X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42724
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sześcian, kula, walec bawią się wspaniale - scenariusz zajęcia metodą F. Froebla

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU
METODĄ F. FROEBLA

Oddział IV (dzieci 5 -, 6 - letnie) Miejskie Przedszkole nr 7 w Puławach

Prowadzące: Lilianna Dąbrowska, Mariola Maron

Temat:
Sześcian, kula, walec bawią się wspaniale – zabawy dydaktyczne w oparciu o teatrzyk przedmiotu z wykorzystaniem wiersza Kłótnia K. Małek.

Obszary podstawy programowej:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne,
I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny
I.7 wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania,
I.8 wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
II.2 szanuje emocje swoje i innych osób.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe,
III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego,
IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach,
IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność
zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki,
IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości
narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
IV.9 czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie,
IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę,
IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne,
IV.13 eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów,
IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Główne treści programowe (zawarte w programie Dar zabawy):
 eksperymenty przyrodnicze – wywoływanie zjawiska rozpuszczalności,
 zabawy konstrukcyjne w kąciku darów,
 zabawy dydaktyczne w kąciku twórczym, wykorzystywanie materiałów odpadowych,
 wspólne śpiewanie piosenek o tematyce przyrodniczej,
 ćwiczenia w segregowaniu darów i innych przedmiotów ze względu na kilka cech jakościowych,
 zabawy integracyjne z darem 1 i innymi darami,
 zabawy dydaktyczne w kąciku badawczym z różnorodnymi materiałami.
Cele:
 nabywanie umiejętności budowania wypowiedzi na temat utworu i własnych spostrzeżeń,
 utrwalanie znajomości podstawowych brył geometrycznych,
 dostrzeganie wielozmysłowego sposobu poznawania rzeczywistości (wzrok, dotyk),
 kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 nabywanie umiejętności dokładnego wydawania poleceń (kodowanie),
 kształtowanie intuicji programistycznych,
 doskonalenie procesów logicznego i twórczego myślenia,
 rozwijanie pomysłowości, wyobraźni,
 kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 doskonalenie sprawności manualnych,
 czerpanie radości z uczestnictwa w zabawie.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody:
Słowne: słuchanie opowiadania, rozmowa, instrukcja
Oglądowe: obserwacja, pokaz
Praktyczne: kierowania własna działalnością, zadań stawianych dziecku, zabaw ruchowych, zabaw badawczych, zabaw plastycznych

Środki dydaktyczne:
- piosenka Wtorek (Tygodniowa wyliczanka - aut. P. Kaja),
- wiersz K. Małek Kłótnia,
- dary freblowskie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5B, 10, 1.1
- woreczki dotykowe
- pudełko skarbów, przedmioty w kształcie kuli, walca i sześcianu,
- mata i symbole do kodowania,
- siatki geometryczne
- pęsety,
- ryż, tacki
- kostki w kształcie sześcianu, koraliki
- produkty spożywcze do wykonania koreczków: ser, kabanos, oliwki, pomidory koktajlowe,
- fartuszki kuchenne, deski do krojenia, noże, wykałaczki, talerzyki.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Powitanie piosenką Wtorek z cyklu Tygodniowa powitanka P. Kai.

2. Przekaż piłeczkę – zabawa integracyjna. Przekładanie sznureczka piłeczki z nadgarstka jednego dziecka na nadgarstek kolejnego z jednoczesnym podaniem dłoni.

3. Pudełko skarbów – zabawa dydaktyczna.
Dzieci losują z pudełka przedmioty i określają ich kształt (kula, walec, sześcian) i segregują je wg kształtów. Liczą elementy zbiorów i dobierają odpowiednią cyfrę.

