechu, ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza, umiejętności synchronizowania pauz oddechowych treścią wypowiedzi.

głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach i zadaniach,

słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżniania głosek dobrze i źle wypowiadanych.

artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywołanie głosek w izolacji, utrwalenie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy z nasieniem głoski ćwiczonej.

leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofonicznie.

2. Ćwiczenia słuchowe, rozwijające słuch fonemowy.
Zabawy i ćwiczenia np. „Mała żabka”, „Kałuże”, „Puzzle sylabowe”, „Kotek”, Taniec języka”, „Parę rad dobrej kucharki rebeki”, „Kulinarna Kasia”.

3. Wywołanie głosek zaburzonych lub tych, które nie pojawiły się w ogóle:
a) wywołanie głoski w izolacji,
b) utrwalenie głoski w logotomach,
c) utrwalenie głoski w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
d) utrwalenie głoski w połączeniach wyrazowych,
e) utrwalenie głoski w zdaniach i mowie spontanicznej.
4. Wzbogacenie systemu leksykalnego i pojęciowego.

5. Ćwiczenia grafomotoryczne połączone z artykulacją.
ćwiczenia przed lustrem,

6. Stała współpraca z rodzicami – udzielanie wskazówek i informacji do pracy z dzieckiem w domu.

Bibliografia:
1. „Postawy teorii i diagnozy logopedycznej” Grażyna Jastrzębowska
2. „Instrumentu testowego do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym” Iwona Michalak-Widera, Katarzyna Węsierska
3. „Logopedyczny kogel-mogel” Grażyna Wójtowiecz
4. „Logopiosenka” Beata Wapińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.