X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42866
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Do czego potrzebny jest deszcz? Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców metodą TRP

Scenariusz zajęć TRP w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu
dla grupy 6 latków

Prowadząca: Anna Jezierska
Część wstępna zajęć TRP

1. Temat: „Do czego potrzebny jest deszcz?"

Cel główny: Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zjawiska powstania deszczu i obiegu wody przyrodzie.

Cele szczegółowe - dziecko:
- zapoznaje się ze zjawiskiem powstawania deszczu;
- rozumie znaczenie deszczu w życiu człowieka, zwierząt i roślin;
- układa historyjkę obrazową na podstawie opowiadania - według kolejności zdarzeń;
- przelicza sylwety kropelek umieszczonych na chmurkach – przekłada krople na parasol za pomocą rurki;
- uczestniczy w zabawie ruchowej do piosenki;
- tworzy pracę plastyczną z wykorzystaniem dostępnych materiałów;

2. Podstawa programowa – treści nauczania i wychowania:
a) Edukacja społeczna
Dziecko: Obdarza uwagą dzieci i dorosłych; przestrzega reguł obowiązujący w społeczności dziecięcej; (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych).

b) Edukacja językowa
Dziecko: zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, komunikuje się w zrozumiały sposób; uważnie słucha; formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach.

c) Edukacja wspierająca rozwój czynności intelektualnych
Dziecko: stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidzieć, co się może zdarzyć; posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych (deszcz), tworzy warunki do samodzielnej eksploracji zjawisk; wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw.

d) Edukacja w zakresie wychowania przez sztukę
Dziecko: w skupieniu słucha muzyki; wypowiada się różnych technikach plastycznych przy użyciu elementarnych środków wyrazu.

e) Edukacja w zakresie kształtowania umiejętności matematycznych
Dziecko: rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

3. Cele i treści nauczania – edukacja twórcza (TRP):
Dziecko:
- dokonuje skojarzeń;
- rozwija myślenie dywergencje (płynność i oryginalność myślenia);
- poznaje i stosuje do rozwiązania problemu heurystyki TRP – skojarzenia proste, burzę mózgów ;
- zadaje pytania;
- bada produkty;
- wyciąga wnioski;
- prezentuje pracę własną i zespołu;
- trenuje umiejętności pracy w zespole;
- posługuję się piktogramami;

FAZA I
Piosenka powitanie - „Witamy się”

4. Podanie celu w języku dziecka
Nauczyciel: Po dzisiejszych zajęciach rozumiecie znaczenie deszczu w życiu człowieka, zwierząt i roślin. Będziecie budowali ciekawe pytania i poszukiwali na nie odpowiedzi. W zespołach zaprojektujecie historię obrazkową pewnej kropelki wykorzystując już istniejące obrazy. Wszystko to po to, aby odpowiedzieć na postawione pytanie problemowe, które brzmi:

5. Pytanie problemowe: Jak powstaje deszcz?

6. Zadanie wprowadzające do tematu/zagadnienia
Zadanie: „Deszczowa zagadka”.
Nauczyciel: Jak myślicie, co to takiego?
Kiedy mam go spotkać,
to parasol noszę
i zakładam płaszczyk,
a także kalosze (deszcz)
Dzieci: Odpowiadają na zagadkę

Część główna zajęć TRP

FAZA II
7. Wprowadzenie do zadania głównego i jego opis.
a) nadbudowanie wiedzy dzieci – prezentacja filmu edukacyjnego – „Obiegu wody w przyrodzie.”
Nauczyciel: Zapraszam teraz was do obejrzenia krótkiego filmu o tym jak wstaje deszcz.
Dzieci: Wypowiadają się na temat obejrzanego filmu – burza mózgów

b) przedstawienie dzieciom zadania głównego.
Nauczyciel: „Jak powstaje deszcz?”- zabawa badawcza.
Do słoika nalewamy gorącej wody i przykrywamy go talerzykiem, na który wysypujemy kostki lodu. Gorąca woda tworzy parę wodną, która w kontakcie z zimnem zaczęła się skraplać. I tak na ściankach słoika pojawiają się kropelki wody - deszcz. W kolejnym słoiku mamy zimną wodę, na którą nakładamy piankę do golenia i za pomocą pipety wkraplamy niebieski płyn w efekcie zabawy badawczej wytwarza się deszcz z chmury.

