X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42848
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Leśne przyjaźnie - zabawy rozwijające kompetencje matematyczne oraz stymulujące umiejętność polisensorycznego eksplorowania świata

Cele ogólne:
( zgodne z kierunkami zarówno polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020 ustalonymi przez MEN oraz kompetencjami kluczowymi ustalonymi przez UE
- stymulowanie ciekawości poznawczej dzieci,
- rozwijanie kompetencji matematycznych,
- umożliwienie dzieciom wielozmysłowej eksploracji świata przyrody,
- budowanie postaw proekologicznych,
- tworzenie atmosfery sprzyjającej kreatywności dziecięcej w warstwie werbalnej, ruchowej.

Cele operacyjne:
- dziecko podejmuje próby określenia zapachu liści, gałęzi, mchu, kamieni itp.
- dziecko nazywa zmiany zachodzące w świecie przyrody zimą ( niska temperatura, opady śniegu, zapadanie zwierząt w sen zimowy itp.)
- dziecko nazywa zawody takie jak : listonosz, leśniczy, weterynarz
- dziecko doświadcza wielozmysłowo kształtu, faktury, wielkości zgromadzonego materiału przyrodniczego
- dziecko potrafi zwerbalizować swoje doświadczenia,
- dziecko wyodrębnia obiekty do liczenia,
- dziecko klasyfikuje przedmioty;
- dziecko potrafi oszacować ilość przedmiotów,
- dziecko stosuje określenia: ciężki, lekki, długi, krótki, mały, duży,
- dziecko stosuje się do podanych przez nauczyciela instrukcji,
- dziecko tworzy improwizację ruchową do muzyki i opowiadania nauczyciela,
- dziecko zna szerokie zastosowanie drewna ,
- dziecko rozumie konieczność dbania o środowisko naturalne

Formy:
grupowa i indywidualna
Metody (wg. M. Kwiatkowskiej):
• słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia
• czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, zadań stawianych dziecku do wykonania, ćwiczeń.
• percepcyjne: obserwacja, pokaz.

Pomoce dydaktyczne:
tablica demonstracyjna, kącik przyrody i eksponaty przyrodnicze ( szyszki, żołędzie, kasztany, orzechy, gałęzie drzew iglastych i liściastych, lizawka, kamienie, mech, ) kącik gier, kącik czytelniczy, ilustracje przedstawiające niezwykłe przyjaźnie w świecie przyrody, ścieżka sensoryczna, pudło z przedmiotami z drewna,

Przebieg:
1. Powitanie przybyłych gości.
2. Przedstawienie tematyki zajęć za pomocą zagadki aktywizującej zmysł węchu.
3. „Prezenty od Babcochy”
• „Co się dzieje zimą w lesie”- rozmowa kierowana inspirowana ilustracją; nazywanie i wskazywanie zwierząt leśnych takich jak: niedźwiedź, kowal, borsuk, łoś, jeleń, dzik, wilk, wiewiórka; utrwalenie nazwy zawodu i charakteru pracy leśniczego i weterynarza.
• „Przesyłka od Bernadety”- zabawa z wykorzystaniem materiału przyrodniczego ; rozwijanie umiejętności szacowania, klasyfikowania, szeregowania, dostrzegania i kontynuowania rytmu, wykonywanie ćwiczeń lewopółkulowych takich jak: relacje( wykluczania ze zbioru),szeregowanie; posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie dostosowanym do możliwości dziecka.
4. „ W leśnym gąszczu”-improwizacje ruchowe przy akompaniamencie pianina.
5. „Niezwykłe leśne przyjaźnie”- poznanie nowych ciekawostek przyrodniczych, poznanie zależności między łosiem a żukiem gnojowym, wilkiem a krukiem, wiewiórką a żołędziem.
6. „Zaczarowane pudło”- zabawa aktywizująca zmysł dotyku oraz rozwijająca umiejętność rozpoznawania przedmiotów za jego pomocą; nazywanie przedmiotów wykonanych z drewna, próby kojarzenia przedmiotu z zawodem ( np. drewniana deska do krojenia- kucharz, pałeczka do dzwonków- muzyk itp.)
7. „ Spacerem po lesie”- ścieżka sensoryczna, zdobycie doświadczenia , iż stopami, z zamkniętymi oczami można odkrywać świat; zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi odczuciami towarzyszącymi poznawaniu przyrody w nietypowy sposób.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.