X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 428
Dział: Przedszkole

Rodzice i przedszkole a zaufanie i chęć współpartnerstwa

Współpraca z rodzicami w każdym etapie kształcenia jest bardzo ważnym elementem procesu dydaktyczno – wychowawczego. Dlatego każda forma kontaktu powinna być oceniana pozytywnie, ponieważ buduje pomost do lepszego zrozumienia i poznania wzajemnych oczekiwań.
Podjęcie współpracy musi być poprzedzone wspólnym ustaleniem zasad ,np. możliwości systematycznej wymiany doświadczeń, wspierania się przy realizacji zadań, udzielania sobie informacji zwrotnej na temat współpracy.
Stosowane w przedszkolu formy współpracy, takie jak:
- zajęcia otwarte i warsztaty
- wspólne imprezy, zabawy, wycieczki
- prace porządkowe na terenie przedszkola i ogrodu warunkują spójność oddziaływań wychowawczych, pozwalają zrozumieć rodzicom, że wychowanie to nie sytuacje, kiedy z dzieckiem rozmawiamy, a proces ciągły i złożony. Współpraca z rodzicami powinna być procesem przemyślanym i ciągłym, opartym o zasady:
- partnerstwa
- pozytywnej motywacji
- dobrowolności współpracy
- jedności oddziaływań
Każde spotkanie z rodzicami powinno mieć cechy partnerskiego dialogu, a nie monologu nauczyciela. Żadna ze stron nie musi czuć się mniej wartościowa. Tylko współpraca może przynieść zamierzone efekty, a motorem tej współpracy powinien być nauczyciel.
Aby uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola było coraz większe, należy ich włączyć w sprawy życia placówki. Rodzice powinni brać aktywny udział w procesie jej rozwoju. Należy pozwolić rodzicom na wyrażanie własnych opinii i oczekiwań wobec przedszkola, tak, aby czuli się potrzebni i doceniani. Należy zachęcić ich do działań na rzecz przedszkola.
Aby rodzice rzeczywiście wpływali na życie przedszkola, należy im stworzyć odpowiednie warunki zachęty:
- wpisywanie do księgi przedszkola zasłużonych rodziców
- przekazywanie rodzicom informacji o pracy przedszkola
- udział rodziców w imprezach przedszkolnych
- założenie skrzynki kontaktowej, do której rodzice wrzucaliby, np. informacje typu: czego oczekuję od przedszkola, co sam mogę zaoferować przedszkolu
- organizowanie spotkań z rodzicami
- prowadzenie sondaży, wywiadów w celu zebrania informacji, jak rodzice postrzegają przedszkole.
Rodzice powinni być informowani o zmianach zachodzących w przedszkolu, a osoby chętne-mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w nich. Udzielanie się rodziców w pracach na rzecz przedszkola jest zjawiskiem bardzo pożądanym. Może on mieć bardzo różne formy. W zakresie dydaktycznym rodzice mogą uczestniczyć w wyposażaniu sal w pomoce dydaktyczne, mogą pomagać nauczycielowi w wykonaniu niektórych pomocy, jak również zaoferować pomoc materialną. Wielu rodziców chętnie uczestniczy w malowaniu sal, remontach, naprawach urządzeń oraz sprzętu ( krzesła, stoliki itp. ) . Chętnie widziana przez nauczycieli bywa pomoc rodziców w organizowaniu różnego rodzaju uroczystości przedszkolnych.
Nauczyciele powinni zabiegać o włączenie się rodziców do prac na rzecz przedszkola, zachęcać ich do pomocy, ukazywać korzyści z tym związane. Dużą rolę ma tu do odegrania dyrektor, który na różnego rodzaju spotkaniach z rodzicami może apelować o ich pomoc, zachęcać do prac na rzecz przedszkola, pamiętać o podziękowaniu za dotychczasowe, uświadamiać rodzicom, że pracując dla przedszkola pracują dla dobra swych dzieci.
Czas poświęcony przez rodziców i ich praca na rzecz przedszkola nie może być niezauważona. Każda praca, szczególnie społeczna, powinna być doceniona. Podziękowanie za jej wkład powinien wyrazić dyrektor przedszkola z okazji nadarzającej się uroczystości przedszkolnej, czy też w bezpośredniej rozmowie z zainteresowanym. Żeby rodzice chcieli współpracować muszą znaleźć w przedszkolu odpowiedni klimat, muszą się poczuć partnerami dyrektora i nauczycieli. Wspólne działanie i wspólne osiąganie celów, wymiana doświadczeń z rodzicami jest podstawą dobrego samopoczucia i wszechstronnego rozwoju dziecka. Dobra współpraca przedszkola z rodzicami ma pozytywny wpływ na dziecko. Jest ono dobrym obserwatorem, reaguje na to, o czym się mówi, odczuwa przykrość, gdy dorośli są niezadowoleni, przejawia większą aktywność, gdy czuje zainteresowanie własną osobą. Umiejętności edukacyjne i społeczne rodziców mogą być wykorzystane przez nich w późniejszych latach szkolnych oraz w innych dziedzinach życia, a taki jest sens edukacji, jaka jest jej potrzeba w życiu człowieka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.