X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4279
Przesłano:

Witaj, wiosno! Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie 3

Ośrodek tematyczny: „Witaj, wiosno”.

Temat dnia: W zielonym kolorze. Swobodne wypowiedzi na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Czytanie utworów poetyckich z odpowiednią ekspresją. Zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. Różne formy tego samego rzeczownika. Wykonanie „zielonych” obrazów inspirowanych wierszami. Różnice walorowe w zakresie jednej barwy. Samodzielne układanie zdań na temat „Ulubiony kolor wiosny”. Działania na wyrażenia dwumianowych – cm, m, km.

Cel ogólny: - Uwrażliwianie na piękno przyrody; - Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; - Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;

Cele operacyjne: - uczeń potrafi dostrzec zmiany zachodzące w przyrodzie ; - potrafi czytać głośno z odpowiednią intonacją; - czyta ze zrozumieniem; - zna i stosuje pisownię wyrazów z ą, ę; - potrafi określić rodzaje zdań; - potrafi samodzielnie układać zdania na określony temat; - potrafi zaśpiewać piosenkę; - potrafi taktować na dwa; - potrafi wykonać pracę plastyczną; - potrafi dodawać i odejmować wyrażenia dwumianowe; - potrafi rozwiązywać zadania z treścią;

Metody: pogadanka, rozmowa, polecenie, wyjaśnienie, realizacja zadań twórczych - praktycznego działania, ekspresja, pokaz. Formy: zbiorowa, grupowa indywidualna.

Środki dydaktyczne: Krzyżówka, podręcznik, karty pracy „Wesoła szkoła”, zeszyty, tablica, kreda, pióra, karteczki z tematami scenek, zdania o porach roku, kolorowe kółka, napisy czterech pór roku, przedmioty do odgadnięcia (np.: zielony świecznik, grzechotka, kordonek, zabawka – żaba), zielone kartki – różne odcienie, kartka z bloku, nożyczki, klej.

Przebieg:

1. Przywitanie.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Rozdanie krzyżówki. Rozwiązanie jej , odczytanie hasła: Wiosna. Wklejenie do zeszytu.
4. Czytanie przez nauczyciela wiersza „Wiosna”. ( Podręcznik s.4)
5. Rozmowa dotycząca treści utworu:
• O jakich zmianach w przyrodzie mówi poetka? (odszukanie i odczytanie fragmentu).
• Co na ogół oznacza napis „Świeżo malowane”?
• Dlaczego poetka umieściła go w wierszu o wiośnie?
6. Dobieranie parami przymiotników o znaczeniu przeciwstawnym (zapisanie ich na tablicy, przepisanie do zeszytu).
• Smutny
• Nudny
• Krótki
• Wesoły
• Bezbarwny
• Ciekawy
• Długi
• Kolorowy
• Które z zapisanych wyrazów pasują do wiersza?
7. Wyraziste czytanie wiersza „ Wiosna” przez chętne dzieci.
8. Swobodne wypowiedzi na temat zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń.
9. Podział dzieci na 4 grupy – rozdanie kółek w 4 kolorach.
10. Scenki dramowe ilustrujące nadejście wiosny :
• „Przylot bocianów”
• „Budowa gniazda”
• „Wiosenny spacer”
• „Pierwszy motylek”
11. Przypomnienie i rozpoznawanie zdań: oznajmujących, pytających, rozkazujących. Układanie zdań o wiośnie. (KP 4 ćw. 1)
12. Odczytywanie zdań mówiących o różnych porach roku
• Odgadywanie jaka to pora roku.
• Przypięcie na tablicy napisów ( wiosna, lato, jesień, zima), dopasowanie ich do kolorowych kółek.
• Przypomnienie nazw miesięcy: wiosennych, letnich, jesiennych i zimowych.
13. Zabawa.
Wskazany uczeń dotyka w worku przedmiot i musi odgadnąć co to jest. Następnie wyciąga go z worka, określa jego kolor oraz do czego może służyć. Zabawa powtarza się do momentu wyciągnięcia ostatniego przedmiotu.
• Ustne utrwalenie trudności ortograficznych np.:
grzechotka – rz po p
świecznik – ś przed spółgłoską
zielony – zi przed samogłoską
14. Określenie co łączy te przedmioty (kolor zielony).
15. Odczytanie utworu „Zielony wiersz”. (Podręcznik str. 5)
16. Wypowiedzi uczniów związane z tekstem, połączone z głośnym jednostkowym czytaniem odpowiednich fragmentów tekstu.
• Jaki jest nastrój w utworze?
• Jaki kolor powtarza się w nim wielokrotnie i dlaczego?
• Wyszukaj wszystkie wyrażenia złożone z przymiotników:
zielony, zielona, zielone i towarzyszących im rzeczowników, np.: zielone ubranie.
• Kogo ci przypomina bohater tego wiersza?
17. Drama: Jestem wiosennym drzewem. Uczeń wchodzi w rolę drzewa, które mówi o swych odczuciach, pragnieniach, o tym, czyim jest domem itd.
18. Zmiana formy rzeczownika w zdaniu. Pisownia wyrazów z ę, ą. (KP 4 ćw. 2)
19. Wykonanie „zielonych” obrazów inspirowanych utworami poetyckimi. Barwa. Walor różnych barw. Różne odcienie jednej barwy – zielonej.
• Naklejanie na kartkę elementów, wyciętych z kartek w różnych odcieniach zieleni.
• Przypomnienie zasad posługiwania się nożyczkami. Bezpieczeństwo podczas pracy.
20. Ekspozycja prac. Ocena kolegów z klasy.
21. Tworzenie przymiotników od rzeczowników. Bogacenie słownictwa o wyrazy określające różne odcienie tej samej barwy. (KP4 ćw. 4)
22. Samodzielne układanie wielozdaniowej wypowiedzi na temat „ Ulubiony kolor wiosny”. (KP4 ćw. 5)
23. Śpiewanie piosenki „ Przyszła pani Wiosna”.
24. Rachunek pamięciowy.
25. Rozwiązywanie działań i zadań tekstowych - wyrażenia dwumianowe ( cm, m, km).
26. Samodzielne wykonanie KM 48. Sprawdzenie.
27. Podsumowanie dnia i samoocena.
28. Zadanie domowe: KP 4 ćw. 3,6. Nauczyć się czytać tekstu „Zielony wiersz”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.