X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42748
Przesłano:

Dary jesiennych drzew - praca metodą projektu z elementami kodowania

Konspekt lekcji
Temat:
„Dary jesiennych drzew” –praca metodą projektu z elementami kodowania
Nauczyciel: Monika puc
1.Treści z podstawy programowej :
- wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji;
- czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się,
- wypowiada się na podany temat
- określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób;
-dodaje i odejmuje w zakresie 6
- klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy, tworzy zbiory
- wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata
- wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się,
- rozpoznaje wybrane gatunki roślin
- przedstawia ruchem treść muzyczną
2. Realizowane kompetencje kluczowe:
• Porozumiewanie się w języku ojczystym – zdolność wyrażania i interpretowania myśli, faktów i opinii
• Porozumiewanie się w języku obcym – przelicza w j. angielskim w zakresie 6, nazywa wybrane kolory, uczestniczy w zabawie muzyczno- ruchowej w j. angielskim
• Kompetencje matematyczne - umiejętność podziału na zbiory, dodawanie i odejmowanie w zakresie 6
• Kompetencje informatyczne – umiejętne wykorzystanie TIK
• Umiejętność uczenia się – zdolności konsekwentnego uczenia się, wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, zadań.
• Kompetencje społeczne – cierpliwe czekanie na swoją kolej, współpracuje w zespole,
• Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość – kreatywność, innowacyjność i pomysłowość podczas układania kodu, budowania wieży z kubków
• Świadomość i ekspresja kulturowa – rozwijanie pomysłowości podczas tworzenia kodu, przedstawia ruchem treść muzyczną
3.Cele ogólne lekcji (w tym treści nauczania zawarte w Podstawie Programowej):

- Poszerzanie wiadomości na temat drzew liściastych i iglastych, ich owoców i liści
-Rozwijanie umiejętności planowania
-Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów)
-doskonalenie umiejętności liczenia, tworzenia zbiorów
-Wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoja kolej podczas wypowiedzi,

4.Założone cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia):

UCZEŃ:
- wie jakie dary otrzymujemy z drzew iglastych i liściastych
- wie jak wyglądają liście wybranych drzew (dąb, klon, kasztanowiec)
- tworzy zbiory
- segreguje materiał przyrodniczy
- dodaje i odejmuje w zakresie 6
- planuje swoje działania, sprawdza ich efekt
-potrafi pracować w zespole
-cierpliwie czeka na swoją kolej podczas wypowiedzi

5.Zaplanowane metody pracy:
metoda projektu, przekazu słownego, TIK, działań praktycznych

6.Zaplanowane formy pracy:
indywidualna, grupowa, zespołowa

7.Zastosowane materiały, pomoce dydaktyczne:
TIK, mata do kodowania, kolorowe kubki, materiał przyrodniczy (kasztany, żołędzie, szyszki) karty pracy z różnym stopniem trudności, płyta z muzyką do zabawy muzyczno- ruchowej, kolorowe patyczki.

8..Planowany przebieg zajęć:

1.Zapoznanie uczniów z tematem oraz celem lekcji
2.Prezentacja filmu pt. „Drzewa w lesie”
3.Rozmowa na temat filmu.
4. Zbieramy dary drzew liściastych – ćwiczenia z matą do kodowania (tworzenie kodu, dokonywanie prostych obliczeń.
5.Podsumowanie działań na macie – tworzenie zbiorów, porównywanie liczebności.
6.Jesienna wieża – praca zespołowa – układanie wieży z kubków wg podanego kodu – liść owoc.
6.Walking, walking – zabawa muzyczno- ruchowa.
7. Karty pracy. Pokoloruj tyle liści ile wskazuje liczba w okienku.
8.Zabawa prawda – fałsz. Podsumowanie lekcji. Sprawdzenie stopnia realizacji zamierzonych celów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.