X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42768
Przesłano:

Hejt i netykieta - współczesne problemy w komunikacji i ich rozwiązanie

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klas 8
Hejt i netykieta- współczesne problemy w komunikacji i ich rozwiązanie.

1.Główne zagadnienia lekcji.
- pojęcie hejtu,
- pojęcie netykiety,
- ochrona i reagowanie na hejt,
- zasady netykiety.
2. Cele lekcji.
- kształtowanie postaw i zachowań w świecie w którym rzeczywistość wirtualna kształtuje postawy młodzieży,
-rozwinięcie u uczniów umiejętności dyskusji , wyrażania opinii i prezentacji,
-uwrażliwienie młodzieży na mowę nienawiści i jej skutki,
- rozwinięcie świadomości uczniów dotyczącej netykiety i jej skuteczności.
3. Czas trwania
90 minut ( 2 x 45 minut )
4. Metody
- wykład,
- dyskusja,
- praca w grupach,
- burza mózgów,
- prezentacja.
5. Materiały
- prezentacja multimedialna nauczyciela jako pomoc przy mini wykładzie na temat definicji hejtu i netykiety oraz przykłady obu tych zjawisk .
-kartki papieru A3,
- zdjęcia i wydruki,
- mazaki/markery/inne przybory piśmiennicze.
6. Przebieg lekcji
a) Czynności organizacyjne i przedstawienie uczniom tematu oraz celu zajęć.
b) Uczniowie zachęceni przez nauczyciela tworzą definicję hejtu i netykiety.
c) Nauczyciel wykorzystując prezentację multimedialną przedstawia podstawowe informacje dotyczące obu zagadnień
- powszechnie przyjęte definicje,
- przykłady hejtu,
- skutki mowy nienawiści,
- zasady netykiety i ich wpływ na codzienne użytkowanie Internetu.
Uczniowie podają przykłady zachowań , które mają znamiona mowy nienawiści.
d) Nauczyciel przedstawia ( kontynuacja prezentacji ) techniki ochrony przed hejtem:
- brak reakcji,
- unikanie twórców mowy nienawiści,
- wspieranie ofiar hejtu,
- zgłaszanie łamania netykiety do administratorów sieci i w skrajnych przypadkach na policję.
e) Nauczyciel dokonuje podziału klasy na grupy i udostępnia materiały piśmiennicze, wydruki i papier.
f) Uczniowie opracowują plakaty przedstawiające zasady netykiety
g) Prezentacja prac uczniów
h) Podsumowanie zajęć. Uczniowie odpowiadają na pytanie : Czego dowiedzieliśmy się o netykiecie i hejcie.
i) Zakończenie lekcji i opuszczenie sali przez uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.