X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4271
Przesłano:

Zero tolerancji dla przemocy w szkole - scenariusz z zajęć świetlicowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z GRUPĄ ŚWIETLICOWĄ
SP nr 17 w KATOWICACH

1. CELE:

CEL GŁÓWNY: wdrażanie uczniów do radzenia sobie z przejawami agresji w życiu codziennym oraz kształtowanie umiejętności komunikowani się z innymi, zgodnie z normami społecznymi

CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń
-zna pojęcia: tolerancja, przemoc, agresja, złość,
-potrafi rozróżnić emocje i zachowania niepożądane i społecznie uznawane za poprawne,
-zna sposoby przeciwdziałania agresji,
-potrafi w sposób poprawny komunikować się z innymi członkami grupy,
-rozwija zachowania sprzyjające dobremu funkcjonowaniu w grupie,
-potrafi szanować siebie i innych,
-potrafi zaufać drugiej osobie,
-potrafi pracować w miłej i kulturalnej atmosferze,
-podejmuje współpracę w grupie i aktywnie wykonuje kolejne zadania,
-potrafi pracować w grupie i dążyć do osiągnięcia wytyczonego celu,
-integruje się z grupą,
-potrafi odczytać zapisane na kartkach hasła i zdania,
-potrafi tańczyć w rytm muzyki,
-potrafi poprawnie się wysławiać,
-potrafi nazwać emocje po mimice twarzy,
-potrafi poprzez rysunek przedstawić temat związany z przemocą,
-potrafi stworzyć receptę na dobre zachowanie.

2. METODY PRACY:
-słowna: opis, polecenie, instrukcja, rozmowa, wypowiedzi uczniów, hasła i zdania dotyczące przemocy, zapisanie składników dobrego zachowania,
-praktycznego działania: wybieranie napisów (hasła i zdania), taniec, zabawy integracyjne, rysunki, układanie recepty na dobre zachowanie.

3. FORMY PRACY:
-praca z grupą,
-praca indywidualna,
-praca w grupach.

4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
szary papier, kartki z hasłami i zdaniami nt. agresji i przemocy oraz zachowań pożądanych społecznie, płyty z muzyką, chusty i szale, krzesła, kartki, kredki, karty pracy
(kodeks postępowania „Zero tolerancji...”), kolorowe kółka (wyznaczniki grupy), pachołki do gier sportowych, karteczki i kółka z numerkami, elementy dekoracji sali ( prace uczniów, kartki z wypisanymi emocjami, symbole dobre i złe- serca, chmury, itp.), buźki przedstawiające różne emocje.

5. PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Przed rozpoczęciem zajęć zaproszeni nauczyciele losują kółeczka z numerkami, które będą wykorzystane w dalszej części lekcji.

1. Zebranie i powitanie uczniów i uczestniczących w zajęciach nauczycieli.

2. Podanie tematu zajęć „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

3. Rozmowa z uczniami na podany wyżej temat. Wyjaśnienie pojęć: tolerancja, przemoc, agresja, złość.

4. Dopasuj słowa ...- zabawa.
a) odrysowanie na szarym papierze postaci w dwóch egzemplarzach , jedna postać oznaczona zostanie buźką uśmiechniętą, a druga buźką smutną lub złą.
b) uczniowie losują kolejno karteczki z hasłami dotyczącymi złych lub dobrych emocji i dopasowują je do odpowiedniej postaci.

5. Podział na grupy- każda grupa ma lidera (uczeń klasy III), grupy oznaczone są kolorami (kolorowe kółeczka).

6. Praca w grupach- zadanie polega na narysowaniu (zaprojektowaniu) znaku zakazującego zachowania społecznie niepożądane lub nakazującego zachowania pożądane. W zajęciu bierze udział także grupa 3 wylosowanych nauczycieli. Następnie znaki zostają dopasowane do odpowiedniej postaci.

7. Zabawa ruchowa – odmiana znanej zabawy „krzesełka”, jej zadaniem jest budowanie zaufania do innych osób oraz integrowanie grupy.
a)losowanie 3 nauczycieli, którzy wezmą udział w zabawie,
b)ustawienie krzesełek (o jedno mniej od ilości uczestników),
c)przy dźwiękach muzyki uczestnicy tańczą dookoła krzesełek, gdy muzyka ustanie wszyscy uczestnicy siadają, dla kogo braknie miejsca siada na kolana innej osobie.
Następnie odstawiamy kolejne krzesełko i taniec znowu się zaczyna. Potem można odstawić kolejne krzesła (do 5 ze względów bezpieczeństwa).

8. Praca w grupach-grupy otrzymują po 4 buźki wyrażających różne emocje ich zadanie polega na napisaniu pod buźkami nazw emocji, z którymi im się kojarzą. Analiza prac.

9. Zabawa ruchowa w parach – jedna osoba w parze ma zawiązane oczy, zadanie drugiej osoby polega na przeprowadzeniu swojego partnera z jednego końca sali na drugi . Ważne jest tutaj zaufanie do kolegi i poczucie bezpieczeństwa. Trzeba także zachowywać się spokojnie i kulturalnie. Należy unikać złości. Dodatkowym utrudnieniem są przeszkody ustawione na drodze. Zabawa odbywa się w dwóch turach. Wylosowani zostają 4 nauczyciele, po 2 w każdej rundzie. Ocena stopnia trudności zadania.

10. Praca w grupach- uczniowie stają się „lekarzami” , ich zadaniem jest stworzenie recepty na dobre zachowanie dla innych (na recepcie maja znaleźć się 4 składniki).Analiza prac.

11. Zabawa ruchowa „ Taniec z chustami i szalikami”
W zabawie biorą udział 3 wylosowani nauczyciele.
Każdy uczestnik losuje chustę bądź szal i w rytm muzyki tańczy wraz z nimi. Uczestnicy musza dbać o swoje chusty i szale, zachowywać się wobec nich łagodnie, miło, przyjaźnie. Jednocześnie muszą zwracać uwagę na pozostałych tańczących, aby nie zrobić im krzywdy.

12. Praca w grupach będąca podsumowaniem zajęć.
W zajęciu biorą udział wszyscy nauczyciele.
Uczniowie otrzymują karty pracy –„Kodeks postępowania. Zero....’ oraz koperty z zapisanymi zdaniami nt. złych i dobrych zachowań we szkole. Dzieci musza wybrać i przykleić zdania dotyczące zachowań pożądanych. Nauczyciele natomiast w parach wypisują na kartkach pożądane przez nich zachowania. Następnie wybrana grupa odczytuje wybrane przez nią zdania, pozostali uczniowie sprawdzają czy wszystko się zgadza. Swoje propozycje odczytuje również jedna para chętnych nauczycieli. Daje to możliwość uczniom zapoznania się ze zdaniem nauczycieli na temat „Zero...”.

13. Podziękowanie za udział w zajęciach i poczęstowanie wszystkich słodkim upominkiem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.