X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42741
Przesłano:

Serce i jego praca. Scenariusz zajęć z biologii

Temat: Serce i jego praca

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Serce jest elementem układu krwionośnego. Jego budowa pozwala na efektywna pracę układu krwionośnego.
Treści podstawy programowej:
III. Organizm człowieka.
5. Układ krążenia. Uczeń:
1) rozpoznaje elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, według opisu itd.); przedstawia ich funkcje.
Cele lekcji:
1. Omówienie budowa serca.
2. Omówienie przepływ krwi w sercu i roli zastawek.
3. Cykl pracy serca. Rejestrowanie pracy serca – EKG.
4. Związek pracy serca z pulsem (tętnem) i ciśnieniem krwi.
5. Czynniki wpływające na pracę serca (wysiłek, temperatura, stres).
Cele sformułowane z języku ucznia:
uczeń:
- omówi budowę serca
- wie, jak pracuje serce
- wykaże związek między pracą serca a tętnem i ciśnieniem krwi
- określi od czego zależy praca serca
Pytanie kluczowe:
Jak budowa serca wpływa na jego pracę?
Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
- wiedzą jak zbudowane jest serce
- wymienią elementy budujące serce
- omówią cykl pracy serca
- wyjaśnią pojęcia: tętno i ciśnienie krwi
- wiedzą co wpływa na pracę serca
Metody:
Słowne –pogadanka, dyskusja, burza mózgów
Oglądowe – pokaz planszy przedstawiającej serce, , animacja pracy serca
Praktycznego działania – burza mózgów, rozwiazywanie ćwiczeń, praca w grupach
Formy pracy: grupowa, indywidualna
Kompetencje kluczowe:
Porozumiewanie się w języku ojczystym. Umiejętność uczenia się.
Wiadomości: Uczeń wypowiada się prawidłowymi zwrotami i sformułowanymi zdaniami.
Umiejętności: Stosuje poznane wiadomości w życiu.
Postawy: Prowadzi zdrowy styl życia
Faza wstępna:
1.Czynności organizacyjno – porządkowe
2.Wprowadzenie w temat lekcji. Zapisanie tematu w zeszycie.
Faza realizacyjna:
1.Przypomnienie informacji o krwi i układzie krwionośnym.
2.Serce – jako najważniejsza część układu krwionośnego. Demonstracja planszy z układem krwionośnym.
Uczniowie układają puzzle przedstawiające serce, dopasowują nazwy części serca do schematu. Komory prawa i lewa, przedsionki prawy i lewy, aorta, tętnica płucna.
Z włóczki/nitki układają krwioobieg duży i mały, podpisują go.
Nauczyciel zwraca uwagę na pojęcia : krew odtleniona, krew utlenowana, obieg płucny/mały, obieg duży.
3. Serce jako pompa tłocząca krew na organizm. Wyjaśnienie zagadnień.
Jak pracuje serce? – animacja skurczu przedsionków i komór. Omówienie cyklu pracy serca.
4. Praca w grupach. Każda grupa dostaje po jednym pytaniu.
I grupa Co to są naczynia wieńcowe?
II grupa Dlaczego komora lewa i prawa różni się grubością ścian?
III grupa Dzięki czemu krew w sercu nie miesza się?
IV grupa Dlaczego wyczuwalny jest puls?

5. Wprowadzenie pojęć tętno, ciśnienie krwi, EKG – podręcznik str. 111. Wykres EKG
6. Odszukujemy swojego pulsu. Sprawdzamy swoje tętno(puls) w spoczynku i po wysiłku fizycznym (przysiady). Prezentacja ciśnieniomierza.
Zapisanie wyników w tabelce.
Faza podsumowująca
1.Notatka do uzupełnienia
Serce składa się z ........................................ i .............................. Zbudowane jest z tkanki mięśniowej ........................................ Krew w krwiobiegu dużym wypływa zawsze z .................................. komory serca, tętnicą która nazywa się ........................................ . Krążenie krwi u człowieka odbywa się w układzie ........................................ Krew utlenowana i odtleniona miesza się/ nie miesza się ze sobą dzięki ........................................ Do serca tlen i substancje odżywcze docierają naczyniami .................................
2. Rozwiązanie ćwiczenia 1 i 2 str. 44 w zeszycie ćwiczeń.
Ewaluacja zajęć
Dziś na lekcji nauczyłem się ........................
Praca domowa
Ćw.6 str.45 zeszyt ćwiczeń
Praca dodatkowa
Przygotuj informacje na temat chorób serca.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.