Zabawa ruchowa z pałeczkami i parasolem do piosenki „Hej pada, pada deszczyk”

FAZA III
8. Wykonanie zadania głównego przez dzieci – praca w zespołach
Nauczyciel: (Dzieci podzielone na 4 zespoły) Dowiedzieliście się już jakie jak powstaje deszcz i jakie ma znaczenie dla życia człowieka, roślin i zwierząt. Waszym zadaniem będzie wspólnie w zespołach ułożyć i opowiedzieć historię kropelki.
(czas: ok. 5 min.)
Dzieci: Pracują w grupach, wybierają lidera, który będzie kontrolował i zarządzał zespołem. Rozmawiają i wybierają właściwe obrazki. Układają historię obrazkową. Zespoły prezentują historię kropelki po kolei, pozostałym dzieciom.

Zabawa matematyczna z sylwetami chmurki, parasola, 10 kropel deszczu i rurki do napojów
Nauczyciel: Dzieci otrzymują sylwet chmurki, parasola i 10 kropel deszczu oraz rurki do napojów.
Dzieci: Według instrukcji nauczyciela przedkładają krople deszczu z chmurki na parasol za pomocą rurki do napojów. Po przełożeniu przeliczają.

Zadanie: Obieg wody w przyrodzie - praca plastyczna
Nauczyciel: Rozdaje białe kartki, piankę do golenia, farby, pędzle, rurki do napojów, pipety, pędzle.
Dzieci: Tworzą pracę plastyczną przedstawiającą zjawisko powstawania deszczu z dostępnych materiałów.

9. Weryfikacja – sprawdzanie czy rozwiązanie odpowiada na pytanie problemowe.

10. Prezentacja rozwiązań przez dzieci: sprawdzanie, czy rozwiązanie odpowiada na pytanie problemowe.

Część końcowa zajęć TRP – podsumowanie

FAZA IV
11. Ważne pytania nauczyciela
Czego nowego się dzisiaj nauczyliście? Jak myślicie, co trzeba zapamiętać z tego tematu? Czy macie jakieś pytania? Z czego jesteście zadowoleni w swojej pracy? Czy coś sprawiło wam trudność? Co się wam najlepiej udało? Co chcielibyście wykonać lepiej, gdybyście mogli zbadać wasz produkt jeszcze raz?

12. Informacja zwrotna od dzieci:
Samoświadomość uczenia się dzieci – piktogramy sylwety uśmiechniętej i smutnej kropli. Nauczyciel: Jeśli sposób pracy na dzisiejszych zajęciach pomógł wam poznać jak powstaje deszcz i do czego jest potrzebny wstańcie i pokażcie sylwetę uśmiechniętej kropelki deszczu, jeśli nic na dzisiejszych zajęciach nie pomogło wam poznać jak powstaje deszcz i do czego jest potrzebny zostańcie na miejscu i pokażcie sylwetę smutnej kropelki deszczu.
Dzieci: Wybierają według własnego uznania sylwetę uśmiechniętej lub smutnej kropli deszczu.

13. Motywowanie do kontynuacji, samodzielnego zagłębiania zagadnienia przez dzieci Zadania do wyboru (dla zainteresowanych).
1. Popytajcie się rodziców jakie są rodzaje deszczu?
2. Narysujcie siebie spacerującego z parasolem podczas deszczu.

15. Metody, formy i środki dydaktyczne:
Metody pracy: praktycznego działania, podająca, samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
Formy: indywidualna, zespołowa.
Środki dydaktyczne: film edukacyjny „Przebieg obiegu wody w przyrodzie”, słoik, sylwety parasola, chmur, kropel deszczu, farby, pędzle, kartki, rurki do napojów, pipety, pianka do golenia, piktogramy uśmiechniętej i smutnej kropli.

16. Realizowane kompetencje:
- porozumiewanie się w języku ojczystym,
- kompetencje matematyczne,
- umiejętność uczenia się,
- inicjatywność i przedsiębiorczość,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.