X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42776
Przesłano:

Plan pracy zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów kl. II "Zabawy z matematyką"

Cele:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych,
- aktywizowanie ucznia, zachęcenie do podejmowania inicjatywy i realizowania własnych
pomysłów,
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
- doskonalenie sprawności rachunkowej,
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
-wyzwalanie radości podczas „zabawy matematycznej”, wzmacnianie pozytywnych emocji,
- rozwijanie umiejętności twórczej współpracy i dzielenia się własną wiedzą z rówieśnikami
o podobnych zainteresowaniach,
- wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych,
- tworzenie własnych sposobów rozwiązywania zadań,
- kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, samodzielność,
- kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
-poznanie wybranych elementów z programu matematyki klas starszych na zasadzie
propedeutycznej.

Metody pracy

Metody aktywizujące:
-burza mózgów,
-dyskusja,
-gry i zabawy edukacyjne,
-symulacje,
-ouizy, konkursy matematyczne,
-interaktywne zabawy matematyczne,
-stacje zadaniowe,
-działania praktyczne,
-rozwiązywanie zadań tekstowych metodą „kruszenia”,
Metody podające:
-pogadanka,
-pokaz, obserwacja

Formy pracy:
-praca indywidualna i zespołowa jednolita i zróżnicowana,
-praca w parach.

Środki dydaktyczne:
-zagadki, rebusy, sudoku, łamigłówki, krzyżówki matematyczne,
-bajki i wierszyki matematyczne,
-karty pracy,
-komputery,
-kalendarze, zegary, wagi, miary krawieckie, przybory szkolne itp.,
-zagadki rysunkowe i figury magiczne.

Tematyka zajęć

I. Posługiwanie się liczbą
1. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
2. Tajemnicze nazwy liczb w zadaniach (tuzin, kopa).
3. Rozwiązywanie prostych równań.
4.Wprowadzenie dodawania i odejmowania pisemnego.
5.Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50.
6.Mnożenie i dzielenie jako działania wzajemnie odwrotne.
7.Dzielenie z resztą.
8.Kolejność wykonywania działań.

II. Zadania tekstowe
1.Rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych i dwudziałaniowych.
2.Zapisywanie rozwiązań zadań różnymi sposobami.
3.Konstruowanie, przekształcanie i układanie zadań matematycznych.

III. Problemy matematyczne z życia codziennego.

1. Obliczenia pieniężne: cena – ilość – wartość.
2. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
3. Mierzenie pojemności
4. Termometr – temperatura
5. Ważenie – porównywanie masy
6. Posługiwanie się symbolami miar, zamiana jednostek

IV. Geometria
1. Rozpoznawanie figur w otoczeniu i na rysunku.
2. Układanie własnych kompozycji z płaskich figur geometrycznych. Konstruowanie figur
z patyczków.
3. Rysowanie figur.
4. Obliczanie obwodów wielokątów.
5. Rozwiązywanie łamigłówek geometrycznych.

Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.