X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42691
Przesłano:
Dział: Artykuły

Nauczyciel w procesie edukacyjnym w XXI wieku

,,Nauczyciel w procesie edukacyjnym w XXI wieku”
W dzisiejszych czasach, kiedy wiele obowiązków rodzicielskich przenoszonych jest na szkołę, to zadanie stanowi duże wyzwanie dla współczesnych nauczycieli. Obecnie autorytet pedagoga uległ osłabieniu. Przyczynami, które obniżają prestiż tego zawodu może być negatywna postawa rodziców, społeczna opinia, słabe przygotowanie do pracy dydaktycznej. Osoby, które wybierają zawód nauczyciela powinny być świadome z ogromnej odpowiedzialności jaka wpisana jest w ich zawód. Każde jego zachowanie jest dostrzegane i komentowane w środowisku społecznym. Współczesny świat stawia nam wszystkim coraz nowe wymagania. Niejednokrotnie rodzice zajęci swoją pracą nie poświęcają swoim dzieciom zbyt wiele uwagi, poza krótkim wywiadem na temat co działo się w szkole. Ważne jest, aby nauczyciel, który często więcej spędza czasu, niż rodzic - przekazywał wiedzę, motywował dziecko do podnoszenia własnych kompetencji. Był dla niego autorytetem, ponieważ uczeń potrzebuje kontaktu z wiarygodną osobą, potrzebuje wzorca osobowego, dąży do odnalezienia autorytetu w szkole, w przypadku, gdy go nie ma w domu.
Analizując stwierdzenia wielu teoretyków, profesorów pedagogiki, nauczyciel powinien wykazywać cechy osobowości takie jak: cierpliwość, wytrwałość, opanowanie, łagodne usposobienie, miłość do dzieci, wyrozumiałość, sumienność, pracowitość, uczciwość, sprawiedliwość, żywy temperament, szerokie zainteresowania społeczne, stawianie wymagań, doświadczenie życiowe, wykształcenie, silną wolę, zdecydowanie i odwagę. Nauczyciel dążący do uzyskania jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi powinien posiadać pozytywne nastawienie do otoczenia i siebie, zdolności do ośmielania uczniów, entuzjazm, wytwarzanie pozytywnej atmosfery wokół siebie. Nauczyciela powinna cechować silna potrzeba kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, oddanie dla spraw ludzkich, poczucie i przejawianie odpowiedzialności za prawidłowy, intelektualny, społeczno – moralny, fizyczny i kulturalno – estetyczny rozwój uczniów, gdyż występuje on jako osoba organizująca i kierująca procesem wychowania oraz nauczania w szkole. Ważnym elementem warsztatu pracy nauczyciela jest ciągła chęć aktualizowania, doskonalenia i rozwijania swoich kwalifikacji. Powinien ciągle doskonalić się intelektualnie i moralnie. Tempo zmian w każdej dziedzinie ludzkiego życia powoduje, że musimy stale się uczyć, by nie pozostać w tyle.
Nauczyciel XXI wieku powinien być przygotowany do kształcenia człowieka wszechstronnego tj. nieograniczonego, samodzielnego, a także otwartego i twórczego. Jest zobowiązany ukształtować wychowanka zgodnie z jego potrzebami, postawami, temperamentem, zdolnościami i zainteresowaniami. Najważniejszym zadaniem współczesnego nauczyciela jest przygotowanie uczniów do uczenia się przez całe życie, czyli przede wszystkim nauczenie ich, jak się uczyć najskuteczniej, efektywnie, indywidualnie bądź we współpracy, jak przyswajać różne treści, zdobywać nowe umiejętności. Toteż współczesny nauczyciel powinien, bardziej niż na przekazie gotowych treści, skoncentrować się na wykształceniu u uczniów umiejętności uczenia się. Dzięki temu uzyskają solidne umiejętności do funkcjonowania w przyszłości, gdyż będą się uczyć z łatwością i przyjemnością oraz wspomagać twórczo na rzecz społeczeństwa i samych siebie.

Bibliografia:
1.Redakcja naukowa Ewa Kochanowska i Joanna Skibska, Nauczyciel wobec wyzwań współczesności - Dylematy, poszukiwania i inspiracje, Wyd. Akademia Techniczno - Hutnicza w Bielsku Białej 2013r.
2.Redakcja naukowa Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski, Wyzwania szkolnej codzienności, Wyd. WAM Kraków 2015r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.