4. Zagadka o darach – rozwiązywanie zagadki słownej.
Kula, sześcian, walec.
Każdy ma tu swoją parę.
Sznureczki, stelaż i dwa patyki,
Pomogą odkrywać prawa fizyki. (dar 2)

5. Kłótnia – teatrzyk przedmiotu z wykorzystaniem wiersza.
N. czyta wiersz, prezentując kolejne bryły geometryczne.
W długim pudełku dary mieszkały,
Nie zawsze ze sobą tam się zgadzały.
Kto lepszy, kto ładniejszy – głośno się sprzeczały,
Kłótnie burzliwe wciąż nie ustawały.
Pierwsza kula swe cechy zaczęła wychwalać:
- ja turlam się prędko, daleko się oddalam,
Jam gładka, jam krągła, jak piłka lub jabłko.
Taką doskonałość spotyka się rzadko!
- Ach, moi drodzy, powiem ja dziś wam,
Że nikt nie ma tego, czego ja sześć mam!
Oto moje ściany, taka sama każda,
Jednakowe, gładkie i tak samo ważne.
Jestem sześcian i na każdej stabilnie ustoję,
Żadnych trzęsień ziemi wcale się nie boję!
- O nie, ja zgodzić się z tym nie mogę wcale!
Najwięcej z nas zalet przecież ja mam – walec.
Ja się toczyć potrafię i stać bez problemu,
Kto się oprze dzisiaj klockowi takiemu?
Jak kłótniom tym zapobiec, podpowiedzcie mili.
Czy chcecie, by te spory dary zakończyły?

6. Rozmowa na temat opowiadania:
 Kto był bohaterem wiersza?
 Co robiły?
 O co się sprzeczały?
 Jak wyglądają bryły?
 Co mogą robić poszczególne bryły?
 Co można zrobić, żeby zakończyły kłótnie?

7. Podaj kulę - zabawa ruchowa twórcza
Dzieci naśladują przekazywanie sobie dużych kul (lekkich, ciężkich – podawanie, podrzucanie, toczenie)

8. Czarodziejski woreczek - zabawa dotykowa z wykorzystaniem daru 2 –
 Zaprosiłam do wspólnej zabawy bryły z daru 2
Kula, sześcian i walec kiedyś się spotkali,
W jednym domku zamieszkali.
Chociaż różnią się od siebie,
Razem jest im jak w niebie.
N. pokazuje po kolei: kulę, sześcian i walec.
Dzieci przekazują sobie woreczek dotykowy i mówią, jaką bryłę mają w dłoni.

9. Zbieramy dary – zabawa dydaktyczna z elementami kodowania.
Na macie do kodowania znajdują się: kula, walec i sześcian. Dzieci kodują drogę do każdej bryły z wykorzystaniem symboli.

10. Kolorowe piłeczki – zabawa integracyjna przy rymowance z piłeczkami z daru 1.
Przy nazwach kolorów, wstają te dzieci, które mają piłeczki w wymienionym kolorze.
Kolorowe piłeczki pożegnać się chciały,
do dzieci w przedszkolu wesoło machały.
Niebieska, jak niebo... i żółta, jak słońce
Czerwona, jak kwiaty na łące.
Jak marchewka pomarańczowa... i jak śliwka fioletowa
zielona, jak w ogrodzie trawa,
mówią, że kącikach najlepsza zabawa.

11. Praca w grupach zabawowo – zadaniowych:
 Grupa twórcza
Kolorowe korale – nawlekanie korali z daru 1.1 wg kodu.
 Grupa darów
Domek dla ludzika – układanie na siatce geometrycznej budowli z darów 3, 4, 5, 6, 5B.
Na sznurku spróbuj zawiązać supeł
Zrobisz to łatwo, bo jesteś zuchem
Nawlecz sześcian, walec, kulę
I nie pomyl się w ogóle
Sześcian – nogi
Walec – brzuch
Kula – głowa
T Twoja postać już gotowa!
 Grupa badawcza
Kto znajdzie? – wyszukiwanie w ryżu przedmiotów w kształcie walca, sześcianu i kuli z wykorzystaniem pęset.
 Grupa gospodarcza
Kolorowe koreczki – wykonywanie koreczków z kabanosa (walec), sera żółtego(sześcian) oraz oliwek i pomidorów koktajlowych (kula). Samodzielne krojenie kabanosów i pasków żółtego sera.

12. Ewaluacja
Dzieci wypowiadają się na temat tego, co podobało im się w zajęciach, podsumowują pracę w całym tygodniu.
Stają przy symbolu słoneczka (dzieci zadowolone z zajęć) lub chmurki (dzieci, którym zajęcia nie podobały się), uzasadniają swoje decyzje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.